Droge voeten in de polder, maar hoe?


Publicatie datum:

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Gesponsorde koppelingen

Polders zijn een van de belangrijkste technieken die wij ons eigen hebben gemaakt. Nergens op de wereld worden polder gemaakt of ontworpen. Een nieuw stuk land? Dan gooi je net zoveel zand in zee tot dat het boven de zeespiegel uitstijgt, en voila: nieuw land om op te bouwen. Hieronder zal een vragenoverzicht inzicht geven hoe het water vanuit de polder op de Schie wordt geloosd welke op haar beurt het water afvoert naar de Noordzee via de Rotterdamse haven. Ondanks dat weinigen van ons het beseffen, is dit één van de mooiste technieken die wij, als Nederlanders, het beste beheersen!

De Schie ligt duidelijk hoger dan de polder waar het gebouw van WL|Delft Hydraulics in staat.

Een schatting van het hoogteverschil tussen het waterpeil van de Schie en het open water peil rond WL|Delft Hydraulics.

Peilmeting van Zuidpolder in Delfgauw: SP = 0 = NAP -3,00 m

Peilmeting van de Schie: DP = -1,0m = NAP – 1,00m

Kortom uit de peilmetingen wordt een hoogteverschil van 2,0m geschat.

Het grondwaterpeil staar hoger dan het water in de sloten. Dit komt door het opbollingseffect van het water tussen twee open wateren.

Het chloridengehalte van het water ligt in de polder hoger dan het chloridengehalte in de Schie. Delft ligt dichtbij zee. Hierdoor kan er brak of zout water in de grond voorkomen. In gebieden verder landinwaarts ligt dit water op grote diepte. Vlakbij zee kan het brakke of zoute water ondiep in de ondergrond zitten. Door middel van kwel kan dit brakke water in de poldersloten terechtkomen waardoor het chloridengehalte in de polder hoger kan zijn dan het chloridengehalte in de Schie.

Daarnaast kan het chloridengehalte ook nog toenemen door regenwater. Regenwater bestaat uit gassen en zouten. Onder deze zouten valt ook Cl- wat een verhoging van het chloridengehalte beschrijft. Dit komt omdat de polder een veel groter oppervlakte bestrijkt dan de Schie en dus (in absolute zin) meer chloriden bevat.

In bepaalde kunstmest en bestrijdingsmiddelen komen chloridenhoudende stoffen voor. Het gebruik van deze stoffen kan leiden tot een verhoging van het chloridengehalte in de polder.

In dierlijke mest komen ook chloriden voor. Het overmatig uitrijden van gier kan leiden tot een verhogen van het chloridengehalte. Ook de opslag van dierlijke mest kan leiden tot indringen van chloriden in de ondergrond en daarmee het grondwater en oppervlaktewater.

De functie van de Schie in het Delflandse watersysteem is afwatering naar de Schie (boezem) dat via de Noordzee (via Rotterdam) het overtollig polderwater loost.

Het water stroomt van Delft naar Rotterdam. Nederlandse polder hebben een afwateringssysteem, dat houdt in dat het water vanuit de polders naar zee wordt gebracht. Het water uit de Delftse polders wordt afgewaterd op de Schie en via die Schie (als boezempolder) naar de Noordzee overgebracht. Kortom het stroomt vanuit de polders (kunstmatig) naar de Schie en via de Schie naar zee. Dus via Delft naar Rotterdam en dan naar zee.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker WWagner

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 35
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Opleiding tot Technische Specialist Personen Auto's

Wil jij weten wat je allemaal leert tijdens een opleiding tot technische specialist personen auto's kijk dan hier.

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

Wat is Kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Hoe creëer je wat rust in het leven van een brugklasser?

Vaak is het moeilijk voor een brugklasser om overzicht te bewaren in het begin van zijn tijd op de middelbare schooltijd.

Roosevelt Academy in Middelburg

Roosevelt Academy, een Liberal Arts & Sciences college in Middelburg

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

Help uw kind beter te lezen: Letters flitsen

Geef uw kind een goede leesstart. Naast school kunnen ouders veel betekenen voor snel leren lezen!

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.