English tenses (Engelse werkwoordstijden)


Publicatie datum:

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Gesponsorde koppelingen

De engelse taal kent negen verschillende werkwoordstijden. In de tegenwoordige tijd zijn er de present simple, de present continuous, de present perfect simple en de present perfect continuous. In de verleden tijd zijn er de past simple, de past continuous en de past perfect. In de toekomende tijd zijn er de future simple en de future perfect. Hieronder staat van elk van deze werkwoordstijden uitgelegd in welke situaties ze gebruikt worden, allemaal voorzien van voorbeeldzinnen.

De Present simple

- Het beschrijven van een feit.  (An elephant is bigger than a Mouse.)

- Om iets te beschrijven dat altijd / met regelmaat gebeurt.  (He always reads the paper on Saturday.)

- Een gebeurtenis van heel korte duur.  (He jumps out of his car.)

 

De Present continuous

- Het beschrijven van iets dat op dit moment gebeurt.  (We are discussing English tenses.)

- Vaststaande plannen voor de toekomst.  (I am going to school tomorrow.)

- Om Irritatie uit te drukken.  (I am waiting for half an hour already.)

 

De Present perfect simple

- Iets dat in het verleden gebeurde en nu een resultaat heeft.  (I have read the newspaper, so I know what happened.)

- Iets dat in het verleden begon maar nog niet is afgelopen of nog steeds van belang is.  (I have lived in many cities.)

 

De Present perfect continuous

- Om irritatie uit te drukken.  (I have been waiting for three hours!)

- Iets dat in het verleden begon, nu nog bezig is, en waar je bij zegt hoelang het al bezig is.  (I have been living here for two years.)

- Om iets te beschrijven dat in het verleden begon, net pas is afgelopen en nu een resultaat heeft.  (I have been painting the ceiling, my hair is all white.)

 

De Past simple

- Een feit of gewoonte uit het verleden.  (I always went to my grandparents on saturday.)

- Een gebeurtenis uit het verleden van zeer korte duur.  (He jumped out of his car and broke his leg.)

 - Een gebeurtenis in uit het verleden waar je bij zegt wanneer het precies gebeurde.  (I went to school yesterday.  or  My mother lived in Spain before she got married.)

- Iets dat gebeurt tijdens een andere gebeurtenis uit het verleden.  (They were watching tv, when there was a blackout.)

 

De Past continuous

- Een gebeurtenis uit het verleden die onderbroken wordt door een andere gebeurtenis uit het verleden.  (They were watching tv, when there was a blackout.)

 

De Past perfect

- Iets dat plaatsvond nog voor een andere gebeurtenis uit het verleden. Achter een past perfect wordt altijd een past simple gebruikt.  (After he had survived an accident, he gave up his job.)

 

De Future simple

- Een gebeurtenis in de toekomst waarvan je nog niet zeker bent dat het ook gaat gebeuren.  (I hope my friend will get a good job.)

- Shall kan alleen gebruikt worden bij ‘I’ en ‘we’.  (Shall we go?)

 

De Future perfect

- Het beschrijven van een gebeurtenis die in de toekomst afgelopen zal zijn.  (In 2005, tv channels will have disappeard.)


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.