De criminologische theorie van moffit


Publicatie datum:

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. In de adolescentie gaan veel jongeren criminele daden plegen. Hoe komt dit eigenlijk en is het bij iedereen zo dat criminaliteit pas in de pubertijd begint en vaak daarna ook weer eindigt?

Moffit maakyt er een onderscheid gemaakt tussen Life-Course Persistent gedrag (LCP), die zijn oorsprong heeft in neuroprocessen in de jeugd, en die daarna blijvend is en Adolescence-Limited gedrag (AL), dat zijn oorsprong kent in sociale processen, en ophoudt in de jongvolwassenheid. Als dit onderscheid valide is, kan het bijdragen aan een classificatie van subjecten in onderzoek.Onderzoekers zeggen dat het voorkomen van LCP vroege interventies in de familie vereisen, en dat AL voorkomen of behandeld kan worden door het indivivudeel behandelen van adolescenten, om peerbeïnvloeding tegen te werken.

LCP vs. AL

LCP = Life Course Persistent Antisocial Behavior. 

Ontstaat: tijdens vroege jeugd, uit overgeërfde neuropsychologische variatie, die zich laat zien in cognitieve achterstanden, lastig temperament of hyperactiviteit.

Verloop: omgeving is risico, aangeboren eigenschappen in combinatie met omgeving in de vorm van inadequaat opvoeden, armoede en slechte relaties met mensen buiten familie (leraren, vrienden). Kansen om prosociale vaardigheden te ontwikkelen gaan verloren. Uiteindelijk ontstaat er een ontregelde persoonlijkheid, met fysieke agressie en antisociaal gedrag dat zich voortzet tot in de volwassenheid. Gaat niet zelden gepaard met problemen met werk, illegale activiteiten en (fysiek) geweld tegen partners en kinderen.

AL = Adolescent Limited Antisocial Behavior 

Ontstaat: in de puberteit, tijdens een 'maturity gap', de rolloze jaren tussen biologische volwassenheid en toegang tot volwassen priviliges en verantwoordelijkheden.

Verloop: er wordt een ontevredenheid gevoeld over hun afhankelijke status als kind en ongeduld om recht te hebben op priviliges en verantwoordlijkheden die in hun ogen horen bij volwassenheid. Het is voor hun een normatief iets om delinquent gedrag te vertonen om hun autonomie te demonstreren t.o.v. ouders. Meeste adolescenten stoppen hiermee als ze wel volwassen privileges en verantwoordeiljkheden hebben. Deze ontwikkeling kan vermoeilijkt of vertraagd worden als er bepaalde 'snaren' tijdens de AL-periode geraakt worden, zoals aanraking met politie, verslaving, of onderprestatie op school.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?

Een goede docent maakt het verschil. Maar wat is nu eigenlijk een goede docent?

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

succesvolle voorbereiding van een toets: 6 tips om faalangst te voorkomen

Beter je examens voorbereiden, uitgelegd, 6 tips voor de perfecte voorbereiding!

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

Verbeter je les met een goede evaluatie.

We kennen twee soorten evaluaties die je aan het eind van je les kan gebruiken. Dit doe je wanneer je wilt weten of je les wel bij de leerlingen is overgekomen of wanneer je je les wilt verbeteren!

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek.

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

De stoa / Het Stoïcisme

Het stoïcisme is een filosofische stroming van rond 300 v.Chr. die behoort tot de Hellenistische filosofieën. Het bekendste deel hiervan is de levensfilosofie van de jonge Stoa: Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!