Criteria voor goede communicatie


Publicatie datum:

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Gesponsorde koppelingen

Is het voldoende om correct Nederlands te gebruiken, of moet je vooral mensen kunnen boeien en overtuigen? Is goed communiceren uitsluitend een kwestie van je doel bereiken of komt er meer bij kijken? Naar mijn overtuiging moet de kwaliteit van communicatie aan drie criteria voldoen:

  1. De effectiviteit (doeltreffendheid): de mate waarin iemand erin slaagt zijn doelen te bereiken;
  2. De efficientie (doelmatigheid): het gemak waarmee de communicatie verloopt ( hoe minder tijd en moeite, des te geslaagder de communicatie vanuit dit oogpunt);
  3. De aanvaardbaarheid: de vraag of men zich bij communicatie houdt aan ethische en sociale normen, variërend van niet liegen tot het tonen van respect en waardering tegenover de overige deelnemers.

Niet altijd zullen deze criteria alle drie tegelijk evenveel aandacht opeisen. In een technische handleiding staan bijvoorbeeld effectiviteit en efficiëntie voorop: als de lezer doeltreffend en snel zijn videorecorder aan de praat kan krijgen, is de handleiding geslaagd. In een discussienota zijn die criteria ook belangrijk, maar speelt daarbij de aanvaardbaardheid een grote rol: de gegevens moeten op een correcte en controleerbare manier gepresenteerd worden en de conclusies moeten goed onderbouwd zijn.

Communicatie is zo goed als het ontvangen bericht

Vaardigheden en omgeving

Communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om tot goede communicatie te komen, maar ze zijn niet voldoende. Er zijn organisaties die hiërarchisch zo zijn opgebouwd, dat er praktisch gezien geen informatie communicatie mogelijk is. Er zijn ook organisaties waar de sfeer zo informeel is, dat er van een systematisch werkoverleg niets terecht komt. Er zijn zelfs organisaties waar de onderlinge verhoudingen zo verslecht zijn dat problemen niet meer op een zakelijke manier besproken kunnen worden. In zulke organisaties leggen communicatieproblemen vooral achterliggende organisatieproblemen bloodt. Het spreekt voor zich dat men onder zulke omstandigheden niet echt geholpen is met een cursus vergaderen of nota’s schrijven.

Persoonlijke communicatieve vaardigheden zijn niet altijd voldoende om communicatieproblemen op te lossen. De beste tekstschrijver kan geen goede brochure schrijven als hij daar niet voldoende tijd voor krijgt. De beste voorzitter staat machteloos als de deelnemers in een vergadering niet willen meewerken aan een ordelijke besluitvorming. De beste brief verdwijnt in de prullenbak als de manager het niet eens is met de inhoud of de toon. Kortom: de omgeving waarin u werkt stelt grenzen aan uw vrijheid van communiceren.

In de praktijk ontstaan soms problemen doordat mensen taken opgelegd krijgen waarvan betwijfeld moet worden of ze wel uitvoerbaar zijn. Wie van een beleidsambtenaar eist dat hij helder en duidelijk opschrijft welke effecten van een bepaald beleid te verwachten zijn en tegelijk eist dat hij in zijn tekst rekening houdt met allerlei politieke gevoeligheden vraagt bijna het onmogelijke. In dat soort gevallen is het niet de persoonlijke communicatieve vaardheid die tekort schiet maar is de taak gewoon niet uitvoerbaar. Ik neem over het algemeen de omgeving waarin u moet communiceren als een gegeven. U moet dus geen adviezen verwachten voor een manier om het communicatieklimaat in een organisatie te verbeteren, om met uw werkgever te onderhandelen over de taken die u toebedeeld krijgt, of om u te verzekeren van voldoende tijd en middelen. Het is veel meer ons doel u te leren om het er, gegeven die omgevingsfactoren, zo goed mogelijk vanaf te brengen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 8
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

De Koninklijke Marechausse

De Koninlijke Marechausse is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al in aanraking geweest met de marechaussee....

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Wat is Kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Alles over taalniveaus

Informatie over taalniveaus

De aanval op Pearl Harbor

De meeste mensen weten nog wel dat Japan tijdens de tweede wereldoorlog Amerika op Pearl Harbor heeft aangevallen. Maar weinig mensen weten ook waarom ze dit hebben gedaan.

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

De oorlog in Vietnam

Een korte beschrijving van de Vietnam oorlog

hoe werkt molrekenen, Mol en mmol

Leer op een makkelijke manier molrekenen, de basis van scheikunde!

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Studeren in deeltijd

Studeren in deeltijd kan op veel manieren

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland