Het 7S'en model


Publicatie datum:

Uitleg over het 7S'en model

Gesponsorde koppelingen

Aan de hand van het 7S'en model is het mogelijk een organisatie te doorgronden, en daarbij interventies te bedenken voor het implenteren van beleid of veranderingen. De organisatie kan als geheel bekeken worden waarbij effectiviteit het belangrijkst is. Alle zeven aspecten zijn met elkaar verbonden, wat maakt dat een aanpassing op een van de punten uitwerking heeft op de andere. Bij het doorvoeren van veranderingen moet hiermee rekening gehouden worden.

Hier worden de 7S'en beschreven:

1. StructuurMet de structuur wordt de hiërarchie in verantwoordelijkheden en bevoedheden bedoeld.- Hoe ziet het organogram eruit?- Beschrijf de rol van ieder organisatienderdeel: bestaan er competitieve elementen tussen onderdelen? op welke wijze wordt onderlinge gecommuniceerd? op welke wijze wordt in de organisatie samenwerking tussen onafhankelijke onderdelen bevorderd?- Hoe helpt de organisatiestructuur bij het uitvoeren van de strategie? Of op welke wijze werkt de organisatiestructuur dit nu juist tegen?- Wat is er te vertellen over 'span of control'?- Hoe werken teams binnen de organisatie?- Hoeveel managementlagen bestaan er, en op welke wijze komt dit de organisatie ten goede?

 

2. StrategieStrategie is de beschrijving op welke wijze de organisatie een competitief voordeel t.o.v. concurrenten wil verkrijgen.-Welke strategie kan deze organisatie succesvol maken?- Welke stappen moeten op korte termijn gezet worden om deze strategie uit te kunnen voeren?- Wat zijn de grootste obstakels voor het realiseren van de strategie?- Waarom moeten klanten zaken doen met deze organisatie?- Hoe beoordelen klanten de organisatie?- Hoe is de strategie gecommuniceerd naar het kader en de rest van de organisatie?

 

 

3. StystemenHiermee worden o.a. onderstaande systemen bedoeld:- Management informatiesysteem- Financiële systeem- Beloningssysteem- Customer Relations systeemBeschrijf van de belangrijkste systemen/processen de sterke en zwakke punten. Denk hierbij aan:- Beloningssystemen- Klantinformatiesysteem, CRM- Leverancierssysteem, supply chain- Productsystemen- Kwaliteitssyteem

 

 

4. StijlDenk aan managementstijl, organisatiecultuur, houding van de wernemers.- Op welke manier worden belangrijke besluiten genomen in de organisatie?- Hoe communiceert het topmanagement met het middenkader? Hoe communiceren ze met de werkvloer?- Wat zijn de verwachtingen binnen de organisatie met betrekking tot gedra van middenkader en werkvloer?- Hoe zou je de managementstijl van het bedrijf willen beschrijven? - Waarom zouden medewerkers daadwerkelijk toegewijd willen zijn aan de continuïteit van deze organisatie?

 

5. SkillsDenk aan kennis, kernkwaliteiten, competenties, vaardigheden.- Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om in deze markt succesvol te kunnen zijn?- Hoe is dat over enige tijd, zijn er veranderende omstandigheden te verwachten waardoor de benodigde kennis en vaardigheden veranderen?- Wat zijn vandaag de sterke en zwakke punten in relatie tot kennis en vaardigheden?- Hoe verhouden die zich tot de toekomstige kennis en vaardigheden?- Welke uitdagingen en/of obstakels zijn er voor de organisatie met betrekking tot het behouden of versterken van de huidige kennis en vaardigheden?- Wat doet de organisatie daar momenteel aan?

 

6. StafHoe hoog ontwikkeld zijn medewerkers, hoe worden ze opgeleid, op welke manier zijn ze sociaal onderlegd, hoe staat het met de motivatie, zijn ze onderdeel van de organisatie, hoe worden hun carrières gemanaged?- Wat zijn de sterke en zwakke punten van het personeel, en dan voornamelijk de medewerkers op 'belangrijke' posities?- Wie van deze personen zijn het belangrijkst voor succes van de organisatie? waarom?- Wat baart de meeste zorgen met betrekking tot de kwaliteiten van de mensen op de sleutelposities?- Omschrijf de sterke en zwakke punten van de uitvoerende medewerkers?- Wat baart de meeste zorggen met betrekking tot de kwaliteiten van de mensen op de welkvloer? waarom?- Wat wordt momenteel aan de geschetste zorgpunten gedaan?

 

7. Shared valuesNormen en waarden.- Stel dat binnen de organisatie alles bijna perfect werkt, beschrijf dan de belangrijkste zaken die zich afspelen.- Stel dat de organisatie erg succesvol is, waar staat de organisatie dan over 10 jaar?


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken

De encyclopedie.

Wat is een encyclopedie en wat vinden we er in terug?

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

Hoe een onderzoeksinterview voorbereiden en houden?

Een onderzoeksinterview is een geschikte onderzoeksmethode als u op zoek bent naar genuanceerde, kwalitatieve informatie en verwacht dat respondenten moeite hebben met het invullen van een vragenlijst, bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen of omdat het een ingewikkeld thema betreft.

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

Voorbeeld van een impressionistische tekst

Deze tekst kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het schrijven van een impressionistische tekst

Verbeter je les, gebruik de gespreksvorm

Wil je ook weten hoe jij je les leuk kan houden, door de lesstof op een afwisselende manier op de leerlingen over te brengen?

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor-en vroegschoolse educatie en hoe effectief is het?

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?