Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?


Publicatie datum:

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Gesponsorde koppelingen

cito logo

Bijna iedereen heeft hem vroeger ook gemaakt, de Citotoets. Vroeger werd er weinig ophef gemaakt als de citotoets er aan zat te komen. Op een gegeven moment kreeg je hem en een paar weken later hoorde je de uitslag. De uitslag van de Citotoets was toen ook al mede bepalend voor de keuze je vervolg opleiding.

Gesponsorde koppelingen

De Citotoets:
In de dagelijkse spreektaal heeft iedereen het over de Citotoets. Men bedoeld hier echter de Eindtoets Basisonderwijs* mee die ieder jaar door de CITO** wordt samengesteld.

* Eindtoets Basisonderwijs:
De Eindtoets Basisonderwijs is er in twee versies namelijk de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Het verschil tussen beide toetsen is dat De Eindtoets Basis iets makkelijker is dan de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten wel dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. De Eindtoets Basis is bestemd voor leerlingen van wie de school denkt dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo, of de havo of het vwo. De Eindtoets Niveau is bestemd voor leerlingen van wie de school verwacht dat zij doorstromen naar de leerweg van het vmbo-basis of het vmbo-kader.

**CITO:
CITO staat voor Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. De CITO is in 1987 opgericht als een publiekrechtelijke instelling, die valt onder de Wet op de Onderwijsverzorging. De CITO is in januari 1999 als besloten venootschap geprivatiseerd met de naam Cito B.V.. De eigenaar van Cito B.V. is de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling activiteiten is het uitvoerend orgaan van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) en een aantal gemeenschappelijke afdelingen die werkzaamheden verrichten voor Cito als geheel. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt werkt Cito B.V. niet alleen voor de kinderen in groep 8 van het Primair onderwijs maar werkt Cito B.V. ook voor, Voorschoolse educatie, Voortgezet onderwijs, Beroeps- en volwasseneneducatie, Hoger onderwijs, Bedrijfsleven, overheden en Particulieren.

Cito_Eindtoets_Basisonderwijs

Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?
De eerste voorwaarde voor een goede score bij de Eindtoets Basisonderwijs is dat de school de juiste keuze maakt voor de “De Eindtoets Basis” of de “De Eindtoets Niveau”. Leerlingen met een vmbo-basis of het vmbo-kader niveau zullen namelijk niet goed scoren als ze een “Eindtoets Niveau” voorgeschoteld krijgen. Kinderen met een vmbo gemengde/theoretische leerweg, of havo of vwo niveau zullen echter een te hoge score halen als ze een “Eindtoets Basis” voorgeschoteld krijgen. Een leerling scoort dus het best als de leerling de juiste Eindtoets Basisonderwijs voorgeschoteld krijgt.

Wat is goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?
De beste score bij de Eindtoets Basisonderwijs is die score die een juist beeld geeft van het niveau van de deelnemer waarmee de school een goed advies kan geven aan de leerling voor de te volgen vervolgopleiding.

VMBO-HAVO-VWO


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Weegt het te weinig?!

Op een pak koffie staat 500 gram, wegen wijst uit dat het maar 486 gram weegt! Wat nu?

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg