De Koninklijke Marechausse


Publicatie datum:

De Koninlijke Marechausse is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al in aanraking geweest met de marechaussee....

Gesponsorde koppelingen

De militaire politie heeft een belangrijke taak, maar zijn daardoor niet altijd even populair bij de militairen. Wat wel duidelijk is is dat ze onmisbaar zijn in de krijgsmacht, daarom in dit artikel alle informatie die je moet en wilt weten over de marechaussee.

Gesponsorde koppelingen

Vreemde eend in de bijt…

De Koninklijke Marechaussee vormt samen met de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine de Nederlandse Krijgsmacht. Een groot verschil echter is dat de marechaussee wel onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie valt, maar vanwege hun gevarieerde takenpakket ook onder het gezag van andere ministeries valt. En dan werken ze voornamelijk voor het Ministerie van Justitie. De marechaussee is dan ook een politieorganisatie die onder defensie valt.

Hun taak.

De marechaussee is een organisatie die bestaat uit ongeveer 6600 mensen. Dit zijn zowel burgers als militairen. De taken zijn erg veelzijdig en moeilijk te beschrijven. Het varieert namelijk van de bekende politietaken, recherchetaken tot objectbeveiliging en persoonsbeveiliging. Voor militairen staat de marechaussee voornamelijk als de militaire politie. Die politie kan je helpen wanneer je hulp nodig hebt, maar ook bekeuren wanneer je de wet overtreed. Om al deze verschillende taken te kunnen vervullen heeft de marechaussee verschillende eenheden die allemaal een eigen taak hebben. Een voorbeeld hiervan is het Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De BSB is een eenheid die erop getraind is om in een hoog geweldspectrum op te treden. Niet iedereen is dan ook geschikt om bij deze eenheid te werken. In het filmpje hieronder wordt een uitleg gegeven over de soort mensen die dit werk doen, wat het materieel is wat ze ter beschikking hebben en hoe ze te werk gaan.

Het contact met de burgers.

Toch heeft de marechaussee niet alleen een militaire taak. Bijna iedereen die via schiphol gevlogen heeft is in aanraking met de marechaussee gekomen. Het is namelijk ook hun taak om op luchthavens en in de zeehavens toezicht te houden op de grenscontrole. Dit betekend dus dat heel veel mensen die vanaf schiphol naar hun bestemming vertrekken gecontroleerd worden door de marechaussee. Dit valt ook onder hun taakgebied. Zo en zo vormt de marechaussee een groot beveiligingsdeel van de luchthaven Schiphol.

De eenheden.

De marechaussee is georganiseerd in een aantal onderdelen. Deze worden districten genoemd. Ze kennen de volgende districten:

-           Staf Commandant der Koninklijke Marechaussee
-           District West
-           District Zuid
-           District Noord-oost
-           District Schiphol
-           Landelijke- en Buitenlandse eenheden
-           Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee

Ter afsluiting.

Als laatste is het interessant om te weten dat de marechaussee in 1814 opgericht is als politieorganisatie. Die organisatie kreeg een duidelijke opdracht. Namelijk: ‘ Er zal worden opgericht, een Korps der Marechaussee, bestemd om de orde te handhaven, de uitvoering der wetten te verzekeren en te waken voor de veiligheid der grenzen en grote wegen.’ De organisatie mag dan verschillende keren aangepast en veranderd zijn, maar deze opdracht is ook vandaag de dag nog steeds het bestaansrecht van de Koninklijke Marechaussee.


Foobie gebruiker kaatje19

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 44
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt