Atoombouw


Publicatie datum:

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Gesponsorde koppelingen

Een handig artikel voor leerlingen die bezig zijn met atoombouw bij scheikunde, maar natuurlijk ook voor andere geinteresseerden.

Volgens Rutherford is een atoom opgebouwd uit een kern en daaromheen een elektronenwolk. In de kern bevinden zich positieve protonen en neutrale neutronen.De elektronen zijn negatief geladen deeltjes.De lading van een proton is 1+ en van een elektron 1-. Een atoom is neutraal.De massa van een elektron is 1μ en deze is even groot als die van een neutron. De massa van een elektron is te verwaarlozen.Atoomnummer = het aantal protonen in de kern Massagetal = de som van het aantal protonen en neutronen

- metalen uit groep 1: alkalimetalen.

- niet-metalen uit groep 17: halogenen

- niet-metalen uit groep 18: edelgassen

Isotopen: atomen met hetzelfde aantal protonen en elektronen, maar een verschillend aantal neutronen in de kern.

Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af.

Ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan.

Vanderwaalskrachten:

Door de krachten tussen de moleculen (vanderwaalskrachten) ontstaat vanderwaalsbinding. Naarmate de moleculen groter zijn, bevatten ze meer elektronen en is de vanderwaalsbinding sterker. Het kookpunt is dan hoger.

Kristalrooster: moleculen in de vaste fase zijn regelmatig gerangschikt en bevinden zich dicht bij elkaar en ze trillen.

Molecuulrooster: een kristalrooster van moleculen

Metaalrooster: een kristalrooster van metaalatomen

Atoomrooster: een kristalrooster van niet-metaalatomen

Stroomgeleiding:Metalen: geleiden de stroom in zowel de vaste als de vloeibare fase.

Moleculaire stoffen: geleiden de stroom in geen van beide fasen.

Zouten: geleiden de stroom niet in de vaste fase, maar wel in de vloeibare fase.

(Een zout is opgebouwd uit een combinatie van een metaalatoom en een niet-metaalatoom.)

Metaalbinding: de chemische binding tussen de metaaldeeltjes: de atoomrest is positief geladen en de negatieve vrije elektronen houden deze positieve atoomresten bij elkaar.

Atoombinding: binding tussen atomen door elektronen die positieve kernen bij elkaar houden (een gemeenschappelijk elektronenpaar).

Covalentie: het aantal elektronen dat een atoom beschikbaar heeft voor de binding.

Koolwaterstoffen: stoffen die de elementen koolstof en waterstof bevatten en die voldoen aan de algemene formule CnHm.

De alkanen hebben de formule: CnH2n+2.

Methaan, ethaan, propaan,butaan, pentaan, hexaan, heptaan, octaan, nonaan, decaan, haxadecaan.

Isomeren: hebben dezelfde molecuulformule, maar een verschillende structuurformule.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

De stoa / Het Stoïcisme

Het stoïcisme is een filosofische stroming van rond 300 v.Chr. die behoort tot de Hellenistische filosofieën. Het bekendste deel hiervan is de levensfilosofie van de jonge Stoa: Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam

Veranderende sociaal-economische omstandigheden in het Romeinse Rijk - 2e/3e voor Christus ; Opkomst van populisme en Caesar

Rome, Romeinse Rijk, Caesar, Populisme, Republiek, Keizerrijk

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek.