De criminologische theorie van moffit

Publicatie datum:

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Gesponsorde koppelingen

Criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. In de adolescentie gaan veel jongeren criminele daden plegen. Hoe komt dit eigenlijk en is het bij iedereen zo dat criminaliteit pas in de pubertijd begint en vaak daarna ook weer eindigt?

Moffit maakyt er een onderscheid gemaakt tussen Life-Course Persistent gedrag (LCP), die zijn oorsprong heeft in neuroprocessen in de jeugd, en die daarna blijvend is en Adolescence-Limited gedrag (AL), dat zijn oorsprong kent in sociale processen, en ophoudt in de jongvolwassenheid. Als dit onderscheid valide is, kan het bijdragen aan een classificatie van subjecten in onderzoek.Onderzoekers zeggen dat het voorkomen van LCP vroege interventies in de familie vereisen, en dat AL voorkomen of behandeld kan worden door het indivivudeel behandelen van adolescenten, om peerbeïnvloeding tegen te werken.

LCP vs. AL

LCP = Life Course Persistent Antisocial Behavior. 

Ontstaat: tijdens vroege jeugd, uit overgeërfde neuropsychologische variatie, die zich laat zien in cognitieve achterstanden, lastig temperament of hyperactiviteit.

Verloop: omgeving is risico, aangeboren eigenschappen in combinatie met omgeving in de vorm van inadequaat opvoeden, armoede en slechte relaties met mensen buiten familie (leraren, vrienden). Kansen om prosociale vaardigheden te ontwikkelen gaan verloren. Uiteindelijk ontstaat er een ontregelde persoonlijkheid, met fysieke agressie en antisociaal gedrag dat zich voortzet tot in de volwassenheid. Gaat niet zelden gepaard met problemen met werk, illegale activiteiten en (fysiek) geweld tegen partners en kinderen.

AL = Adolescent Limited Antisocial Behavior 

Ontstaat: in de puberteit, tijdens een 'maturity gap', de rolloze jaren tussen biologische volwassenheid en toegang tot volwassen priviliges en verantwoordelijkheden.

Verloop: er wordt een ontevredenheid gevoeld over hun afhankelijke status als kind en ongeduld om recht te hebben op priviliges en verantwoordlijkheden die in hun ogen horen bij volwassenheid. Het is voor hun een normatief iets om delinquent gedrag te vertonen om hun autonomie te demonstreren t.o.v. ouders. Meeste adolescenten stoppen hiermee als ze wel volwassen privileges en verantwoordeiljkheden hebben. Deze ontwikkeling kan vermoeilijkt of vertraagd worden als er bepaalde 'snaren' tijdens de AL-periode geraakt worden, zoals aanraking met politie, verslaving, of onderprestatie op school.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

comments powered by Disqus

Meer uit de categorie onderwijs

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

De mol

Het leven van de mol

Als Hollander studeren in België

Een kort artikel over de voornaamste verschillen tussen studeren in Nederland en studeren in België

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Flagellanten en Jodenvervolging tijdens de pestepidemie van 1349-1350 in de Nederlanden

Rond 1349 zien we opeens pest, jodenvervolging en flagellanten

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.