Geschiedenis, dat moet levendig!


Publicatie datum:

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

Gesponsorde koppelingen

De tijd dat geschiedenislessen werden bepaald door veldslagen en jaartallen ligt wel achter ons. De gebeurtenissen uit het verleden krijgen meer betekenis, meer diepgang door ze te bestuderen in hun context en vanuit het perspectief van de mensen die betrokken waren. Hoe leefden de mensen? Wat aten ze, hoe woonden ze?

Verhalen

De geschiedenis staat bol van gebeurtenissen. Spannende gebeurtenissen, maar ook alledaagse voorvallen. Het gaat om machthebbers die landen veroverden of kwijtraakten, veldslagen die de loop van de geschiedenis zouden veranderen. Maar er is veel meer dan dat. Er leefden nu eenmaal veel meer gewone mensen dan keizers, koningen of hertogen.  Een inkijkje in dagelijkse beslommeringen van boeren, jagers en ambachtslieden en hun gezinnen is een spannende gebeurtenis op zich. Het levert stof voor verhalen die het waard zijn om geschreven, verteld en gelezen te worden.

 

Geschiedenisles

Om een werkelijk inzicht te krijgen in gebeurtenissen of het dagelijks leven uit een bepaalde periode van de geschiedenis heeft verbeeldingskracht nodig, de kunst om in je eigen geest een kloppend beeld te vormen. Als je je een beeld kunt vormen, dan kun je het ook allemaal beter begrijpen en onthouden. Dat geldt voor volwassenen, maar nog veel meer voor kinderen.  Een geschiedenisles op school moet dan ook gebruik maken van allerlei middelen om de gebeurtenissen of het dagelijks leven in een bepaalde tijdsperiode inzichtelijk te maken, tot beelden te brengen.  Houdt je het beperkt tot een droog lijstje van gebeurtenissen en jaartallen, dan blijft het bij passieve kennis en komt het niet tot inzicht. Het is eigenlijk de beste manier om ervoor te zorgen dat er niets van de informatie beklijft. Geschiedenisles moet dus niet passief, maar actief worden gegeven. En hoe krijg je het actief? Door de kinderen actief te betrekken. Ze moeten vertellen, laten zien en schrijven.

 

Een geschiedenismuurkrant

Een van de manieren die je kunt gebruiken om kinderen actief met geschiedenismateriaal te laten werken is het maken van een muurkrant.  Je kunt verschillende fasen onderscheiden

Introductie door de leerkracht over de betreffende periode. Dat kan een mondelinge introductie zijn, maar ook een verhaal of misschien een video-opname. Het gaat er vooral om, dat de kinderen geïnteresseerd raken over de betreffende periode. Interesse zorgt voor de nodige motivatie om ook zelf aan de slag te gaan.

  • De kinderen verzamelen materialen. Er kan informatie worden gezocht in boeken, op het internet. Ook afbeeldingen spelen een belangrijke rol.
  • De kinderen maken een keuze welk materiaal bruikbaar is.  Het gaat niet alleen om grote gebeurtenissen, maar vooral om het dagelijks leven van de mensen. Hoe woonden ze? Hoe werkten ze, welk voedsel gebruikten ze?
  • Ze maken een onderlinge verdeling: wie werkt welk onderdeel uit.  Het kan een grote collage worden, maar het kan ook een muurkrant zijn waarbij op elk vel papier een apart facet van de samenleving wordt belicht. Bijvoorbeeld Eén pagina over het wonen, eentje over het werken, nog een over het voedsel, e.d.
  • Er worden verhalen en tekeningen gemaakt, eventueel met fotomateriaal, dat op bladen kan worden geplakt.
  • Alles komt in een logische volgorde.
  • De kinderen presenteren hun muurkrant aan de groep. Deze fase is belangrijk. Door het verwoorden van hetgeen ze hebben gedaan, maar ook van hetgeen ze hebben verwerkt, blijft de informatie veel beter hangen.

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 59
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Hoe maak ik een werkstuk

Een werkstuk maken, hoe pak je dat aan?

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Opleiding tot Technische Specialist Personen Auto's

Wil jij weten wat je allemaal leert tijdens een opleiding tot technische specialist personen auto's kijk dan hier.

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.