Cito toets-feiten en voorbereiding.


Publicatie datum:

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Gesponsorde koppelingen

Hij wordt gevreesd, je ontkomt er niet aan en iedereen moet hem doen! De Cito Eindtoets. De test heeft voor en tegenstanders, want is het niet immers een momentopname? Hoe dan ook de resultaten van de Cito Eindtoets geven wel een advies, welk vervolgonderwijs het beste past bij uw kind na het basisonderwijs. Het kan havo worden of vmbo of vwo. In dit artikel wordt er informatie gegeven over de Cito toets en informatie over hoe je je kind hierop het beste kan voorbereiden.

Feiten over de Cito Eindtoetst van het basisonderwijs:

In 2010 is door 6200 basisscholen met 154.000 kinderen in groep 8 de toets afgenomen.

Dit percentage staat gelijk aan 85% van alle basisscholen in Nederland. De uitkomst van de Cito Eindtoets, vormt samen met het advies van de leerkracht het advies voor het voortgezet onderwijs. Nooit de resultaten van de Cito Eindtoets alleen zullen het advies bepalen. De leerkracht kijkt ook naar de algemene leerprestaties. De Cito-Eindtoets geeft dus nooit doorslag alleen. Het afnemen van de toetst duurt een aantal dagen, in totaliteit zijn dat drie dagen. Gedurende deze drie dagen worden er verschillende onderdelen afgenomen, deze onderdelen zijn: wereldoriëntatie, studievaardigheden, wiskunde, taal en rekenen. Niet alle onderdelen zijn verplicht. Wereldoriëntatie is niet verplicht om af te nemen. Veel scholen kiezen er voor dit wel te doen. De toetst bestaat uit een hele rits met vragen. In totaal gaat het om 200 vragen. Indien de school ook wereldoriëntatie af neemt gaat het om 290 vragen.

Voorbereiding op de Cito Eindtoetst:

Het is belangrijk de toets met je kind te bespreken. Dit kan eventuele zenuwen weg nemen. Daarnaast speelt in de voorbereiding de school de grootste en belangrijkste rol. In de praktijk is gebleken dat kinderen het belangrijk vinden vooraf bepaalde details over de toets te weten. Wat kan je verwachten en hoe moeten de opdrachten worden gemaakt? is een vraag die kinderen bezig houd. Leerkrachten wordt vaak aangeraden de toets van het voorgaande jaar met de kinderen te maken, zodat de kinderen vertrouwd raken met de toets en het niet geheel onbekend terrein meer is. Als kinderen weten wat ze te wachten staat vergroot dit de zelfverzekerdheid van de kinderen. Vraag daarom na op de school van uw kind of de Cito ook wordt geoefend en onderzoek de mogelijkheden om eventueel thuis zelf te oefenen. Oefenen niet te vaak of slechts een maal. Indien er te veel wordt geoefend met het kind kan dit ook weer een druk geven. Bedenk wel dat je kan oefenen met het kind hoe om te gaan met dit toetst. Er kan niet geoefend worden om een beter resultaat te krijgen omdat de Cito toets een overal toets is en de kinderen test op kennis die is opgedaan in een periode van acht jaar.

Resultaten worden daarom van veel oefenen niet beter en geven juist meer druk aan kinderen.

 Indien door school bekend is gemaakt in welk onderdeel uw kind eventueel zwak is, kan hier wel extra aandacht aan besteed worden. Kinderen kunnen gebaat zijn bij eventueel extra taken op maat. Indien u hier als ouder een rol in wilt spelen dan is het handig overleg te plegen met de leekracht.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Theateroefeningen. 1: Frituurpannetje

Theateroefeningen voor basisonderwijs of thuis.

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Vind alle examens met alle antwoorden op www.examenblad.nl

Op www.examenblad.nl vindt je alle examens en antwoorden, van de laatste 10 jaar, van het vwo, de havo, het vmbo tl, het vmbo gl, het vmbo kb en het vmbo bb.

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Hoe komen wij aan onze achternaam?

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!

Wat is Kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.