Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod


Publicatie datum:

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Gesponsorde koppelingen

Kinderen die opgroeien in een omgeving met een rijk taalaanbod ontwikkelen een grote woordenschat. In een taalrijke omgeving maken kinderen kennis met verschillende mondelinge en schriftelijke taaluitingen. Kinderen die daarentegen opgroeien in een taalarme omgeving hebben meer moeite met taal. Het is bekend dat kinderen die een taalachterstand hebben vaak problemen ondervinden op school. Uit onderzoeken is gebleken dat een succesvolle schoolcarrière minder waarschijnlijk is als deze al start met een achterstand in de taalontwikkeling. 

Zo'n 25% van de ongeveer 400.000 kinderen van 2 en 3 jaar begint aan de basisschool met een taalachterstand. Vanuit die wetenschap zijn er methodes ontwikkeld om deze taalachterstand al aan te pakken voordat het kind naar de basisschool gaat. Deze VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) -programma’s worden onder andere gebruikt door peuterspeelzalen en door een groeiende groep kinderdagverblijven. Zie ook http://artikelen.foobie.nl/onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/

 

De taalontwikkeling van kinderen verloopt doorgaans als volgt:

0-1 jaar:

 Vanaf de geboorte luistert de baby naar de stem en taal van de moeder. Langzaamaan herkent het ook de stem van andere opvoeders. De baby begint ook zelf geluidjes te maken zoals ‘pfffff’ en ‘aaaaah’. Aan het eind van het eerste levensjaar begint de baby te brabbelen. De klanken beginnen steeds meer op echte woordjes te lijken.

1-2,5 jaar:  De eerste woordjes worden duidelijk uitgesproken.Ook bootsen kinderen klanken na om iets duidelijk te maken.(Een poes is een ‘miauw’, een hond een ‘wafwaf’.) Na verloop van tijd gaat de dreumes tweewoordenzinnetjes maken zoals ‘Mama pakken’ . De woordenschat neemt op dat moment enorm toe.

 

2,5 – 4 jaar: De zinnen worden steeds langer. Kinderen kunnen ook vragen stellen (‘Waarom…?) en vertellen bijvoorbeeld ‘Mama is lief’. Ook gaan kinderen ontkennende zinnen gebruiken (‘Lust ik niet’, ‘Wil ik niet’) en op den duur kunnen kinderen ook samengestelde zinnen maken (‘De boterham die op tafel lag is op’ of ‘Ik wil proeven hoe het smaakt’)

 

4-6 jaar: Kinderen gaan werkwoorden goed gebruiken (‘Geloopt’ wordt langzamerhand ‘gelopen’, ‘Gezwemd’ wordt gezwommen’) Door wat zij op school leren gaan kinderen klanken verbinden met letters. Voor het vergroten van hun woordenschat zijn zij nog geheel afhankelijk van het taalaanbod uit hun omgeving.

 

6-8 jaar: Kinderen leren lezen. Dit kost het ene kind meer moeite dan het andere kind.De woordenschat groeit vooral nog door wat kinderen horen.Voorlezen, strips, zingen, en films hepen hen woorden te leren die ze zelf technisch nog niet kunnen lezen.

 

8-12 jaar: Kinderen kunnen steeds beter lezen. Ze leren 1700 tot 3000 nieuwe woorden per jaar bij. De meeste woorden leren kinderen als ze lezen over een onderwerp dat hen interesseert op een moment dat zij ontspannen zijn en voor kun plezier lezen.

Het belang van (voor)lezen

Een ‘normale’ taalontwikkeling zal volgens bovenstaande fases verlopen. Een taalrijke omgeving is een enorme stimulans voor de taalontwikkeling van kinderen. Daarom is het noodzakelijk dat de opvoeders van het kind zich hiervan bewust zijn. Voorlezen en lezen is van groot belang. Hiermee komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden en vergroten zij hun woordenschat. 100.000 kinderen tussen de 2 en 5 jaar hebben een verhoogd risico op leesproblemen. 64% van deze kinderen leert toch goed lezen, tenminste: als zij worden voorgelezen. Zonder voorlezen leert maar 36% zonder problemen lezen!

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Express

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 38
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Dromenvanger maken met kinderen

Waar komt de dromenvanger vandaan en wat is de betekenis ervan? Hoe kun je er op een eenvoudige manier eentje maken met kinderen?

Teambuilding voor kinderen

Kinderen presteren op alle vlakken beter door duidelijkheid en discipline.

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland