Atoombouw


Publicatie datum:

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Gesponsorde koppelingen

Een handig artikel voor leerlingen die bezig zijn met atoombouw bij scheikunde, maar natuurlijk ook voor andere geinteresseerden.

Volgens Rutherford is een atoom opgebouwd uit een kern en daaromheen een elektronenwolk. In de kern bevinden zich positieve protonen en neutrale neutronen.De elektronen zijn negatief geladen deeltjes.De lading van een proton is 1+ en van een elektron 1-. Een atoom is neutraal.De massa van een elektron is 1μ en deze is even groot als die van een neutron. De massa van een elektron is te verwaarlozen.Atoomnummer = het aantal protonen in de kern Massagetal = de som van het aantal protonen en neutronen

- metalen uit groep 1: alkalimetalen.

- niet-metalen uit groep 17: halogenen

- niet-metalen uit groep 18: edelgassen

Isotopen: atomen met hetzelfde aantal protonen en elektronen, maar een verschillend aantal neutronen in de kern.

Gelijksoortige ladingen stoten elkaar af.

Ongelijksoortige ladingen trekken elkaar aan.

Vanderwaalskrachten:

Door de krachten tussen de moleculen (vanderwaalskrachten) ontstaat vanderwaalsbinding. Naarmate de moleculen groter zijn, bevatten ze meer elektronen en is de vanderwaalsbinding sterker. Het kookpunt is dan hoger.

Kristalrooster: moleculen in de vaste fase zijn regelmatig gerangschikt en bevinden zich dicht bij elkaar en ze trillen.

Molecuulrooster: een kristalrooster van moleculen

Metaalrooster: een kristalrooster van metaalatomen

Atoomrooster: een kristalrooster van niet-metaalatomen

Stroomgeleiding:Metalen: geleiden de stroom in zowel de vaste als de vloeibare fase.

Moleculaire stoffen: geleiden de stroom in geen van beide fasen.

Zouten: geleiden de stroom niet in de vaste fase, maar wel in de vloeibare fase.

(Een zout is opgebouwd uit een combinatie van een metaalatoom en een niet-metaalatoom.)

Metaalbinding: de chemische binding tussen de metaaldeeltjes: de atoomrest is positief geladen en de negatieve vrije elektronen houden deze positieve atoomresten bij elkaar.

Atoombinding: binding tussen atomen door elektronen die positieve kernen bij elkaar houden (een gemeenschappelijk elektronenpaar).

Covalentie: het aantal elektronen dat een atoom beschikbaar heeft voor de binding.

Koolwaterstoffen: stoffen die de elementen koolstof en waterstof bevatten en die voldoen aan de algemene formule CnHm.

De alkanen hebben de formule: CnH2n+2.

Methaan, ethaan, propaan,butaan, pentaan, hexaan, heptaan, octaan, nonaan, decaan, haxadecaan.

Isomeren: hebben dezelfde molecuulformule, maar een verschillende structuurformule.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Een opleiding kiezen na de middelbare school

Van passie naar beroep

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

De goedkoopste keuken ontwerp je zelf met deze gratis 3D ontwerpsoftware

Op internet vind je allerlei kleurplaten op onderwerp gesorteerd. O.a. Disney, Pokemon, Cars, Dora, K3, Dieren, Bumba, Nijntje en nog veel meer!

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

Beginner voor de klas (1)......nieuw op school.

In dit artikel lees je hoe het kan zijn om als beginneling voor de klas te staan. Je leest wat er fout kan gaan en krijgt tips om te voorkomen dat het fout zal gaan!

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.