Het 7S'en model


Publicatie datum:

Uitleg over het 7S'en model

Gesponsorde koppelingen

Aan de hand van het 7S'en model is het mogelijk een organisatie te doorgronden, en daarbij interventies te bedenken voor het implenteren van beleid of veranderingen. De organisatie kan als geheel bekeken worden waarbij effectiviteit het belangrijkst is. Alle zeven aspecten zijn met elkaar verbonden, wat maakt dat een aanpassing op een van de punten uitwerking heeft op de andere. Bij het doorvoeren van veranderingen moet hiermee rekening gehouden worden.

Hier worden de 7S'en beschreven:

1. StructuurMet de structuur wordt de hiërarchie in verantwoordelijkheden en bevoedheden bedoeld.- Hoe ziet het organogram eruit?- Beschrijf de rol van ieder organisatienderdeel: bestaan er competitieve elementen tussen onderdelen? op welke wijze wordt onderlinge gecommuniceerd? op welke wijze wordt in de organisatie samenwerking tussen onafhankelijke onderdelen bevorderd?- Hoe helpt de organisatiestructuur bij het uitvoeren van de strategie? Of op welke wijze werkt de organisatiestructuur dit nu juist tegen?- Wat is er te vertellen over 'span of control'?- Hoe werken teams binnen de organisatie?- Hoeveel managementlagen bestaan er, en op welke wijze komt dit de organisatie ten goede?

 

2. StrategieStrategie is de beschrijving op welke wijze de organisatie een competitief voordeel t.o.v. concurrenten wil verkrijgen.-Welke strategie kan deze organisatie succesvol maken?- Welke stappen moeten op korte termijn gezet worden om deze strategie uit te kunnen voeren?- Wat zijn de grootste obstakels voor het realiseren van de strategie?- Waarom moeten klanten zaken doen met deze organisatie?- Hoe beoordelen klanten de organisatie?- Hoe is de strategie gecommuniceerd naar het kader en de rest van de organisatie?

 

 

3. StystemenHiermee worden o.a. onderstaande systemen bedoeld:- Management informatiesysteem- Financiële systeem- Beloningssysteem- Customer Relations systeemBeschrijf van de belangrijkste systemen/processen de sterke en zwakke punten. Denk hierbij aan:- Beloningssystemen- Klantinformatiesysteem, CRM- Leverancierssysteem, supply chain- Productsystemen- Kwaliteitssyteem

 

 

4. StijlDenk aan managementstijl, organisatiecultuur, houding van de wernemers.- Op welke manier worden belangrijke besluiten genomen in de organisatie?- Hoe communiceert het topmanagement met het middenkader? Hoe communiceren ze met de werkvloer?- Wat zijn de verwachtingen binnen de organisatie met betrekking tot gedra van middenkader en werkvloer?- Hoe zou je de managementstijl van het bedrijf willen beschrijven? - Waarom zouden medewerkers daadwerkelijk toegewijd willen zijn aan de continuïteit van deze organisatie?

 

5. SkillsDenk aan kennis, kernkwaliteiten, competenties, vaardigheden.- Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om in deze markt succesvol te kunnen zijn?- Hoe is dat over enige tijd, zijn er veranderende omstandigheden te verwachten waardoor de benodigde kennis en vaardigheden veranderen?- Wat zijn vandaag de sterke en zwakke punten in relatie tot kennis en vaardigheden?- Hoe verhouden die zich tot de toekomstige kennis en vaardigheden?- Welke uitdagingen en/of obstakels zijn er voor de organisatie met betrekking tot het behouden of versterken van de huidige kennis en vaardigheden?- Wat doet de organisatie daar momenteel aan?

 

6. StafHoe hoog ontwikkeld zijn medewerkers, hoe worden ze opgeleid, op welke manier zijn ze sociaal onderlegd, hoe staat het met de motivatie, zijn ze onderdeel van de organisatie, hoe worden hun carrières gemanaged?- Wat zijn de sterke en zwakke punten van het personeel, en dan voornamelijk de medewerkers op 'belangrijke' posities?- Wie van deze personen zijn het belangrijkst voor succes van de organisatie? waarom?- Wat baart de meeste zorgen met betrekking tot de kwaliteiten van de mensen op de sleutelposities?- Omschrijf de sterke en zwakke punten van de uitvoerende medewerkers?- Wat baart de meeste zorggen met betrekking tot de kwaliteiten van de mensen op de welkvloer? waarom?- Wat wordt momenteel aan de geschetste zorgpunten gedaan?

 

7. Shared valuesNormen en waarden.- Stel dat binnen de organisatie alles bijna perfect werkt, beschrijf dan de belangrijkste zaken die zich afspelen.- Stel dat de organisatie erg succesvol is, waar staat de organisatie dan over 10 jaar?

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Hoe maak ik een spreekbeurt

Handige informatie over het schrijven van een spreekbeurt

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Opleiding tot Technische Specialist Personen Auto's

Wil jij weten wat je allemaal leert tijdens een opleiding tot technische specialist personen auto's kijk dan hier.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

Hoe komen wij aan onze achternaam?

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Asperger in de klas

De stoornis van Asperger is een aan soortgelijke autisme contactstoornis, welke oppervlakkig gezien niet direct opvalt.

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.