Evolutie van marketing


Publicatie datum:

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Gesponsorde koppelingen

Wat marketeers op een bepaald moment doen is afhankelijk van de steeds veranderlijke klantbehoeften. De evolutie passeert de volgende tijdperken: (1) productie, (2) verkoop, (3) marketing concept, en (4) relatie met de klant.

Het productie tijdperk:

Tot de begin jaren van de vorige eeuw was de strategie gebaseerd op het zoveel mogelijk produceren van goederen. Men ging ervan uit dat de afzet oneindig was. Deze strategie is terug te vinden in de huidige olie-industrie.

Het verkoop tijdperk:

In deze periode waren er nieuwere technieken beschikbaar voor massaproductie en ontstond er een overschot aan producten. De focus verschoof van productie naar verkoop. De handelaren gebruikte verschillende verkoopstrategieën om hun producten te verkopen.

Het Marketing concept tijdperk:

Na de tweede wereld oorlog kwamen veel soldaten terug naar hun land en nam de vraag naar goederen in bijvoorbeeld de VS enorm toe. De competitie tussen de handelaren nam hierdoor ook toe, en moest men zich meer dan voorheen gaan focussen op het marketing aspect. Het marketing concept bestond uit drie onderdelen, te weten: klantoriëntatie, serviceoriëntatie en winstoriëntatie.

Relatie met de klant tijdperk:

Vanaf begin jaren 2000 ligt de focus meer op de relatie met de klant. Hierbij probeert men zoveel mogelijk over de klant te weten, om hen op den duur te overhalen voor het kopen van een product. Een veel toegepaste methode is het creëren van een vertrouwensband met de klanten. Men gaat ervan uit dat als je de klant een goede service biedt, zelfs nadat het product aangeschaft is, zij terug zullen komen voor het kopen van andere producten.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Alles over taalniveaus

Informatie over taalniveaus

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.