8-S Model


Publicatie datum:

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Gesponsorde koppelingen

Het 8-s-model bestaat in de literatuur slechts als het 7-s-model. De toevoeging van de s, surrounding is echter nuttig. Om bij de S te blijven is surrounding vertaald als samenleving. Het belang van het model is het inzicht dat het geeft in het onderling verband tussen de s-en.

Dit managementinstrument, volgens Mckinsey, zorgt voor sturing en samenhang tussen de andere instrumenten. Het heeft invloed op de bedrijfsvoering. 

http://www.floor.nl/HPplaatjes/mckinsey_7s.jpg

Via deze link vind u een weergave van het 7S model. In dit artikel zal hij worden uitgebreid, zoals al gemeld, met de S van Samenleving/Surrounding. En noemen we het model ook wel het 8S model. Het bevat dus een achttal managementinstrumenten, bestaande uit:

 1. Structuur (structure): dit gaat om de inrichting van de onderneming zelf. Zoals de organisatievorm en het organisatieschema, ook wel organogram genoemd. Een organogram is een afbeelding/model/schema waarin, op hierarchische manier, wordt weergegeven in welke verhouding bepaalde afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. Onder structuur valt dus ook de arbeids- en taakverdeling.
 2. Systemen (systems): hierbij gaat het over de manier van informatie en communicatie binnen een organisatie. Ook wel de informatie- en communicatiestromen genoemd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen formeel (zakelijk) en informeel (persoonlijk). Maar ook bepaalde noemenswaardige regelingen en afspraken die binnen de organisatie gelden.
 3. Stijl van management (style): dit gaat over de gedragspatronen die voor het management karakteriserend zijn. Er kan gedacht worden aaan de manier waarop het management omgaat met zijn/haar medewerkers en de manier waarop men met elkaar omgaat. Dus de wijze van communiceren en samenwerken vanaf het management richting zijn/haar medewerkers.
 4. Staf (staff): hierbij ligt de aandacht bij de zogenoemde Human resources binnen een organisatie. De definite van Human Resource Management (HRM) is het geheel van normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen. Hierbij gaat het dus om de manier waarop de kwaliteiten van personen gebruikt worden binnen de organisatie. Meer informatie over Human Resource Management vind je op: http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/human-resource-management/
  Maar het gaat bij Staf ook om de manier waarop nieuwe werknemers worden aangetrokken, geschoold worden en hoe men beloond en behouden wordt binnen de organisatie.  
 5. Sleutelvaardigheden (skills): vaardigheden waarin een organisatie als geheel uitblinkt, dus onderscheidend is van de concurrentie. Dus hierbij gaat het om de vraag: Waar is de onderneming goed en waarin onderscheid de organisatie zich van de concurrentie?
 6. Strategie (strategy): Het plan dat gemaakt is over hoe de organisatie de hoofddoelstellingen wil bereiken. Maar ook de manier waarop men deze doelen wil bereiken, de middelen en de invulling.
 7. Significante waarde (shared values): deze wordt door McKinsey in het centrum van het model geplaats. Dit wordt ook wel de visie van de organisatie genoemd. Het gaat over de waarden en opvattingingen die binnen de organisatie van toepassing zijn
  Deze factor zorgt vor de samen van de overige factoren, vanuit dit oogpunt zal de gehele organisaitie ingericht zijn.
 8. Samenleving (surrounding): dit gaat over de samenleving rondom de organisatie. De mensen waarmee men buiten de organisatie rekening moet houden. Het draait hier ook wel om de omgevings- en maatschappelijke factoren van de organisatie, deze hebben een grote invloed op de ontwikkelingen binnen de organisatie.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

Hoe maak ik een spreekbeurt

Handige informatie over het schrijven van een spreekbeurt

Wat is Kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Weegt het te weinig?!

Op een pak koffie staat 500 gram, wegen wijst uit dat het maar 486 gram weegt! Wat nu?