Het CITO-LOVS


Publicatie datum:

Wat is het CITO-LOVS en wat kan het U vertellen over Uw kind op de basisschool?

Gesponsorde koppelingen

Meer dan de eind-toets. 

De meeste mensen hebben wel gehoord van de CITO-eindtoets. Dè CITO-toets van het basisonderwijs. Dat CITO nog veel meer toetsen heeft ontwikkeld, is misschien minder bekend.Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan worden vanaf het moment dat zij de basisschool binnenstappen, tot het moment dat zij naar het voortgezet onderwijs gaan.Een leerlingvolgsysteem vergelijkt de prestaties van Uw kind met dat van alle kinderen in Nederland.Het CITO heeft daarvoor het LOVS ontwikkeld: het Leerling- en Onderwijs-Volg-Systeem.

Waarom het LOVS?

Het LOVS heeft twee functies:Voor de leerkracht is het belangrijk om te weten welk niveau een kind heeft, en of het kind zich goed ontwikkeld. Maar voor hem of haar is ook de ontwikkeling van de groep een belangrijk gegeven, daaraan is te zien of de kwaliteit van het gegeven onderwijs voldoende is geweest.Voor de directie van de school zijn de gegevens van de groepen erg belangrijk. Zij geven een beeld van de onderwijskwaliteit van de school.Voor U, als ouder, geeft het LOVS een beeld van het ontwikkelingsniveau van Uw kind. Hoort het bij de zwakkere, bij de gemiddelde of juist bij de betere leerlingen? En ontwikkelt het kind zich op een bij hem of haar passende manier?

Inhoud van het LOVS.

Het LOVS bevat de volgende toetsen:Voor groep 1 en 2: Ordenen (voorbereiding op rekenen) Taal voor kleutersVoor groep 3 t/m 8: Rekenen Technisch lezen (snelheid van het lezen) Begrijpend lezen SpellingVoor alle groepen: Woordenschat

Het leerling-rapport.

Wanneer de school van Uw kind dit OLVS gebruikt, kunt U van hen een leerling-rapport verwachten van Uw kind.In dit rapport staan de verschillende toetsen vermeld en de niveaus die Uw kind daarop behaald heeft. Deze niveaus worden uitgedrukt in de letters A t/m E.Een A-niveau wil zeggen, dat Uw kind bij de beste 25% van de leerlingen van Nederland behoort.Een B-niveau betekent dat Uw kind bij de volgende 25% behoort. A- en B-niveau zijn bovengemiddeld.Een C-niveau wil zeggen, dat Uw kind bij de volgende 25% hoort. Dit is dus onder het gemiddelde, maar wel een "voldoende" score.Een D-niveau hoort bij de volgende 15%, en de E-niveau bij de laatste 10% van de leerlingen. Deze kinderen behoren extra ondersteuning te krijgen, en voor leerlingen die op een E-niveau functioneren, is het speciaal onderwijs een optie.

En nu?

Wat betekent dat nu concreet?Als Uw kind een A-niveau heeft, dan gaat het leren hem of haar gemakkelijk af. Wel in de gaten houden dat het of zij voldoende uitgedaagd wordt. Misschien is extra werk op z'n plaats.Als Uw kind een B- of C- niveau heeft, zullen er ook weinig of geen problemen zijn.Als Uw kind een D-niveau heeft, zal het extra begeleiding nodig hebben, en veel scholen vragen dan ook de ouders om thuis wat extra met hun kind te oefenen.Bij een E-niveau zal er wellicht een onderzoek plaatsvinden. Het is de vraag of Uw kind in dat geval op een gewone basisschool begeleid kan worden.Het niveau van een kind wordt voor een groot deel bepaald door zijn of haar capaciteiten, een kwestie van aanleg. Een kind dat op D-niveau functioneert, en ook consequent op dat niveau blijft, ontwikkelt zich, op zijn niveau, goed. Vergelijk het met het bijhouden van de groei van Uw kind op het consultatiebureau: het is geen probleem als Uw kind klein is, maar het moet wel blijven groeien.Maar wanneer Uw kind na twee jaar B-niveau plotseling op D-niveau gaat scoren, dan is dat een teken dat er "iets" aan de hand is.

Het OLVS en de rapportcijfers.

De meeste scholen geven de kinderen een cijferrapport. Die cijfers zijn gebaseerd op de proefwerken die horen bij de gebruikte methodes.Meestal liggen de rapportcijfers en de scores op het LOVS wel op één lijn.Soms vallen de LOVS-scores tegen, of juist mee, vergeleken met de proefwerkcijfers.Wanneer de proefwerkcijfers beduidend hoger zijn dan de LOVS-sores, zijn daar een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen:Faalangst kan een rol spelen, vaak wordt CITO als heel erg belangrijk gezien. En Uw kind, dat voor een proefwerk alleen een beetje gespannen is, klapt dicht bij de CITO-toets.Het is ook mogelijk dat Uw kind gemiddelde capaciteiten heeft, maar heel hard werkt, en heel contentieus de aangeleerde regels volgt. Met als gevolg dat de proefwerken, waarin de stof er net zo uitziet als in de oefenboekjes, goed gemaakt worden. Uw kind lijkt bij de "besten" van de groep te horen. Een CITO-toets ziet er heel anders uit, en Uw kind moet zelf bedenken welke oplossingsstrategie hij of zij moet gebruiken. En dan behoort Uw kind opeens bij de "gemiddelden" van de groep.Andersom komt ook voor: de proefwerkcijfers zijn krap voldoende, maar op de CITO-toets scoort Uw kind een B- of zelfs een A-score. Dit kan een gevolg zijn van een "slechte" werkhouding, of weinig interesse in de schoolvakken. Een proefwerk is saai, dus dat doet Uw kind even vlug. Maar een CITO-toets is anders, belangrijker en interessanter. Daar gaat hij of zij wel even voor zitten.En misschien is Uw kind een "onderpresteerder": een begaafde leerling, voor wie de aangeboden stof te weinig uitdaging biedt. Kortom, het kind verveelt zich stierlijk, en die CITO-toets is eindelijk eens een beetje moeilijk.Wat de oorzaak ook is, zo'n verschil tussen proefwerkcijfers en CITO-scores is altijd een reden om met de leerkracht om de tafel te gaan zitten.

En uiteindelijk is dat toch het doel van het hele LOVS: dat leerkracht en ouders samen de uitslagen bekijken en samen bepalen hoe het gaat met Uw kind en of er wat extra's gedaan moet worden.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

De Nederlandse taal in het basisonderwijs

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

Hoekse en Kabeljauwse twisten

De Hoekse en Kabeljauwse twisten rond 1350-1400

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.

De Koninklijke Marechausse

De Koninlijke Marechausse is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al in aanraking geweest met de marechaussee....

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Cubacrisis

In het begin van de jaren '60 is de wereld op het nippertje ontsnapt aan een derde wereldoorlog. Hoe kon het zo ver komen? En hoe zijn we er aan ontsnapt?

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Theateroefeningen. 1: Frituurpannetje

Theateroefeningen voor basisonderwijs of thuis.

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Samenvatting Hoofdstuk 3 uit Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging B. van Cranenburgh

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem.