Help, een werkstuk!


Publicatie datum:

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Gesponsorde koppelingen

Bij veel studies, maar ook gewoon op de middelbare school, moeten werkstukken worden gemaakt. Werkstukken of scripties of presentaties of welk woord ook maar wordt gebruikt. Voor nogal wat mensen een lastige zaak, ondanks dat men er op de basisscholen al ervaring mee heeft opgedaan. Een van de oorzaken is het feit dat men er in verdrinkt, men weet geen handvatten aan te brengen om de zaak goed aan te pakken. Toch zijn er wel een paar te noemen.

In de eerste plaats is het erg belangrijk om precies te weten wat er verwacht wordt. Hoeveel bladzijden bijvoorbeeld dient een werkstuk te bevatten. Hoe vaak niet wordt een kloek werkstuk ingeleverd van misschien wel dertig pagina’s, terwijl er een minimum aantal van vier vereist was. Waarom zo veel gedaan, terwijl net niet hoeft en doorgaans ook niet wordt beloond.

In de tweede plaats is het erg belangrijk precies te bepalen waar over het werkstuk zal gaan. Kies een onderwerp dat je ligt of als er verplichte onderwerpen zijn, datgene dat je het meest aanspreekt of waarvan je weet dat er veel informatie over is te vinden. Ga vervolgens nog dat onderwerp verdelen in zoveel mogelijk deelonderwerpen en kies een deelonderwerp. En ben je in staat ook daar weer een onderverdeling in te maken en een keuze in te maken, doe dat dan. Probeer te schrijven over een zo “klein” mogelijk onderwerp, of zoals dat ook wel wordt genoemd, maak een zo gericht mogelijke onderzoeksvraag over een zo beperkt mogelijk onderwerp. Voorbeeld: je kunt over Napoleon schrijven, maar dat wordt een algemeen verhaal want er is zoveel te vertellen. Je kunt over de val van Napoleon schrijven, ook daar is heel wat over te vertellen. Je kunt ook de Slag bij Waterloo uitdiepen, dan wordt het al een stuk beter en veel interessanter. En helemaal als je het beslissende uur van die dag er uit zou pakken en dat tot hoofdonderwerp zou hebben.

Natuurlijk moet je bij het inperken van je onderwerp wel steeds in de gaten houden dat er genoeg informatie over te vinden is. Je kunt niet schrijven over iets waar weinig over te vinden is.                                                                                                   Heb je eenmaal een concreet onderwerp, dan  zoekt het ook gemakkelijker. Want je hoeft niet meer hele boeken of artikelen door te spitten, maar je kunt je steeds richten op dat kleine stukje waar jij over schrijft. Je kunt een boek over Napoleon nemen, maar je beperken tot de Slag om Waterloo. Dat scheelt zoekwerk, dat scheelt tijd.

In de derde plaats: probeer de regel toe te passen dat je veel vertelt over weinig. Bij punt twee is daarvan al een voorbeeld gegeven. Een werkstuk dat heel algemeen iets vertelt over iets waar iedereen in het algemeen al iets over weet, spreekt weinig tot de verbeelding. Maar een werkstuk dat je meeneemt naar de details van een onderwerp, daar uitgebreid over vertelt, is veel interessanter. Zo zal een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog weinig tot de verbeelding spreken. Ga je echter vertellen over het weinig bekende bombardement op Nijmegen, dan wekt dat meer interesse.

Hou je tenslotte aan de gestelde regels voor het werkstuk. Doorgaans krijg je een “wensenlijstje” waar je werkstuk aan moet voldoen. Bijvoorbeeld: een duidelijk voorblad, een inleiding, een bepaalde opbouw, een conclusie, een bronvermelding. Doorgaans zijn ook met deze onderdelen punten te verdienen die het eindcijfer van je werkstuk bepalen. Het is dus dom om daar niet op te letten.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 22
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

De opkomst van de sociolecten

Straattaal, kantoortaak, en andere

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

De Nederlandse taal in het basisonderwijs

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

Monogamie/polygamie

De neurobiologische basis van monogamie

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Leren

Wat is dé beste manier om te leren? In dit artikel probeer ik daar een antwoord op te geven

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??