Criteria voor goede communicatie


Publicatie datum:

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Gesponsorde koppelingen

Is het voldoende om correct Nederlands te gebruiken, of moet je vooral mensen kunnen boeien en overtuigen? Is goed communiceren uitsluitend een kwestie van je doel bereiken of komt er meer bij kijken? Naar mijn overtuiging moet de kwaliteit van communicatie aan drie criteria voldoen:

  1. De effectiviteit (doeltreffendheid): de mate waarin iemand erin slaagt zijn doelen te bereiken;
  2. De efficientie (doelmatigheid): het gemak waarmee de communicatie verloopt ( hoe minder tijd en moeite, des te geslaagder de communicatie vanuit dit oogpunt);
  3. De aanvaardbaarheid: de vraag of men zich bij communicatie houdt aan ethische en sociale normen, variërend van niet liegen tot het tonen van respect en waardering tegenover de overige deelnemers.

Niet altijd zullen deze criteria alle drie tegelijk evenveel aandacht opeisen. In een technische handleiding staan bijvoorbeeld effectiviteit en efficiëntie voorop: als de lezer doeltreffend en snel zijn videorecorder aan de praat kan krijgen, is de handleiding geslaagd. In een discussienota zijn die criteria ook belangrijk, maar speelt daarbij de aanvaardbaardheid een grote rol: de gegevens moeten op een correcte en controleerbare manier gepresenteerd worden en de conclusies moeten goed onderbouwd zijn.

Communicatie is zo goed als het ontvangen bericht

Vaardigheden en omgeving

Communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om tot goede communicatie te komen, maar ze zijn niet voldoende. Er zijn organisaties die hiërarchisch zo zijn opgebouwd, dat er praktisch gezien geen informatie communicatie mogelijk is. Er zijn ook organisaties waar de sfeer zo informeel is, dat er van een systematisch werkoverleg niets terecht komt. Er zijn zelfs organisaties waar de onderlinge verhoudingen zo verslecht zijn dat problemen niet meer op een zakelijke manier besproken kunnen worden. In zulke organisaties leggen communicatieproblemen vooral achterliggende organisatieproblemen bloodt. Het spreekt voor zich dat men onder zulke omstandigheden niet echt geholpen is met een cursus vergaderen of nota’s schrijven.

Persoonlijke communicatieve vaardigheden zijn niet altijd voldoende om communicatieproblemen op te lossen. De beste tekstschrijver kan geen goede brochure schrijven als hij daar niet voldoende tijd voor krijgt. De beste voorzitter staat machteloos als de deelnemers in een vergadering niet willen meewerken aan een ordelijke besluitvorming. De beste brief verdwijnt in de prullenbak als de manager het niet eens is met de inhoud of de toon. Kortom: de omgeving waarin u werkt stelt grenzen aan uw vrijheid van communiceren.

In de praktijk ontstaan soms problemen doordat mensen taken opgelegd krijgen waarvan betwijfeld moet worden of ze wel uitvoerbaar zijn. Wie van een beleidsambtenaar eist dat hij helder en duidelijk opschrijft welke effecten van een bepaald beleid te verwachten zijn en tegelijk eist dat hij in zijn tekst rekening houdt met allerlei politieke gevoeligheden vraagt bijna het onmogelijke. In dat soort gevallen is het niet de persoonlijke communicatieve vaardheid die tekort schiet maar is de taak gewoon niet uitvoerbaar. Ik neem over het algemeen de omgeving waarin u moet communiceren als een gegeven. U moet dus geen adviezen verwachten voor een manier om het communicatieklimaat in een organisatie te verbeteren, om met uw werkgever te onderhandelen over de taken die u toebedeeld krijgt, of om u te verzekeren van voldoende tijd en middelen. Het is veel meer ons doel u te leren om het er, gegeven die omgevingsfactoren, zo goed mogelijk vanaf te brengen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 8
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Profielkeuze na havo 3: Cultuur en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

Flagellanten en Jodenvervolging tijdens de pestepidemie van 1349-1350 in de Nederlanden

Rond 1349 zien we opeens pest, jodenvervolging en flagellanten

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord

PDD-NOS in de klas

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis.

Verbeter je les, gebruik de gespreksvorm

Wil je ook weten hoe jij je les leuk kan houden, door de lesstof op een afwisselende manier op de leerlingen over te brengen?

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus ; Opkomst van populisme en Caesar

Rome, Romeinse Rijk, Caesar, Populisme, Republiek, Keizerrijk

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Als Hollander studeren in België

Een kort artikel over de voornaamste verschillen tussen studeren in Nederland en studeren in België

Roosevelt Academy in Middelburg

Roosevelt Academy, een Liberal Arts & Sciences college in Middelburg

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.