Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?


Publicatie datum:

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Gesponsorde koppelingen

cito logo

Bijna iedereen heeft hem vroeger ook gemaakt, de Citotoets. Vroeger werd er weinig ophef gemaakt als de citotoets er aan zat te komen. Op een gegeven moment kreeg je hem en een paar weken later hoorde je de uitslag. De uitslag van de Citotoets was toen ook al mede bepalend voor de keuze je vervolg opleiding.

De Citotoets:
In de dagelijkse spreektaal heeft iedereen het over de Citotoets. Men bedoeld hier echter de Eindtoets Basisonderwijs* mee die ieder jaar door de CITO** wordt samengesteld.

* Eindtoets Basisonderwijs:
De Eindtoets Basisonderwijs is er in twee versies namelijk de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau. Het verschil tussen beide toetsen is dat De Eindtoets Basis iets makkelijker is dan de Eindtoets Niveau. Beide versies bevatten wel dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. De Eindtoets Basis is bestemd voor leerlingen van wie de school denkt dat zij doorstromen naar de gemengde/theoretische leerweg van het vmbo, of de havo of het vwo. De Eindtoets Niveau is bestemd voor leerlingen van wie de school verwacht dat zij doorstromen naar de leerweg van het vmbo-basis of het vmbo-kader.

**CITO:
CITO staat voor Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. De CITO is in 1987 opgericht als een publiekrechtelijke instelling, die valt onder de Wet op de Onderwijsverzorging. De CITO is in januari 1999 als besloten venootschap geprivatiseerd met de naam Cito B.V.. De eigenaar van Cito B.V. is de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling. De Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling activiteiten is het uitvoerend orgaan van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA) en een aantal gemeenschappelijke afdelingen die werkzaamheden verrichten voor Cito als geheel. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt werkt Cito B.V. niet alleen voor de kinderen in groep 8 van het Primair onderwijs maar werkt Cito B.V. ook voor, Voorschoolse educatie, Voortgezet onderwijs, Beroeps- en volwasseneneducatie, Hoger onderwijs, Bedrijfsleven, overheden en Particulieren.

Cito_Eindtoets_Basisonderwijs

Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?
De eerste voorwaarde voor een goede score bij de Eindtoets Basisonderwijs is dat de school de juiste keuze maakt voor de “De Eindtoets Basis” of de “De Eindtoets Niveau”. Leerlingen met een vmbo-basis of het vmbo-kader niveau zullen namelijk niet goed scoren als ze een “Eindtoets Niveau” voorgeschoteld krijgen. Kinderen met een vmbo gemengde/theoretische leerweg, of havo of vwo niveau zullen echter een te hoge score halen als ze een “Eindtoets Basis” voorgeschoteld krijgen. Een leerling scoort dus het best als de leerling de juiste Eindtoets Basisonderwijs voorgeschoteld krijgt.

Wat is goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?
De beste score bij de Eindtoets Basisonderwijs is die score die een juist beeld geeft van het niveau van de deelnemer waarmee de school een goed advies kan geven aan de leerling voor de te volgen vervolgopleiding.

VMBO-HAVO-VWO

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

De encyclopedie.

Wat is een encyclopedie en wat vinden we er in terug?

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Oorlogsmisdaden van de Vietcong in Hue

In Hue richtte de Vietcong in 1968 een schandelijk bloedbad aa

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?

Een goede docent maakt het verschil. Maar wat is nu eigenlijk een goede docent?

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.