Droge voeten in de polder, maar hoe?


Publicatie datum:

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Gesponsorde koppelingen

Polders zijn een van de belangrijkste technieken die wij ons eigen hebben gemaakt. Nergens op de wereld worden polder gemaakt of ontworpen. Een nieuw stuk land? Dan gooi je net zoveel zand in zee tot dat het boven de zeespiegel uitstijgt, en voila: nieuw land om op te bouwen. Hieronder zal een vragenoverzicht inzicht geven hoe het water vanuit de polder op de Schie wordt geloosd welke op haar beurt het water afvoert naar de Noordzee via de Rotterdamse haven. Ondanks dat weinigen van ons het beseffen, is dit één van de mooiste technieken die wij, als Nederlanders, het beste beheersen!

De Schie ligt duidelijk hoger dan de polder waar het gebouw van WL|Delft Hydraulics in staat.

Een schatting van het hoogteverschil tussen het waterpeil van de Schie en het open water peil rond WL|Delft Hydraulics.

Peilmeting van Zuidpolder in Delfgauw: SP = 0 = NAP -3,00 m

Peilmeting van de Schie: DP = -1,0m = NAP – 1,00m

Kortom uit de peilmetingen wordt een hoogteverschil van 2,0m geschat.

Het grondwaterpeil staar hoger dan het water in de sloten. Dit komt door het opbollingseffect van het water tussen twee open wateren.

Het chloridengehalte van het water ligt in de polder hoger dan het chloridengehalte in de Schie. Delft ligt dichtbij zee. Hierdoor kan er brak of zout water in de grond voorkomen. In gebieden verder landinwaarts ligt dit water op grote diepte. Vlakbij zee kan het brakke of zoute water ondiep in de ondergrond zitten. Door middel van kwel kan dit brakke water in de poldersloten terechtkomen waardoor het chloridengehalte in de polder hoger kan zijn dan het chloridengehalte in de Schie.

Daarnaast kan het chloridengehalte ook nog toenemen door regenwater. Regenwater bestaat uit gassen en zouten. Onder deze zouten valt ook Cl- wat een verhoging van het chloridengehalte beschrijft. Dit komt omdat de polder een veel groter oppervlakte bestrijkt dan de Schie en dus (in absolute zin) meer chloriden bevat.

In bepaalde kunstmest en bestrijdingsmiddelen komen chloridenhoudende stoffen voor. Het gebruik van deze stoffen kan leiden tot een verhoging van het chloridengehalte in de polder.

In dierlijke mest komen ook chloriden voor. Het overmatig uitrijden van gier kan leiden tot een verhogen van het chloridengehalte. Ook de opslag van dierlijke mest kan leiden tot indringen van chloriden in de ondergrond en daarmee het grondwater en oppervlaktewater.

De functie van de Schie in het Delflandse watersysteem is afwatering naar de Schie (boezem) dat via de Noordzee (via Rotterdam) het overtollig polderwater loost.

Het water stroomt van Delft naar Rotterdam. Nederlandse polder hebben een afwateringssysteem, dat houdt in dat het water vanuit de polders naar zee wordt gebracht. Het water uit de Delftse polders wordt afgewaterd op de Schie en via die Schie (als boezempolder) naar de Noordzee overgebracht. Kortom het stroomt vanuit de polders (kunstmatig) naar de Schie en via de Schie naar zee. Dus via Delft naar Rotterdam en dan naar zee.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker WWagner

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 35
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Leren

Wat is dé beste manier om te leren? In dit artikel probeer ik daar een antwoord op te geven

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt