Droge voeten in de polder, maar hoe?


Publicatie datum:

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Gesponsorde koppelingen

Polders zijn een van de belangrijkste technieken die wij ons eigen hebben gemaakt. Nergens op de wereld worden polder gemaakt of ontworpen. Een nieuw stuk land? Dan gooi je net zoveel zand in zee tot dat het boven de zeespiegel uitstijgt, en voila: nieuw land om op te bouwen. Hieronder zal een vragenoverzicht inzicht geven hoe het water vanuit de polder op de Schie wordt geloosd welke op haar beurt het water afvoert naar de Noordzee via de Rotterdamse haven. Ondanks dat weinigen van ons het beseffen, is dit één van de mooiste technieken die wij, als Nederlanders, het beste beheersen!

De Schie ligt duidelijk hoger dan de polder waar het gebouw van WL|Delft Hydraulics in staat.

Een schatting van het hoogteverschil tussen het waterpeil van de Schie en het open water peil rond WL|Delft Hydraulics.

Peilmeting van Zuidpolder in Delfgauw: SP = 0 = NAP -3,00 m

Peilmeting van de Schie: DP = -1,0m = NAP – 1,00m

Kortom uit de peilmetingen wordt een hoogteverschil van 2,0m geschat.

Het grondwaterpeil staar hoger dan het water in de sloten. Dit komt door het opbollingseffect van het water tussen twee open wateren.

Het chloridengehalte van het water ligt in de polder hoger dan het chloridengehalte in de Schie. Delft ligt dichtbij zee. Hierdoor kan er brak of zout water in de grond voorkomen. In gebieden verder landinwaarts ligt dit water op grote diepte. Vlakbij zee kan het brakke of zoute water ondiep in de ondergrond zitten. Door middel van kwel kan dit brakke water in de poldersloten terechtkomen waardoor het chloridengehalte in de polder hoger kan zijn dan het chloridengehalte in de Schie.

Daarnaast kan het chloridengehalte ook nog toenemen door regenwater. Regenwater bestaat uit gassen en zouten. Onder deze zouten valt ook Cl- wat een verhoging van het chloridengehalte beschrijft. Dit komt omdat de polder een veel groter oppervlakte bestrijkt dan de Schie en dus (in absolute zin) meer chloriden bevat.

In bepaalde kunstmest en bestrijdingsmiddelen komen chloridenhoudende stoffen voor. Het gebruik van deze stoffen kan leiden tot een verhoging van het chloridengehalte in de polder.

In dierlijke mest komen ook chloriden voor. Het overmatig uitrijden van gier kan leiden tot een verhogen van het chloridengehalte. Ook de opslag van dierlijke mest kan leiden tot indringen van chloriden in de ondergrond en daarmee het grondwater en oppervlaktewater.

De functie van de Schie in het Delflandse watersysteem is afwatering naar de Schie (boezem) dat via de Noordzee (via Rotterdam) het overtollig polderwater loost.

Het water stroomt van Delft naar Rotterdam. Nederlandse polder hebben een afwateringssysteem, dat houdt in dat het water vanuit de polders naar zee wordt gebracht. Het water uit de Delftse polders wordt afgewaterd op de Schie en via die Schie (als boezempolder) naar de Noordzee overgebracht. Kortom het stroomt vanuit de polders (kunstmatig) naar de Schie en via de Schie naar zee. Dus via Delft naar Rotterdam en dan naar zee.


Foobie gebruiker WWagner

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 35
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Alles over taalniveaus

Informatie over taalniveaus

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Een opleiding kiezen na de middelbare school

Van passie naar beroep

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

Redoxreactie

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

Dromenvanger maken met kinderen

Waar komt de dromenvanger vandaan en wat is de betekenis ervan? Hoe kun je er op een eenvoudige manier eentje maken met kinderen?

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.