De Koninklijke Landmacht


Publicatie datum:

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Gesponsorde koppelingen

De Koninklijke Landmacht bestaat uit 26.000 personeelsleden. Dit is dus een heel groot bedrijf met een miljoenenomzet. Uit welke onderdelen bestaat de Koninklijke Landmacht, wat is hun taak en een ode aan de Leopard tank die weg moet vanwege deze bezuinigingen.

De Koninklijke Landmacht.

De taak van de landmacht is het verdedigen van het Nederlands grondgebied, hulp bieden bij calamiteiten en ondersteuning van maatschappelijke organisaties. Daarnaast helpen ze mee met het verdedigen van het grondgebied van NAVO bondgenoten. Dit doen ze door, wanneer nodig vrede af te dwingen en te behouden. Het kan ook zijn dat de Koninklijke Landmacht wordt ingezet voor humanitaire missies en daarbij samenwerken met civiele organisaties. De laatste jaren is de landmacht onder andere betrokken geweest bij missies in Bosnië, Kosovo en Afghanistan.

Eenheden van de landmacht.

Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is de landmacht onderverdeeld in meerdere kleinere eenheden. Deze eenheden worden brigades genoemd. En echt klein is een brigade niet, want hier werken toch weer duizenden mensen.

De landmacht kent de volgende brigades:

11 Luchtmobiele Brigade
13 Gemechaniseerde Brigade
43 Gemechaniseerde Brigade
Korps Commandotroepen
1e Duits/Nederlandse Korps 

Elke brigade heeft haar eigen specialisme. Zo is de luchtmobiele brigade snel inzetbaar zowel over de weg als door de lucht. De 13e en 43e gemechaniseerde brigade zijn iets minder snel inzetbaar. Dat komt omdat ze zwaarder materieel bij zicht hebben. Dat is ook de reden waarom ze gemechaniseerd zijn. Ze hebben een tankeenheid bij de brigade. Omdat de luchtmobiele brigade dit niet heeft is deze brigade dus niet gemechaniseerd. De korps commandotroepen zijn erop getraind om constant klaar te staan voor elke missie in elk gebied. Ze kunnen korte steekacties in vijandelijk gebied doen of voor langere tijd zelfstandig overleven in vijandelijk gebied. Daarnaast kunnen ze in Nederland ook ingezet worden voor terreurbestrijding.

Bezuinigingen.

De huidige minister van defensie, Hans Hillen, heeft de zware taak op zich genomen om de bezuinigingen die het kabinet bedacht heeft uit te moeten voeren bij defensie. Defensie moet 638 miljard euro bezuinigen. Hij heeft hiervoor een plan gemaakt en dit plan in het voorjaar van 2010 bekend gemaakt. Alle krijgsmachtdelen worden hierdoor geraakt. Zo moet de marine onderzeeërs afstoten, de luchtmacht een aantal helikopters en de landmacht de tankbataljons. Daarnaast worden er waarschijnlijk 6000 mensen ontslagen om ook hiermee geld te kunnen besparen. Het doel van deze reorganisatie is om het leger kleiner en daardoor goedkoper te maken, maar wel een heel flexibel en snel inzetbaar leger te behouden. Of het Nederlands leger hierna nog serieus mee kan doen met haar NAVO bondgenoten is nog maar de vraag volgens sommige mensen. Ze zijn bang dat het leger zo klein wordt dat haar goede naam, wat nu is opgebouwd, niets meer zal betekenen. Aan de andere kant is het wel zo dat wanneer de visie van de minister klopt defensie kleiner wordt, maar wel nieuw materieel heeft wat goed onderhouden is. En daar heeft het de laatste jaren nog wel eens aan geschort.

De Leopard2A6.

De bezuiniging die het meeste pijn doet bij de landmacht is het verdwijnen van de twee tankbataljons. Deze bataljons zijn al onderdeel van het leger zover de mensengeest kan heugen. Waar ze zicht ooit te paard verplaatstenm, deden ze dat de laatste jaren door middel van tanks. De tanks die ze ter beschikking hadden waren vaak de beste ter wereld. Dit komt omdat ze bij de ontwikkeling van de tanks samen werkten met vele ander landen. De laatste tank die gebruikt werd was de Leopard2A6. Een moderne gevechtstank met vele kwaliteiten, die nu nog door vele landen gebruikt wordt.

Hieronder een film over de prestatie van een tank die met deze bezuinigingen het veld moest ruimen...de film is van Duitse makelarij, maar de tank is precies hetzelfde zoals de Nederlandse versie was.


Foobie gebruiker kaatje19

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 44
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga uitgelegd

Hoe maak ik een spreekbeurt

Handige informatie over het schrijven van een spreekbeurt

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Een onderwijsassistent

Een onderwijsassistent assisteert de docent in een groep.

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

Help uw kind beter te lezen: Letters flitsen

Geef uw kind een goede leesstart. Naast school kunnen ouders veel betekenen voor snel leren lezen!

Een opleiding kiezen na de middelbare school

Van passie naar beroep

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Hoe maak ik een werkstuk

Een werkstuk maken, hoe pak je dat aan?

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!