8-S Model


Publicatie datum:

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Gesponsorde koppelingen

Het 8-s-model bestaat in de literatuur slechts als het 7-s-model. De toevoeging van de s, surrounding is echter nuttig. Om bij de S te blijven is surrounding vertaald als samenleving. Het belang van het model is het inzicht dat het geeft in het onderling verband tussen de s-en.

Dit managementinstrument, volgens Mckinsey, zorgt voor sturing en samenhang tussen de andere instrumenten. Het heeft invloed op de bedrijfsvoering. 

http://www.floor.nl/HPplaatjes/mckinsey_7s.jpg

Via deze link vind u een weergave van het 7S model. In dit artikel zal hij worden uitgebreid, zoals al gemeld, met de S van Samenleving/Surrounding. En noemen we het model ook wel het 8S model. Het bevat dus een achttal managementinstrumenten, bestaande uit:

 1. Structuur (structure): dit gaat om de inrichting van de onderneming zelf. Zoals de organisatievorm en het organisatieschema, ook wel organogram genoemd. Een organogram is een afbeelding/model/schema waarin, op hierarchische manier, wordt weergegeven in welke verhouding bepaalde afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. Onder structuur valt dus ook de arbeids- en taakverdeling.
 2. Systemen (systems): hierbij gaat het over de manier van informatie en communicatie binnen een organisatie. Ook wel de informatie- en communicatiestromen genoemd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen formeel (zakelijk) en informeel (persoonlijk). Maar ook bepaalde noemenswaardige regelingen en afspraken die binnen de organisatie gelden.
 3. Stijl van management (style): dit gaat over de gedragspatronen die voor het management karakteriserend zijn. Er kan gedacht worden aaan de manier waarop het management omgaat met zijn/haar medewerkers en de manier waarop men met elkaar omgaat. Dus de wijze van communiceren en samenwerken vanaf het management richting zijn/haar medewerkers.
 4. Staf (staff): hierbij ligt de aandacht bij de zogenoemde Human resources binnen een organisatie. De definite van Human Resource Management (HRM) is het geheel van normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen. Hierbij gaat het dus om de manier waarop de kwaliteiten van personen gebruikt worden binnen de organisatie. Meer informatie over Human Resource Management vind je op: http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/human-resource-management/
  Maar het gaat bij Staf ook om de manier waarop nieuwe werknemers worden aangetrokken, geschoold worden en hoe men beloond en behouden wordt binnen de organisatie.  
 5. Sleutelvaardigheden (skills): vaardigheden waarin een organisatie als geheel uitblinkt, dus onderscheidend is van de concurrentie. Dus hierbij gaat het om de vraag: Waar is de onderneming goed en waarin onderscheid de organisatie zich van de concurrentie?
 6. Strategie (strategy): Het plan dat gemaakt is over hoe de organisatie de hoofddoelstellingen wil bereiken. Maar ook de manier waarop men deze doelen wil bereiken, de middelen en de invulling.
 7. Significante waarde (shared values): deze wordt door McKinsey in het centrum van het model geplaats. Dit wordt ook wel de visie van de organisatie genoemd. Het gaat over de waarden en opvattingingen die binnen de organisatie van toepassing zijn
  Deze factor zorgt vor de samen van de overige factoren, vanuit dit oogpunt zal de gehele organisaitie ingericht zijn.
 8. Samenleving (surrounding): dit gaat over de samenleving rondom de organisatie. De mensen waarmee men buiten de organisatie rekening moet houden. Het draait hier ook wel om de omgevings- en maatschappelijke factoren van de organisatie, deze hebben een grote invloed op de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

De Urbar (grondboek) van het klooster Wietmarschen

het grondboek van het klooster Wietmarschen bevat veel interessante informatie over gewone mensen uit de 15e en 16e eeuw

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Hoe schrijf je een goed artikel?

Tips voor het schrijven van een goed artikel

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen op de Universiteit van Tilburg

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!