8-S Model


Publicatie datum:

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Gesponsorde koppelingen

Het 8-s-model bestaat in de literatuur slechts als het 7-s-model. De toevoeging van de s, surrounding is echter nuttig. Om bij de S te blijven is surrounding vertaald als samenleving. Het belang van het model is het inzicht dat het geeft in het onderling verband tussen de s-en.

Dit managementinstrument, volgens Mckinsey, zorgt voor sturing en samenhang tussen de andere instrumenten. Het heeft invloed op de bedrijfsvoering. 

http://www.floor.nl/HPplaatjes/mckinsey_7s.jpg

Via deze link vind u een weergave van het 7S model. In dit artikel zal hij worden uitgebreid, zoals al gemeld, met de S van Samenleving/Surrounding. En noemen we het model ook wel het 8S model. Het bevat dus een achttal managementinstrumenten, bestaande uit:

 1. Structuur (structure): dit gaat om de inrichting van de onderneming zelf. Zoals de organisatievorm en het organisatieschema, ook wel organogram genoemd. Een organogram is een afbeelding/model/schema waarin, op hierarchische manier, wordt weergegeven in welke verhouding bepaalde afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan. Onder structuur valt dus ook de arbeids- en taakverdeling.
 2. Systemen (systems): hierbij gaat het over de manier van informatie en communicatie binnen een organisatie. Ook wel de informatie- en communicatiestromen genoemd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen formeel (zakelijk) en informeel (persoonlijk). Maar ook bepaalde noemenswaardige regelingen en afspraken die binnen de organisatie gelden.
 3. Stijl van management (style): dit gaat over de gedragspatronen die voor het management karakteriserend zijn. Er kan gedacht worden aaan de manier waarop het management omgaat met zijn/haar medewerkers en de manier waarop men met elkaar omgaat. Dus de wijze van communiceren en samenwerken vanaf het management richting zijn/haar medewerkers.
 4. Staf (staff): hierbij ligt de aandacht bij de zogenoemde Human resources binnen een organisatie. De definite van Human Resource Management (HRM) is het geheel van normen en waarden met betrekking tot werkende mensen en een vertaling daarvan naar uitgangspunten, technieken en methoden gericht op benutting van menselijke kwaliteiten in het kader van het realiseren van organisatiedoelen. Hierbij gaat het dus om de manier waarop de kwaliteiten van personen gebruikt worden binnen de organisatie. Meer informatie over Human Resource Management vind je op: http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/human-resource-management/
  Maar het gaat bij Staf ook om de manier waarop nieuwe werknemers worden aangetrokken, geschoold worden en hoe men beloond en behouden wordt binnen de organisatie.  
 5. Sleutelvaardigheden (skills): vaardigheden waarin een organisatie als geheel uitblinkt, dus onderscheidend is van de concurrentie. Dus hierbij gaat het om de vraag: Waar is de onderneming goed en waarin onderscheid de organisatie zich van de concurrentie?
 6. Strategie (strategy): Het plan dat gemaakt is over hoe de organisatie de hoofddoelstellingen wil bereiken. Maar ook de manier waarop men deze doelen wil bereiken, de middelen en de invulling.
 7. Significante waarde (shared values): deze wordt door McKinsey in het centrum van het model geplaats. Dit wordt ook wel de visie van de organisatie genoemd. Het gaat over de waarden en opvattingingen die binnen de organisatie van toepassing zijn
  Deze factor zorgt vor de samen van de overige factoren, vanuit dit oogpunt zal de gehele organisaitie ingericht zijn.
 8. Samenleving (surrounding): dit gaat over de samenleving rondom de organisatie. De mensen waarmee men buiten de organisatie rekening moet houden. Het draait hier ook wel om de omgevings- en maatschappelijke factoren van de organisatie, deze hebben een grote invloed op de ontwikkelingen binnen de organisatie.
Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 42
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen op de Universiteit van Tilburg

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

hoe werkt molrekenen, Mol en mmol

Leer op een makkelijke manier molrekenen, de basis van scheikunde!

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!