Help uw kind met het leren tellen


Publicatie datum:

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Gesponsorde koppelingen

Tellen is de basis van rekenen. Niet alleen school, maar ook de ouder kan hierin veel voor het kind betekenen. In het artikel wordt het verschil tussen tellen en de getallenrij uitgelegd. Daarna volgen tips en spelletjes hoe u uw kind kunt helpen.

Help uw kind met het leren tellen

School en thuis

Kinderen leren veel op school, maar ook thuis kunt u ze een handje helpen. Dit geeft uw kind een voorsprong of net dat beetje extra. Oefenen kan op een speelse wijze in huis of buiten. Als volwassenen nemen we het tellen als vanzelfsprekend aan. Toch moet elk kind dit leren en begrijpen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u kinderen kunt helpen met tellen en met de getallenrij onthouden. Goed tellen en de getallenlijn kennen, is een voorwaarde om goed te kunnen rekenen.

Het verschil tussen de getallenrij opzeggen en tellen

Op school wordt al vanaf groep 1 aandacht besteed aan tellen en de getallenrij.

“ Kijk mama, ik kan al tot tien tellen…”

Toch is dit het opnoemen van een getallenrij en niet tellen. Voor de kinderen is het belangrijk om te weten in welke volgorde de getallen elkaar opvolgen. Na 1 komt 2, na 2 komt 3. Terugtellen is moeilijker, maar net zo belangrijk. Vooral rondom tientallen: 20, 19, 18 etc.. Het is een kwestie van onthouden en vaak herhalen. Kinderen moeten ook het symbool voor de getallen herkennen. 10 is tien.

Tellen is het toekennen van een waarde aan iets. Als er 10 snoepjes op tafel liggen, dan telt elk snoepje voor 1 als je gaat tellen. Als je de snoepjes bij elkaar telt, kom je tot 10. Dit heet gestructureerd tellen. Dit moeten kinderen begrijpen voordat ze kunnen rekenen. In de kleutergroepen wordt veel geoefend met gestructureerd tellen. Daarnaast leren de kinderen ook begrippen als: meer, minder, evenveel, ervoor en erna. Dit zijn belangrijke begrippen die t/m groep 8 terugkomen in het rekenonderwijs. Tenslotte wordt de telrij geoefend. De kinderen leren hardop te tellen tot 20 en terugtellen van 10 tot 0. In groep 3 leren de kinderen de getallenrij tot 100 kennen. Ook leren ze daar voor het eerst getallen te splitsen. Na het splitsen is het tijd voor de sommetjes die we allemaal kennen, zoals 1+1=2. Aan het einde van groep 3 kunnen de kinderen sommen maken tot 20. Vanaf groep 3 leren de kinderen de honderdtallen en duizendtallen kennen. Dit gaat stap voor stap.

Splitsen

Het getal 5 gesplitst worden in:

 • 0 en 5
 • 1 en 4
 • 2 en 3

Voorbeelden van foutief tellen:

 • Het kind kent de getallenrij niet goed. Het telt bijvoorbeeld snoepjes die op een tafel liggen: “1, 2, 3, 8, 12, 7, 10. Tien snoepjes!”
 • Niet weten waar het begin of het einde is. Het kind telt dezelfde snoepjes telkens opnieuw, weet niet welk snoepje al geweest is of niet. Ook bij kralenkettingen is dit erg moeilijk.
 • Niet gestructureerd tellen. Er liggen tien snoepjes. Het kind telt sommige snoepjes niet, sommige dubbel. Het kind geeft niet de waarde van 1 aan elk snoepje.

Tips om samen te oefenen:

 • Samen tellen hoe lang iets nog duurt. “Over 10 tellen gaan we eten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.” of terugtellen: “ Blaas de kaarsjes maar uit over 10, 9, 8 etc.”. Er kan steeds verder doorgeteld worden… tot aan 100 als het kind eraan toe is.
 • Bingo spelen. Dit is een goede manier van cijfers oefenen.
 • Laat uw kind meehelpen met tafel dekken of klussen. “Ik heb 20 schroeven nodig.”. Er komen vijf mensen eten. "Hoeveel borden hebben we nodig? En hoeveel vorken? En hoeveel messen?".
 • Zing samen telliedjes waarin tellen ook op speelse wijze wordt aangeboden. Denk maar aan 1,2,3, 4 hoedje van...10 kleine visjes,die zwommen naar zee...
 • Er liggen snoepjes op tafel. Maak er 2 groepjes van. “Waar liggen nu de meeste snoepjes? Waar liggen minder snoepjes? Maak er maar evenveel van.”
 • Snoepjes tellen: Schuif de snoepjes aan de kant, zodat duidelijk wordt dat elk snoepje voor 1 telt en dat bij elk snoepje dat opzij gaat, er verder geteld wordt.
 • Maak kaartjes met cijfers erop. Laat ze snel zien en het kind moet zeggen welk cijfer het is. Dit noemen we flitsen.
 • Gezelschapsspelletjes met dobbelstenen zijn een hele goede manier van tellen (ogen van de dobbelsteen en het verzetten van de pion).
 • Neem eens de trap in plaats van de lift. Hoeveel treden loopt u samen met uw kind?
 • Gooi met een dobbelsteen. Uw kind moet de ogen tellen en het cijfer opschrijven. Gaat het goed tot 5, kunnen er meerdere dobbelstenen gebruikt worden. Ook kunt u tegen elkaar spelen. Wie gooit hoger? Het klinkt een beetje saai, maar kinderen vinden het meestal erg leuk om de ogen te tellen. Bovendien leren ze er meteen de 5-structuur mee.
 • Er staan veel leuke telspelletjes op het internet. Even zoeken is de moeite waard.
 • Splitsen: Elk getal kan worden opgesplitst in 2 andere getallen. Dit kunt u samen oefenen. Goed kunnen splitsen helpt bij rekensommen.
 • Pak een stoepkrijtje en teken een hinkelblok. Speel daarna samen het hinkelspel.
 • Schrijf verschillende getallen met stoepkrijt op de grond. U noemt een getal en uw kind moet er zo snel mogelijk op gaan staan. Dit is een leuk actief spel.

Tot slot

Alles wat met tellen de maken heeft, is goed. Maak er geen les van, maar een spel. Veel plezier samen!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 23
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Bombardementen op concentratiekampen?

Hadden de geallieerden de toegangswegen naar de concentratiekampen moeten bombarderen?

Vind alle examens met alle antwoorden op www.examenblad.nl

Op www.examenblad.nl vindt je alle examens en antwoorden, van de laatste 10 jaar, van het vwo, de havo, het vmbo tl, het vmbo gl, het vmbo kb en het vmbo bb.

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen op de Universiteit van Tilburg

Hoe Hitler aan de macht kwam

Hoe Hitler aan de macht kwam en de jodenvervolging.

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

Studeren in deeltijd

Studeren in deeltijd kan op veel manieren

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

PDD-NOS in de klas

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis.

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.