Het aangeboren taalvermogen


Publicatie datum:

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Gesponsorde koppelingen

Zoals Charles Darwin ooit zei: "language ability is an instinctive tendency to acquire an art" In die zin is het taalvermogen niet veel anders dan het instinct dat vogels hebben om te leren zingen of om eieren te leggen. Taal is niet cultureel bepaald, maar moet worden gezien als een aangeboren complex systeem dat zich bij kinderen min of meer van zelf ontwikkeld. Taal is dus een mentaal orgaan, een instinct.

Het mentale lexicon (woordenschat) bestaat uit zo'n 60.000 woordenbij volwassen taalgebruikers. Dit is de passieve woordenschat, de actieve vormt een deel hiervan. Een woord is datgene dat de betekenis geeft die ligt opgeslagen in het mentale lexicon. Rond hun eerste verjaardag beginnen kinderen dan hun eerste woordjes te produceren. Een kind gaat bij het verwerven van taal uit van universele principes. De holophrastische hypothese stelt dat eenwoordzinnen eigenlijk verkapte zinnen zijn. Als een kind ‘water' roept, kan dit verschillende betekenissen hebben. ‘Ik wil water' en ‘ik zie water' zijn enkele voorbeelden. Vanaf 18 maanden gaan kinderen woorden naast elkaar zetten en ontstaat de tweewoordzinnen. Deze zin drukt ook een relatie uit. De zinnen moeten nog wel met de context worden begrepen: "mama bal" kan betekenen: "mamma geef me de bal"," mama pak de bal"of bijvoorbeeld "kijk mama daar is de bal". Vanaf 2,5 jaar komt het kind in de differentiatiefase "(all hell breaks loose-stage") Dit is een zeer snelle uitbreiding van de woordenschat. Kinderen gaan van enkele honderden naar enkele duizenden woorden. Ook worden de zinnen langer en grammaticaler. Kinderen beginnen taal creatief te gebruiken, een haan wordt bijvoorbeeld een papakip. Vanaf het tiende jaar is de zogenaamde kritische periode voor het leren van taal voorbij en wordt het leren veel moeilijker.

Dit is consistent met het idee dat een kind zijn of haar taal verwerft door toepassing van universele principes. Principes zijn universeel, het zijn kenmerken die in elke taal voorkomen. Parameters zijn taalspecifieke regels die per taal ingesteld worden. Een voorbeeld is zinsvolgorde. Het is dus genetisch bepaald dat een taal geleerd kan worden.

Is taal datgene wat ons van dieren onderscheidt? De universele grammaticatheorie kan op zich overgenomen worden door dieren. Deze kunnen hetzelfde communicatiesysteem hebben. Het grote verschil is echter recursie. Mensen zijn in staat om oneindige zinnen te maken, zinnen die ze nooit eerder gehoord hebben. Dieren lijken hier niet over te beschikken.

Met dank aan het boek van Pinker - The Language Instinct.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

De opkomst van de sociolecten

Straattaal, kantoortaak, en andere

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Ontwikkeling van de stoommachine

De ontwikkeling van de stoommachine

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

De mol

Het leven van de mol

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen