Cito toets-feiten en voorbereiding.


Publicatie datum:

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Gesponsorde koppelingen

Hij wordt gevreesd, je ontkomt er niet aan en iedereen moet hem doen! De Cito Eindtoets. De test heeft voor en tegenstanders, want is het niet immers een momentopname? Hoe dan ook de resultaten van de Cito Eindtoets geven wel een advies, welk vervolgonderwijs het beste past bij uw kind na het basisonderwijs. Het kan havo worden of vmbo of vwo. In dit artikel wordt er informatie gegeven over de Cito toets en informatie over hoe je je kind hierop het beste kan voorbereiden.

Feiten over de Cito Eindtoetst van het basisonderwijs:

In 2010 is door 6200 basisscholen met 154.000 kinderen in groep 8 de toets afgenomen.

Dit percentage staat gelijk aan 85% van alle basisscholen in Nederland. De uitkomst van de Cito Eindtoets, vormt samen met het advies van de leerkracht het advies voor het voortgezet onderwijs. Nooit de resultaten van de Cito Eindtoets alleen zullen het advies bepalen. De leerkracht kijkt ook naar de algemene leerprestaties. De Cito-Eindtoets geeft dus nooit doorslag alleen. Het afnemen van de toetst duurt een aantal dagen, in totaliteit zijn dat drie dagen. Gedurende deze drie dagen worden er verschillende onderdelen afgenomen, deze onderdelen zijn: wereldoriëntatie, studievaardigheden, wiskunde, taal en rekenen. Niet alle onderdelen zijn verplicht. Wereldoriëntatie is niet verplicht om af te nemen. Veel scholen kiezen er voor dit wel te doen. De toetst bestaat uit een hele rits met vragen. In totaal gaat het om 200 vragen. Indien de school ook wereldoriëntatie af neemt gaat het om 290 vragen.

Voorbereiding op de Cito Eindtoetst:

Het is belangrijk de toets met je kind te bespreken. Dit kan eventuele zenuwen weg nemen. Daarnaast speelt in de voorbereiding de school de grootste en belangrijkste rol. In de praktijk is gebleken dat kinderen het belangrijk vinden vooraf bepaalde details over de toets te weten. Wat kan je verwachten en hoe moeten de opdrachten worden gemaakt? is een vraag die kinderen bezig houd. Leerkrachten wordt vaak aangeraden de toets van het voorgaande jaar met de kinderen te maken, zodat de kinderen vertrouwd raken met de toets en het niet geheel onbekend terrein meer is. Als kinderen weten wat ze te wachten staat vergroot dit de zelfverzekerdheid van de kinderen. Vraag daarom na op de school van uw kind of de Cito ook wordt geoefend en onderzoek de mogelijkheden om eventueel thuis zelf te oefenen. Oefenen niet te vaak of slechts een maal. Indien er te veel wordt geoefend met het kind kan dit ook weer een druk geven. Bedenk wel dat je kan oefenen met het kind hoe om te gaan met dit toetst. Er kan niet geoefend worden om een beter resultaat te krijgen omdat de Cito toets een overal toets is en de kinderen test op kennis die is opgedaan in een periode van acht jaar.

Resultaten worden daarom van veel oefenen niet beter en geven juist meer druk aan kinderen.

 Indien door school bekend is gemaakt in welk onderdeel uw kind eventueel zwak is, kan hier wel extra aandacht aan besteed worden. Kinderen kunnen gebaat zijn bij eventueel extra taken op maat. Indien u hier als ouder een rol in wilt spelen dan is het handig overleg te plegen met de leekracht.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Voorbeeld van een impressionistische tekst

Deze tekst kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het schrijven van een impressionistische tekst

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Monogamie/polygamie

De neurobiologische basis van monogamie

Theateroefeningen. 1: Frituurpannetje

Theateroefeningen voor basisonderwijs of thuis.

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek.

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren