bijzonder onderwijs


Publicatie datum:

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Gesponsorde koppelingen

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft?

In België bestaat er bijzonder onderwijs voor kinderen die te jong zijn voor het basisonderwijs en voor kinderen die een achterstand opgelopen hebben in de ontwikkeling

Definitie van Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er in Vlaanderen voor kinderen die door omstandigeheden het gewoon onderwijs niet kunnen volgen

Hoe kies je voor een buitengewoon onderwijs ( B.O.)?

Als ouder denk je dat je jouw kind genoeg kent, maar toch kan het niet altijd gewoon onderwijs volgen.

In de derde kleuterklas krijgt jouw kind toetertesten om na te gaan of het meekan in de kleuterklas. Die testen worden afgenomen door de kleuterleidsters en door de medewerkers van het CLB ( centrum voor leerlingenbegeleiding). Als jouw kind gehandicapt is weet je wel zeker dat het naar het B.O zal gaan. Als je kind normaal begaafd is , is het heel moeilijk om het CLB te geloven dat  er een achterstand is. Als ouder kun en mag je de mening van het CLB naast je leggen. In alle gevallen dat je kind naar het B.O. moet heb je een attest nodig van het CLB.

Welke types zijn er en voor welke kinderen zijn die?

  1. Type 1 is voor kinderen met een lichte mentale handicap
  2. Type 2 is voor kinderen met een matig of ernstig mentale handicap
  3. Type 3 is voor kinderen met ernstige emotionele en / of gedragsproblemen
  4. Type 4 is voor kinderen met een lichamelijke handicap
  5. Type 5 is voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of om medische reden verblijven  in een preventorium
  6. Type 6 is voor kinderen met een visuele handicap
  7. Type 7 is voor kinderen die slechthorend zijn
  8. Type 8 is voor kinderen met ernstige leerstoornissen zoals dyslexie of discalculie

In types 2 tot en met 7 wordt er ook kleuteronderwijs voorzien , in type 1 en 8 niet omdat die nauw aansluiten bij het gewoon onderwijs

Daarna kunnen de kinderen doorstromen naar het middelbaar onderwijs die ook aangepast is.

Ik bespreek enkel type 1 en type 8

type 1 : aanbod : stimulerend onderwijs, aandacht voor het tempo en de eigenheid van ieder kind, het kind helpen om sociale vaardigheden aan te leren, aanbrengen van probleemoplossende vaardigheden. Hier wordt niet gewerkt volgens leeftijd maar op individueel vlak. 6 jarigen komen hier terecht in de speelleerklas waar ze al spelend leren lezen         en  rekenen.

Type 8 : Hier wordt de leerstof van het gewoon onderwijs aangeboden aangepast aan de noden van het kind.

Er is een deskundige aanpak van de verschillende leerproblemen : dyslexie, dyscalculie , dyspraxie , ADHD, Autisme en NLD. Voor deze kinderen is logopedie en kinesietherapie voorzien tijdens de lessen. In dit type hebben ze ook nog een speciale klas : BRUGKLAS

Dit is voor kinderen die nog te jong zijn voor het eerste leerjaar ( zoals mijn kleindochter). Zij is nl. jarig op 1 december en was daardoor dus niet schoolrijp. Het is de bedoeling dat ze hier de basis krijgen die ze nodig hebben om het volgende schooljaar te kunnen starten in het eerste leerjaar. Ze leren dit op een trager niveau maar dit is wel afhankelijk van de leerlingen zelf.

Ook hier wordt er gebruik gemaakt van logopedie n een schrijfmeester en evt. kinesietherapie. In deze klas kun je instappen wanneer het nodig is, niet verplicht op 1 september, mits een attest van het CLB. Door het feit dat ze tragen gaan en dieper ingaan op het lezen en rekenen worden de kinderen zelfzeker en rustig.

Dit ondervind ik bij mijn keindochter. Volgend schooljaar gaat ze vol goede moed terug naar het eerste leerjaar en krijgt ze nog een volledig jaar opvolging van het CLB. De beide scholen houden wel contact met elkaar over de vorderingen van het kind.

Besluit : Een bijzonder onderwijs volgen is geen schande !!

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?

Een goede docent maakt het verschil. Maar wat is nu eigenlijk een goede docent?

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

Kindertekeningen (deel 2)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.