De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen


Publicatie datum:

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Gesponsorde koppelingen

Naast ouders spelen ook leeftijdgenoten een belangrijke rol in de sociale ontwikkeling van een kind. Dit is ook niet vreemd omdat leeftijdsgenoten later ook collega's en geliefden zullen zijn. Kinderen rond de leeftijd van 4 à 5 jaar besteden in bijna alle culturen meer tijd aan leeftijdgenootjes dan aan ouders. In elke cultuur spelen leeftijdgenootjes met elkaar en geslacht speelt hierbij veelal een rol: jongens spelen met jongens en meisjes met meisjes. Maar wat is nou precies de rol van spel en geslacht in de ontwikkeling van kinderen?

Ontwikkelingsfuncties van spelen

Spel is voor kinderen eigenlijk een oefenomgeving. Door spel worden allerlei vaardigheden verworven. Hierbij kan gedacht worden aan motoriek, uithoudingsvermogen, verzorging, enz. De soorten spelletjes die gespeeld worden, zijn afhankelijk van de cultuur waarin de kinderen leven. Naast typische en culturele vaardigheden, verwerven kinderen door spel ook begrip van regels en sociale rolpatronen en grotere zelfcontrole. Volgens Piaget geeft de afwezigheid van autoriteit kinderen de kans zelf regels te ontdekken en te leren onderhandelen, morele ontwikkeling genoemd. Vygotsky denkt echter dat spel een oefening van zelfdiscipline is. Een spel is niet vrij, maar heeft regels. Het spelen met leeftijdsgenoten is nogal eens competitief, terwijl spelen met kinderen van verschillende leeftijden minder competitief is. Het gaat er niet om wie de beste is. Jongere kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen zorgen voor jonge kinderen. Beide leeftijden leren dus iets van elkaar. Leeftijd-gemixt spelen heeft dus een speciale waarde.

Geslachtsverschillen in sociale ontwikkeling

Sekseverschillen zijn puur biologisch, terwijl geslachtsverschillen te maken hebben met geslachtsidentiteit, dus ook alles eromheen. Meisjes en jongens gedragen zich bij de geboorte al verschillend, maar ook de houding van de ouders naar het kind is afhankelijk van het geslacht. Meisjes worden warmer behandeld, jongens vaak wat ruwer. Ook de verschillende interesses in bekwaamheden ligt aan deze verschillende behandeling. Kinderen krijgen van jongs af aan vaak te horen dat ze een jongen of meisje zijn en dat ze zich ook zo moeten gedragen. Kinderen worden zich hiervan op een gegeven moment bewust en gaan zichzelf dan ook zo gedragen. Ze leggen zichzelf die sekserol op. Dit wordt geslachtsidentiteit genoemd. Jongens spelen ook met jongens en meisjes met meisjes. Dit is in alle culturen het geval. Biologisch gezien heeft dit allemaal te maken met seks en reproductie. Jongens doen jongensdingen en meisjes doen meisjesdingen. Jongens die met meisjes spelen worden eerder geplaagd dan meisjes die met jongens spelen. Jongens spelen vaak in grote hiërarchisch georganiseerde groepen. Er is sprake van veel competitie. Meisjes spelen in kleine, meer intieme groepjes, waarin veel samengewerkt wordt. Leeftijd-gemixte groepen verminderen het verschil van competitie tussen jongens en meisjesspel. Meisjes en jongens spelen meer met elkaar in leeftijd-gemixte groepen. Toch zijn meisjes en jongens altijd in elkaar geïnteresseerd. Eerst communiceren ze met elkaar door plagen, later verandert dit.

Kortom, geslachtverschillen beïnvloeden de manier van spelen. Het spelen zelf is weer van belang op de ontwikkeling van sociale regels ter voorbereiding op de latere leeftijdsfasen. Dit heeft alles te maken met reproductie van het nageslacht. Door te spelen met andere kinderen, meestal kinderen van hetzelfde geslacht (Maccoby, 1998, 2002; Whiting & Edwards, 1988), ontwikkelen zij vaardigheden en leren zij over gewoontes die in hun cultuur belangrijk zijn.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek

Invloed van concentratie reactant op de chemische kinetiek.

Het trema. Of is het een umlaut...

Ja, wat is het eigenlijk? Een trema of een umlaut? Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten? Hoe en wanneer worden en werden ze gebruikt? En kunnen we überhaupt wel zonder dit leesteken?

Beginner voor de klas (1)......nieuw op school.

In dit artikel lees je hoe het kan zijn om als beginneling voor de klas te staan. Je leest wat er fout kan gaan en krijgt tips om te voorkomen dat het fout zal gaan!

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Wat is Kwalitatief marktonderzoek?

Kwalitatief marktonderzoek

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep