Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?


Publicatie datum:

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Gesponsorde koppelingen
In het schooljaar van 2011 op 2012 zal de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs met een week worden ingekort. Op deze manier wil staatssecretaris Van Bijsterveldt (foto) zorgen voor minder lesuitval en dat de scholen aan het vereiste aantal lesuren per jaar komen (1040 voor Onderbouw, 1000 voor Bovenbouw).

In ruil hiervoor krijgen we 5 vrije dagen verspreid over het jaar, dit mede om de werkdruk van de leraren beter te spreiden. Deze dagen kunnen door de leraren worden gebruikt voor bijvoorbeeld vergaderingen, cursussen, congressen en dat soort dingen, maar de lerarenvakbond zelf heeft al laten weten dat deze maatregel hun werkdruk alleen maar zal verhogen. “Werk is gewoon werk, ook sta je op dat moment niet voor de klas.” De maatregel zou er voor moeten zorgen dat er minder lessen gaan uitvallen. Het LIA (Leraren in Actie) heeft 5 februari dit jaar op hun website laten weten “Staken lijkt onvermijdelijk.” Hoe zit dat? Gaan wij dat ook doen? Van de leraren wordt verwacht dat ze een extra week gratis gaan werken.

Uit een gezamenlijke steekproef van het LAKS en de website Scholieren.com is gebleken dat scholieren gemiddeld twee volle lesweken opgehokt op school zitten zonder les of actieve begeleiding, aldus LAKS-voorzitter Steven de Jong. Je kent ze wel, van die invaluren. Dit komt vooral voor in de brugklas waar de urennorm hoger is en er vrijwel altijd voor vervanging wordt gezorgd van uitvallende lessen. Wanneer die extra schoolweek ingaat worden dat er alleen maar meer.

Het beleid van onze school is altijd al hopeloos bezig met het vol krijgen van die uren, dat is te zien aan bijvoorbeeld de activiteitenweken en de maatschappelijke stage. Deze zijn puur bedacht om maar weer wat uurtjes te vullen, in mijn ervaring.

Van alle kanten uit het onderwijs wordt dus fel gereageerd. Zowel leraren en leerlingen hebben duidelijk laten weten wat ze vinden. Op de website www.prima-online.nl is recent een poll verschenen waar ruim 1600 mensen op hebben gereageerd “Het inkorten van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs verbetert de onderwijskwaliteit”. Maar liefst 87% liet een duidelijk ‘nee’ horen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Orde houden in de klas - Hoe pak je dit aan?

Kinderen zijn altijd op zoek naar grenzen. Regels zijn daarom belangrijk voor een kind, omdat dit structuur biedt en een veilig gevoel geeft.

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

Oorlogsmisdaden van de Vietcong in Hue

In Hue richtte de Vietcong in 1968 een schandelijk bloedbad aa

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Monogamie/polygamie

De neurobiologische basis van monogamie

De encyclopedie.

Wat is een encyclopedie en wat vinden we er in terug?

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Vind alle examens met alle antwoorden op www.examenblad.nl

Op www.examenblad.nl vindt je alle examens en antwoorden, van de laatste 10 jaar, van het vwo, de havo, het vmbo tl, het vmbo gl, het vmbo kb en het vmbo bb.

Beginner voor de klas (1)......nieuw op school.

In dit artikel lees je hoe het kan zijn om als beginneling voor de klas te staan. Je leest wat er fout kan gaan en krijgt tips om te voorkomen dat het fout zal gaan!

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep