De criminologische theorie van moffit


Publicatie datum:

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. In de adolescentie gaan veel jongeren criminele daden plegen. Hoe komt dit eigenlijk en is het bij iedereen zo dat criminaliteit pas in de pubertijd begint en vaak daarna ook weer eindigt?

Moffit maakyt er een onderscheid gemaakt tussen Life-Course Persistent gedrag (LCP), die zijn oorsprong heeft in neuroprocessen in de jeugd, en die daarna blijvend is en Adolescence-Limited gedrag (AL), dat zijn oorsprong kent in sociale processen, en ophoudt in de jongvolwassenheid. Als dit onderscheid valide is, kan het bijdragen aan een classificatie van subjecten in onderzoek.Onderzoekers zeggen dat het voorkomen van LCP vroege interventies in de familie vereisen, en dat AL voorkomen of behandeld kan worden door het indivivudeel behandelen van adolescenten, om peerbeïnvloeding tegen te werken.

LCP vs. AL

LCP = Life Course Persistent Antisocial Behavior. 

Ontstaat: tijdens vroege jeugd, uit overgeërfde neuropsychologische variatie, die zich laat zien in cognitieve achterstanden, lastig temperament of hyperactiviteit.

Verloop: omgeving is risico, aangeboren eigenschappen in combinatie met omgeving in de vorm van inadequaat opvoeden, armoede en slechte relaties met mensen buiten familie (leraren, vrienden). Kansen om prosociale vaardigheden te ontwikkelen gaan verloren. Uiteindelijk ontstaat er een ontregelde persoonlijkheid, met fysieke agressie en antisociaal gedrag dat zich voortzet tot in de volwassenheid. Gaat niet zelden gepaard met problemen met werk, illegale activiteiten en (fysiek) geweld tegen partners en kinderen.

AL = Adolescent Limited Antisocial Behavior 

Ontstaat: in de puberteit, tijdens een 'maturity gap', de rolloze jaren tussen biologische volwassenheid en toegang tot volwassen priviliges en verantwoordelijkheden.

Verloop: er wordt een ontevredenheid gevoeld over hun afhankelijke status als kind en ongeduld om recht te hebben op priviliges en verantwoordlijkheden die in hun ogen horen bij volwassenheid. Het is voor hun een normatief iets om delinquent gedrag te vertonen om hun autonomie te demonstreren t.o.v. ouders. Meeste adolescenten stoppen hiermee als ze wel volwassen privileges en verantwoordeiljkheden hebben. Deze ontwikkeling kan vermoeilijkt of vertraagd worden als er bepaalde 'snaren' tijdens de AL-periode geraakt worden, zoals aanraking met politie, verslaving, of onderprestatie op school.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Kindertekeningen (deel 2)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Leren

Wat is dé beste manier om te leren? In dit artikel probeer ik daar een antwoord op te geven

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Het trema. Of is het een umlaut...

Ja, wat is het eigenlijk? Een trema of een umlaut? Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten? Hoe en wanneer worden en werden ze gebruikt? En kunnen we überhaupt wel zonder dit leesteken?

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

10 tips voor omgang met Pubers

Pubers kunnen zich impulsief gedragen en lijken weinig respect te hebben voor gezag, maar tegelijkertijd zijn pubers kwetsbaar en onzeker over de toekomst en over zichzelf. Hoe ga jij als leerkracht om met deze puber?

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?