Debat en socratisch gesprek


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Gesponsorde koppelingen

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Een socratisch gesprek is een onderzoeksgesprek, aan dit gesprek doen 4 tot 12 deelnemers mee. In een socratisch gesprek probeer je samen achter een antwoord door middel van eigen ervaringen en definities met elkaar te delen en te vergelijken. Een socratisch gesprek geeft antwoord op een fundamentele vraag. In het gesprek wordt deze vraag verbonden met een concreet voorbeeld, bijvoorbeeld met een situatie die door een van de deelnemers is meegemaakt .Vervolgens onderzoeken de deelnemers wat het antwoord op de vraag is in de context van het voorbeeld. In de socratische dialoog wordt van elke deelnemer onderzocht wát hij of zij nu precies vindt en vervolgens worden de verschillende visies met elkaar vergeleken. Het doel is te achterhalen over welke fundamentele begrippen en uitgangspunten de deelnemers het niet en wel eens zijn en waarom. Na een socratisch gesprek hebben deelnemers meer inzicht in het gespreksthema, in hun eigen denkbeelden en in die van de gesprekspartners. Het is bij een socratisch gesprek niet de bedoeling dat het een discussie word en daarom zijn er een aantal regels aan het gesprek gebonden. Er zijn constitutieve en regulatieve regels. De constitutieve regels: iedereen moet zich actief in zetten voor het socratisch gesprek, de vraag moet voor iedereen betekenisvol zijn, er mag geen beroep worden gedaan op autoriteit, er moet goed naar elkaar geluisterd worden en er moet gestreefd worden naar een gelijke visie. De regulatieve regels: een opmerking of vraag mag niet worden begonnen met “ja, maar…”, houd geen monoloog, je moet je verplaatsen in de anderen, er mogen geen opmerkingen gemaakt worden die niets met de vraag te maken hebben en er moet zo min mogelijk geschreven worden.

Een debat is juist een discussievorm waarbij gediscussieerd wordt over een stelling. Eén partij verdedigd de stelling en de andere partij pleit voor de stelling. In een debat gaat het erom dat je anderen van jou standpunt overtuigt door het te onderbouwen met argumenten. Een debat bevat twee of meer partijen. Die partijen proberen niet elkaar te overtuigen, maar zij proberen een onafhankelijke derde partij die beslist over de uitkomst te overtuigen. Een debatsetting doet zich bijvoorbeeld voor bij de rechter. Advocaten proberen niet elkaar te overtuigen. Advocaten richten zich daarvoor in de plaats op de rechter. In een debat is het belangrijk om de verschillen te benadrukken en te definiëren. Daarom moet je uitleggen waar je verschilt van mening en uitleggen waarom jouw visie beter is. Een debat in zijn meest zuivere vorm geeft gelijke kansen aan de verschillende partijen. De spreektijden zijn gelijk en de beslisser is onafhankelijk. Een eerlijk debat stelt iedereen in staat zijn woordje te doen, verrassende creatieve ideeën te genereren en de beslisser iets te kiezen te geven.

Er zijn veel verschillen tussen het socratisch gesprek en het debat. Maar er zijn ook gelijkenissen tussen deze twee gespreksvormen. Bij beide gespreksvormen is er niet één standpunt of visie juist, maar meerdere kunnen juist zijn. Een andere gelijkenis is dat bij beide gespreksvormen alle partijen aan het woord komen en dat er naar de anderen geluisterd dient te worden. Er zijn veel meer verschillen tussen deze gespreksvormen. Een socratisch gesprek is dus een gespreksvorm waarbij er gestreefd wordt naar consensus. Een debat is een discussievorm waarbij de 3e onafhankelijke partij overtuigd moet worden van jouw standpunt. In een debat wordt de gesprekstijd gelijkmatig verdeeld en beoordeeld de 3e onafhankelijke partij wie er gewonnen heeft. Bij een socratisch gesprek is er geen vooraf bepaalde gesprekstijd en er bestaat geen winnaar. Aan een debat zijn geen regels gebonden, behalve dan de tijd. Bij een socratisch gesprek zijn er regulatieve en constitutieve regels gebonden aan het gesprek. Nog een verschil tussen een socratisch gesprek en een debat is dat een socratisch gesprek gebaseerd is op eigen ervaringen en definities en een debat is gebaseerd op argumenten.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.

10 tips voor omgang met Pubers

Pubers kunnen zich impulsief gedragen en lijken weinig respect te hebben voor gezag, maar tegelijkertijd zijn pubers kwetsbaar en onzeker over de toekomst en over zichzelf. Hoe ga jij als leerkracht om met deze puber?

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?