Van basisschool naar voortgezet onderwijs


Publicatie datum:

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Gesponsorde koppelingen

Elk jaar staan weer andere ouders voor dezelfde vraag. Welke school en en welk niveau passen het best bij mijn kind? Laat ik hem of haar zelf de keuze voor de nieuwe school maken, of bemoei ik me er als ouder mee?

Wat doe ik als ik het niet eens ben met het niveauadvies van de leerkracht van groep 8? Welke onderbouwing heeft deze leerkracht voor deze keuze? Kan ik tegen deze keuze in gaan of heb ik er geen stem in? Wat is de beste keuze voor mijn kind?

Een heleboel logische vragen waar ik als leerkracht een antwoord op kan geven.

Als leerkracht is het een jaarlijks terugkomend verschijnsel. Ouders die het liefst al in groep 7 willen weten naar welke school hun kind kan na groep 8. Afspraak is hierin meestal dat dit advies pas na de cito-eindtoets in groep 8 wordt gegeven. In groep 7 wordt n.a.v. de cito-entreetoets al wel een indicatie gegeven. Niet aan de ouders, maar aan de leerkracht van groep 8.

Na de cito-eindtoets in februari krijgen de kinderen hun definitieve schooladvies. Veel ouders denken dat hierbij alleen wordt gekeken naar de score van deze toets. Niets is minder waar. Het Leerlingvolgsysteem waarmee de school werkt, heeft uw kind al jaren gevolgd. Als het goed is bent u van deze vorderingen op de hoogte gehouden. Als ouder heeft u het recht om deze toetsgegevens in te zien.

Het zou dus geen verrassing moeten zijn als uw kind het advies krijgt in het laatste schooljaar. De leerkracht bepaalt het definitieve advies, maar natuurlijk is daar wel over te praten. U kent uw kind ook goed en heeft vast een mening over de kwaliteiten van uw kind. Praten over de mogelijkheden waarbij u uw argumenten rustig duidelijk maakt, is op dit moment het beste. Samen komt u vast tot een goed besluit. Als dit niet lukt kunt u altijd een gesprek aanvragen met de school van uw keuze.

De schoolkeuze daarna is soms een net zo lastige opgave. In januari hebben de verschillende scholen open dagen. Mijn advies is om daar met uw kind heen te gaan. Daarna kunt u praten over de sfeer en de mogelijkheden van elke school. Bedenk wel; uw kind gaat straks dagelijks naar de school toe en dat gaat een stuk makkelijker als hij of zij achter de gemaakte keuze staat!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

De mol

Het leven van de mol

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

Voorbeeld van een impressionistische tekst

Deze tekst kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het schrijven van een impressionistische tekst

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord