Atoombouw


Publicatie datum:

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Gesponsorde koppelingen

Een handig artikel voor leerlingen die bezig zijn met atoombouw bij scheikunde, maar natuurlijk ook voor andere geinteresseerden.

Volgens Rutherford is een atoom opgebouwd uit een kern en daaromheen een elektronenwolk. In de kern bevinden zich positieve protonen en neutrale neutronen.De elektronen zijn negatief geladen deeltjes.De lading van een proton is 1+ en van een elektron 1-. Een atoom is neutraal.De massa van een elektron is 1μ en deze is even groot als die van een neutron. De massa van een elektron is te verwaarlozen.Atoomnummer = het aantal protonen in de kern Massagetal = de som van het aantal protonen en neutronen

- metalen uit groep 1: alkalimetalen.

- niet-metalen uit groep 17: halogenen

- niet-metalen uit groep 18: edelgassen

Isotopen: atomen met hetzelfde aantal protonen en elektronen, maar een verschillend aantal neutronen in de kern.

Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af.

Ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan.

Vanderwaalskrachten:

Door de krachten tussen de moleculen (vanderwaalskrachten) ontstaat vanderwaalsbinding. Naarmate de moleculen groter zijn, bevatten ze meer elektronen en is de vanderwaalsbinding sterker. Het kookpunt is dan hoger.

Kristalrooster: moleculen in de vaste fase zijn regelmatig gerangschikt en bevinden zich dicht bij elkaar en ze trillen.

Molecuulrooster: een kristalrooster van moleculen

Metaalrooster: een kristalrooster van metaalatomen

Atoomrooster: een kristalrooster van niet-metaalatomen

Stroomgeleiding:Metalen: geleiden de stroom in zowel de vaste als de vloeibare fase.

Moleculaire stoffen: geleiden de stroom in geen van beide fasen.

Zouten: geleiden de stroom niet in de vaste fase, maar wel in de vloeibare fase.

(Een zout is opgebouwd uit een combinatie van een metaalatoom en een niet-metaalatoom.)

Metaalbinding: de chemische binding tussen de metaaldeeltjes: de atoomrest is positief geladen en de negatieve vrije elektronen houden deze positieve atoomresten bij elkaar.

Atoombinding: binding tussen atomen door elektronen die positieve kernen bij elkaar houden (een gemeenschappelijk elektronenpaar).

Covalentie: het aantal elektronen dat een atoom beschikbaar heeft voor de binding.

Koolwaterstoffen: stoffen die de elementen koolstof en waterstof bevatten en die voldoen aan de algemene formule CnHm.

De alkanen hebben de formule: CnH2n+2.

Methaan, ethaan, propaan,butaan, pentaan, hexaan, heptaan, octaan, nonaan, decaan, haxadecaan.

Isomeren: hebben dezelfde molecuulformule, maar een verschillende structuurformule.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Dromenvanger maken met kinderen

Waar komt de dromenvanger vandaan en wat is de betekenis ervan? Hoe kun je er op een eenvoudige manier eentje maken met kinderen?

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Teambuilding voor kinderen

Kinderen presteren op alle vlakken beter door duidelijkheid en discipline.

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.