Het 7S'en model


Publicatie datum:

Uitleg over het 7S'en model

Gesponsorde koppelingen

Aan de hand van het 7S'en model is het mogelijk een organisatie te doorgronden, en daarbij interventies te bedenken voor het implenteren van beleid of veranderingen. De organisatie kan als geheel bekeken worden waarbij effectiviteit het belangrijkst is. Alle zeven aspecten zijn met elkaar verbonden, wat maakt dat een aanpassing op een van de punten uitwerking heeft op de andere. Bij het doorvoeren van veranderingen moet hiermee rekening gehouden worden.

Hier worden de 7S'en beschreven:

1. StructuurMet de structuur wordt de hiërarchie in verantwoordelijkheden en bevoedheden bedoeld.- Hoe ziet het organogram eruit?- Beschrijf de rol van ieder organisatienderdeel: bestaan er competitieve elementen tussen onderdelen? op welke wijze wordt onderlinge gecommuniceerd? op welke wijze wordt in de organisatie samenwerking tussen onafhankelijke onderdelen bevorderd?- Hoe helpt de organisatiestructuur bij het uitvoeren van de strategie? Of op welke wijze werkt de organisatiestructuur dit nu juist tegen?- Wat is er te vertellen over 'span of control'?- Hoe werken teams binnen de organisatie?- Hoeveel managementlagen bestaan er, en op welke wijze komt dit de organisatie ten goede?

 

2. StrategieStrategie is de beschrijving op welke wijze de organisatie een competitief voordeel t.o.v. concurrenten wil verkrijgen.-Welke strategie kan deze organisatie succesvol maken?- Welke stappen moeten op korte termijn gezet worden om deze strategie uit te kunnen voeren?- Wat zijn de grootste obstakels voor het realiseren van de strategie?- Waarom moeten klanten zaken doen met deze organisatie?- Hoe beoordelen klanten de organisatie?- Hoe is de strategie gecommuniceerd naar het kader en de rest van de organisatie?

 

 

3. StystemenHiermee worden o.a. onderstaande systemen bedoeld:- Management informatiesysteem- Financiële systeem- Beloningssysteem- Customer Relations systeemBeschrijf van de belangrijkste systemen/processen de sterke en zwakke punten. Denk hierbij aan:- Beloningssystemen- Klantinformatiesysteem, CRM- Leverancierssysteem, supply chain- Productsystemen- Kwaliteitssyteem

 

 

4. StijlDenk aan managementstijl, organisatiecultuur, houding van de wernemers.- Op welke manier worden belangrijke besluiten genomen in de organisatie?- Hoe communiceert het topmanagement met het middenkader? Hoe communiceren ze met de werkvloer?- Wat zijn de verwachtingen binnen de organisatie met betrekking tot gedra van middenkader en werkvloer?- Hoe zou je de managementstijl van het bedrijf willen beschrijven? - Waarom zouden medewerkers daadwerkelijk toegewijd willen zijn aan de continuïteit van deze organisatie?

 

5. SkillsDenk aan kennis, kernkwaliteiten, competenties, vaardigheden.- Welke kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om in deze markt succesvol te kunnen zijn?- Hoe is dat over enige tijd, zijn er veranderende omstandigheden te verwachten waardoor de benodigde kennis en vaardigheden veranderen?- Wat zijn vandaag de sterke en zwakke punten in relatie tot kennis en vaardigheden?- Hoe verhouden die zich tot de toekomstige kennis en vaardigheden?- Welke uitdagingen en/of obstakels zijn er voor de organisatie met betrekking tot het behouden of versterken van de huidige kennis en vaardigheden?- Wat doet de organisatie daar momenteel aan?

 

6. StafHoe hoog ontwikkeld zijn medewerkers, hoe worden ze opgeleid, op welke manier zijn ze sociaal onderlegd, hoe staat het met de motivatie, zijn ze onderdeel van de organisatie, hoe worden hun carrières gemanaged?- Wat zijn de sterke en zwakke punten van het personeel, en dan voornamelijk de medewerkers op 'belangrijke' posities?- Wie van deze personen zijn het belangrijkst voor succes van de organisatie? waarom?- Wat baart de meeste zorgen met betrekking tot de kwaliteiten van de mensen op de sleutelposities?- Omschrijf de sterke en zwakke punten van de uitvoerende medewerkers?- Wat baart de meeste zorggen met betrekking tot de kwaliteiten van de mensen op de welkvloer? waarom?- Wat wordt momenteel aan de geschetste zorgpunten gedaan?

 

7. Shared valuesNormen en waarden.- Stel dat binnen de organisatie alles bijna perfect werkt, beschrijf dan de belangrijkste zaken die zich afspelen.- Stel dat de organisatie erg succesvol is, waar staat de organisatie dan over 10 jaar?

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Cubacrisis

In het begin van de jaren '60 is de wereld op het nippertje ontsnapt aan een derde wereldoorlog. Hoe kon het zo ver komen? En hoe zijn we er aan ontsnapt?

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

Teambuilding voor kinderen

Kinderen presteren op alle vlakken beter door duidelijkheid en discipline.

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Oorlogsmisdaden van de Vietcong in Hue

In Hue richtte de Vietcong in 1968 een schandelijk bloedbad aa

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten

Verbeter je les met een goede evaluatie.

We kennen twee soorten evaluaties die je aan het eind van je les kan gebruiken. Dit doe je wanneer je wilt weten of je les wel bij de leerlingen is overgekomen of wanneer je je les wilt verbeteren!

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.