Help, een werkstuk!


Publicatie datum:

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Gesponsorde koppelingen

Bij veel studies, maar ook gewoon op de middelbare school, moeten werkstukken worden gemaakt. Werkstukken of scripties of presentaties of welk woord ook maar wordt gebruikt. Voor nogal wat mensen een lastige zaak, ondanks dat men er op de basisscholen al ervaring mee heeft opgedaan. Een van de oorzaken is het feit dat men er in verdrinkt, men weet geen handvatten aan te brengen om de zaak goed aan te pakken. Toch zijn er wel een paar te noemen.

Gesponsorde koppelingen

In de eerste plaats is het erg belangrijk om precies te weten wat er verwacht wordt. Hoeveel bladzijden bijvoorbeeld dient een werkstuk te bevatten. Hoe vaak niet wordt een kloek werkstuk ingeleverd van misschien wel dertig pagina’s, terwijl er een minimum aantal van vier vereist was. Waarom zo veel gedaan, terwijl net niet hoeft en doorgaans ook niet wordt beloond.

In de tweede plaats is het erg belangrijk precies te bepalen waar over het werkstuk zal gaan. Kies een onderwerp dat je ligt of als er verplichte onderwerpen zijn, datgene dat je het meest aanspreekt of waarvan je weet dat er veel informatie over is te vinden. Ga vervolgens nog dat onderwerp verdelen in zoveel mogelijk deelonderwerpen en kies een deelonderwerp. En ben je in staat ook daar weer een onderverdeling in te maken en een keuze in te maken, doe dat dan. Probeer te schrijven over een zo “klein” mogelijk onderwerp, of zoals dat ook wel wordt genoemd, maak een zo gericht mogelijke onderzoeksvraag over een zo beperkt mogelijk onderwerp. Voorbeeld: je kunt over Napoleon schrijven, maar dat wordt een algemeen verhaal want er is zoveel te vertellen. Je kunt over de val van Napoleon schrijven, ook daar is heel wat over te vertellen. Je kunt ook de Slag bij Waterloo uitdiepen, dan wordt het al een stuk beter en veel interessanter. En helemaal als je het beslissende uur van die dag er uit zou pakken en dat tot hoofdonderwerp zou hebben.

Natuurlijk moet je bij het inperken van je onderwerp wel steeds in de gaten houden dat er genoeg informatie over te vinden is. Je kunt niet schrijven over iets waar weinig over te vinden is.                                                                                                   Heb je eenmaal een concreet onderwerp, dan  zoekt het ook gemakkelijker. Want je hoeft niet meer hele boeken of artikelen door te spitten, maar je kunt je steeds richten op dat kleine stukje waar jij over schrijft. Je kunt een boek over Napoleon nemen, maar je beperken tot de Slag om Waterloo. Dat scheelt zoekwerk, dat scheelt tijd.

In de derde plaats: probeer de regel toe te passen dat je veel vertelt over weinig. Bij punt twee is daarvan al een voorbeeld gegeven. Een werkstuk dat heel algemeen iets vertelt over iets waar iedereen in het algemeen al iets over weet, spreekt weinig tot de verbeelding. Maar een werkstuk dat je meeneemt naar de details van een onderwerp, daar uitgebreid over vertelt, is veel interessanter. Zo zal een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog weinig tot de verbeelding spreken. Ga je echter vertellen over het weinig bekende bombardement op Nijmegen, dan wekt dat meer interesse.

Hou je tenslotte aan de gestelde regels voor het werkstuk. Doorgaans krijg je een “wensenlijstje” waar je werkstuk aan moet voldoen. Bijvoorbeeld: een duidelijk voorblad, een inleiding, een bepaalde opbouw, een conclusie, een bronvermelding. Doorgaans zijn ook met deze onderdelen punten te verdienen die het eindcijfer van je werkstuk bepalen. Het is dus dom om daar niet op te letten.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 22
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten