Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?


Publicatie datum:

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Gesponsorde koppelingen

Hoogbegaafd

In Nederland is er maar 1 speciale school voor hoogbegaafde kinderen. Dit is de Leonardoschool in Blerick.  De Leonardoschool in Blerick deelt zijn expertise op het gebied van hoogbegaafdheid met normale basisscholen zodat die hun hoogbegaafde leerlingen in hun eigen school les kunnen aanbieden in een zogenaamde Leonardoklas. Als gevolg van deze ontwikkeling verwacht het bestuur van de enige speciale school voor hoogbegaafde kinderen in Blerick dat deze binnen tien jaar sluiten zal.

Wie bepaald er eigenlijk of iemand hoogbegaafd is?
Er bestaat geen officiële instantie in Nederland die bepaalt of iemand al dan niet hoogbegaafd is. Om te bepalen of iemand hoogbegaafd is of niet moeten we dus gebruik maken van de definitie voor hoogbegaafdheid van de stichting Mensa, een organisatie waar je alleen lid van kunt worden als je hoogbegaafd bent. Volgens de stichting Mensa ben je hoogbegaafd als je bij de 2% van de meest begaafde mensen van de bevolking hoort. Een andere maat die veel gebruikt wordt is die waarbij degenen die 2 standaard deviatie slimmer is dan p50 (percentiel 50) van de bevolking als hoogbegaafd wordt aangemerkt. Dit houdt in dat iemand bij de standaard deviatie in IQ van onze bevolking van 15 en een gemiddeld IQ (intelligentie* quotiënt) van 100 (=p50) hoogbegaafd wordt genoemd bij een IQ vanaf 130.

*de vermaarde Amerikaanse psychiater David Wechsler heeft in 1939 intelligentie  als volgt gedefinieerd: intelligentie is "de globale capaciteit van het subject om doelbewust te handelen, rationeel te denken en doelmatig om te gaan met zijn omgeving"

Hoe is de IQ schaal bepaald:
Volgens Wikipedia is het intelligentie quotiënt een genormaliseerd getal op een schaal waarvan het gemiddelde op 100 wordt gesteld met een standaardafwijking van 15. Intelligentietests worden zo ontworpen dat IQ-scores bij benadering normaal verdeeld (gauss-verdeeld) zijn. Het gemeten IQ wordt daarbij gezien als een schatting van het ware, maar onbekende, IQ. Steeds vaker worden daarom de betrouwbaarheidsgrenzen van het gemeten IQ vermeld, zoals in de nieuwe WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale). Hoe moeilijk het is om iemands intelligentie vast te stellen blijkt uit het feit dat bij herhaalde IQ tests bij eenzelfde persoon diens testuitslag soms tot twintig punten kan afwijken van een eerdere testuitslag. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, stress en concentratieproblemen door gewenning aan materiaal en situatie.

Wat zijn het laagste en het hoogste IQ:
Gemiddeld hebben ‘gewone’ mensen die kunnen eten en praten en lopen en denken, een IQ van rond de 100. Het IQ van een hoogbegaafde mens wijkt 30 punten of meer af van het gemiddelde. Om een beeld te krijgen hoe groot dit verschil is moet men beseffen dat algemeen wordt aangenomen dat het IQ van een chimpansee ongeveer 30 punten afwijkt van het mensengemiddelde en zo rond de 70 ligt. Een mens met een IQ van 70 wordt zwakbegaafd genoemd. Zo iemand heeft verstandelijke beperkingen en kan veelal niet goed uit zijn woorden komen.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Weegt het te weinig?!

Op een pak koffie staat 500 gram, wegen wijst uit dat het maar 486 gram weegt! Wat nu?

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

hoe werkt molrekenen, Mol en mmol

Leer op een makkelijke manier molrekenen, de basis van scheikunde!

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Leren is leuk!?

Superleren, een methode om in een korte tijd een grote hoeveelheid moeiteloos te leren.

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Samenvatting Hoofdstuk 3 uit Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging B. van Cranenburgh

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem.