De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek


Publicatie datum:

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Gesponsorde koppelingen

Een belangrijk begrip bij wetenschappelijk onderzoek is de empirische cyclus. In die cyclus worden de verschillende fasen beschreven in wetenschappelijk onderzoek. Deze moeten echter niet verward worden met de fasen van een onderzoek zélf. Het is dus geen stappenplan voor het doen van onderzoek, maar een theoretische beschrijving.

De verschillende fasen in de cyclus zijn:

A. Observatie; hierin draait het om de vaststelling van een kennisprobleem. De onderzoeker kijkt om zich heen en komt in aanraking met theorieën, kennis, etc. maar komt tot de ontdekking dat deze niet afdoende is en dat er derhalve onderzoek gedaan moet worden. Er wordt een probleemstelling geformuleerd. Men kan ook explorerend onderzoek verrichten om het probleem te verkennen en globaal in kaart te brengen, dat is: als er nog onvoldoende theorie/kennis is. Wanneer dat er al wel is, zal men een toetsend onderzoek doen (in een andere fase van de cyclus).

B. Inductie (van veronderstellingen); in de inductiefase wordt vanuit het specifieke naar het algemene geredeneerd, dat wil zeggen: men wil een algemene theorie bouwen op grond van een of meerdere specifieke situatie(s). Het gaat hier om veronderstellingen: de onderzoeker veronderstelt op grond van de waarnemingen dat X of Y het geval zal zijn. Men beschrijft en verklaart eventueel alvast enige zaken (beginnend verklaren). Inductie wil dus zeggen: van het specifieke naar het algemene redeneren. Hierbij komt men ook het inductieprobleem tegen: je bent namelijk nooit helemaal klaar met waarnemen. Bij inductieve redeneringen gaat men uit van een eindig aantal feiten, waar men een algemene conclusie aan verbindt. Dat betekent dus dat een inductieve redenering nooit logisch geldig is omdat ze niet uit kan sluiten dat er iets anders gebeurt. Steeds een metaalsoort aantreffen die bij verhitting uitzet, betekent nog niet dat je mag concluderen dat álle metaalsoorten bij verhitting uitzetten. Bij inductie is men in feite bezig met het maken van een theorie. Een theorie wil zeggen: een samenhangend stelsel van uitspraken waarmee regelmatigheden worden beschreven om deze te verklaren en voorspellen.

C. Deductie (van hypothesen); bij deductie redeneert men van het algemene naar het specifieke. Men gaat dus vanuit de geconstrueerde theorie hypothesen opstellen en daarmee naar de feiten kijken. Men legt theorie naast werkelijkheid. Om dit te doen moet men natuurlijk onderzoek doen, bijvoorbeeld in de vorm van observatie, experiment of vragenlijst. Daarmee krijgt men onderzoeksmateriaal dat de werkelijkheid representeert. 

D. Toetsing; in de fase van het toetsen gaat men kijken of de theorie inderdaad klopt met de werkelijkheid. De theorie wordt dan geverifieerd of gefalsificeerd: de theorie klopt (verificatie) of klopt niet (falsificatie). In dat laatste geval moet de theorie dus verworpen worden.

E. Evaluatie; in de evaluatiefase wordt de vraag gesteld of het kennisprobleem opgelost is of niet. Zo niet dan begint men weer van voor af aan. Indien het wel opgelost is dan eindigt de cyclus (voorlopig althans: zoals we gezien hebben verouderen theorieën ook, bijvoorbeeld wanneer de opvattingen over vreemdgaan in een samenleving veranderen). Men kan ook besluiten dat delen van het kennisprobleem opgelost zijn, of dat men een aanvullend onderzoek wil zodat de nieuw ontwikkelde theorie nog sterker staat. We spreken ook wel van elaboration of theory, door steeds weer een stap terug te gaan in de cyclus om een nieuw deel van de theorie te onderzoeken, wordt de theorie steeds uitgebreider.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten

PDD-NOS in de klas

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis.

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.