Bezuinig op de bezuinigingen!


Publicatie datum:

Lage rendement van de Havo

Gesponsorde koppelingen

Het is als een boom die langzaam maar zeker stopt met bloeien en afsterft door de droogte. De Havo in Nederland heeft een steeds geringer rendement. Minder leerlingen slagen en steeds minder leerlingen gaan over van klas 4 naar 5. Is het omdat de geldkraan stukje bij beetje dichtgedraaid word of is de motivatie bij leerlingen en leraren simpelweg te ver te zoeken om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen? Het is duidelijk uit onderzoek gebleken dat er gebreken zijn die snel opgelost moeten worden. Maar hoe? Ouders van leerlingen zouden daar wel eens een belangrijke rol in kunnen spelen. Of is de oplossing misschien makkelijker dan we dachten?

Een eerste oorzaak van het geringe rendement van de Havo is simpelweg het geldgebrek. Natuurlijk, we moeten bezuinigen. Het onderwijs wordt echter wel erg hard getroffen door die bezuinigingen en dat is niet handig als het al niet zo goed gaat met de Havo. 300 miljoen word er bezuinigd op het speciaal onderwijs, er komt een prestatiebeloning, de onderwijstijd gaat weer naar 1040 uur en de vakanties worden ingekort waardoor de werkdruk van leraren nog verder omhoog gaat.

 

Maar niet alleen de leraren krijgen het moeilijker. Ook leerlingen hebben het steeds moeilijker om zichzelf te motiveren en voor school te werken. Leerlingen moeten tussen de voetbaltraining en pianoles door nog even huiswerk maken, met als gevolg dat dat er vaak bij inschiet. Ze hebben wel betere dingen te doen en school is zeker geen prioriteit.

 

Een derde, misschien iets minder bekende oorzaak is de concurrentiestrijd tussen scholen. Er werd vaak gedacht door veel mensen dat concurrentie tussen scholen goed is voor het rendement van de school omdat scholen zo gemotiveerd zouden worden om zo goed mogelijk te presteren. Dat was ook een van de redenen voor de regering om dit plan aan te moedigen. Uit onderzoek blijkt echter dat concurrentiestrijd vaak totaal niet werkt en soms zelfs negatief uit kan pakken. Scholenbesturen moeten meer hun eigen gang kunnen gaan, zodat het rendement weer omhoog gaat.

 

Het is nogal wat, die bezuinigingen, de slechte motivatie bij leerlingen en de concurrentiestrijd tussen scholen. Maar niet alles hoeft negatief te zijn. Oplossingen voor het geringe rendement van de Havo zijn er zeker ook. Hoe zit het bijvoorbeeld met ouders? Zij zouden toch wel in staat moeten zijn om hun kinderen wat meer motivatie bij te brengen.

 

Een eerste oplossing zou kunnen zijn om simpelweg de bezuinigingen op het onderwijs anders in te laten delen. 250 miljoen euro voor een prestatiebeloning is niet de manier waarop de meeste leraren willen zien dat er ‘’bezuinigd’’ wordt. Volgens een hoop onderwijzers word er met deze regeling onnodig geld over de balk gegooid. Geld dat beter had kunnen gaan naar het speciaal onderwijs, dat bijna helemaal zal verdwijnen door deze bezuinigingen. Nederland is een kenniseconomie en het is belangrijk voor ons land dat dat zo blijft.

 

Ook zou het rendement van de Havo hoger kunnen worden door een betere motivatie bij leerlingen. School moet weer prioriteit nummer 1 worden. En hierbij kunnen ouders een belangrijke rol spelen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met allochtone ouders vaak betere cijfers halen dan de meeste andere leerlingen. Dit zou hoogstwaarschijnlijk komen doordat allochtone ouders vaak vanuit hun opvoeding en geloof strenger zijn voor hun kinderen, en niet tevreden zijn met bijvoorbeeld een zesje voor wiskunde. Ouders moeten strenger worden voor hun leerlingen en ze moeten hen het belang van onderwijs in laten zien om ervoor te zorgen dat ze school weer als een belangrijke prioriteit gaan zien.

 

Een derde oplossing is misschien wel zo simpel als het klinkt. Er moet gewoon strenger gecontroleerd worden op de kwaliteit van onderwijs. De onderwijsinspectie kan ervoor zorgen dat schoolverzuim tegen kan worden gegaan en dat scholen beter letten op de kwaliteit van hun lessen, leerlingen en leraren. De inspectie heeft enkele jaren geleden al gemerkt dat het langzaam maar zeker steeds slechter ging met het onderwijs en dat daar wel degelijk oplossingen voor zijn. Het is nu aan de onderwijsinspectie om die oplossingen waar te maken.

 

Er kan dus zeker wat gedaan worden aan het rendement van de havo. Het enige wat er voor nodig is, is een beetje inspanning van zowel leraren, leerlingen en de onderwijsinspectie als de overheid. Het is de bedoeling om de havo weer te laten groeien, en ervoor te zorgen dat we er weer trots op kunnen zijn.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker LuigiZanin

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

10 tips voor omgang met Pubers

Pubers kunnen zich impulsief gedragen en lijken weinig respect te hebben voor gezag, maar tegelijkertijd zijn pubers kwetsbaar en onzeker over de toekomst en over zichzelf. Hoe ga jij als leerkracht om met deze puber?

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor-en vroegschoolse educatie en hoe effectief is het?

Lassenprocessen

Verschillende soorten lassen en lasprocessen

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Kindertekeningen (deel 2)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?