Het aangeboren taalvermogen


Publicatie datum:

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Gesponsorde koppelingen

Zoals Charles Darwin ooit zei: "language ability is an instinctive tendency to acquire an art" In die zin is het taalvermogen niet veel anders dan het instinct dat vogels hebben om te leren zingen of om eieren te leggen. Taal is niet cultureel bepaald, maar moet worden gezien als een aangeboren complex systeem dat zich bij kinderen min of meer van zelf ontwikkeld. Taal is dus een mentaal orgaan, een instinct.

Het mentale lexicon (woordenschat) bestaat uit zo'n 60.000 woordenbij volwassen taalgebruikers. Dit is de passieve woordenschat, de actieve vormt een deel hiervan. Een woord is datgene dat de betekenis geeft die ligt opgeslagen in het mentale lexicon. Rond hun eerste verjaardag beginnen kinderen dan hun eerste woordjes te produceren. Een kind gaat bij het verwerven van taal uit van universele principes. De holophrastische hypothese stelt dat eenwoordzinnen eigenlijk verkapte zinnen zijn. Als een kind ‘water' roept, kan dit verschillende betekenissen hebben. ‘Ik wil water' en ‘ik zie water' zijn enkele voorbeelden. Vanaf 18 maanden gaan kinderen woorden naast elkaar zetten en ontstaat de tweewoordzinnen. Deze zin drukt ook een relatie uit. De zinnen moeten nog wel met de context worden begrepen: "mama bal" kan betekenen: "mamma geef me de bal"," mama pak de bal"of bijvoorbeeld "kijk mama daar is de bal". Vanaf 2,5 jaar komt het kind in de differentiatiefase "(all hell breaks loose-stage") Dit is een zeer snelle uitbreiding van de woordenschat. Kinderen gaan van enkele honderden naar enkele duizenden woorden. Ook worden de zinnen langer en grammaticaler. Kinderen beginnen taal creatief te gebruiken, een haan wordt bijvoorbeeld een papakip. Vanaf het tiende jaar is de zogenaamde kritische periode voor het leren van taal voorbij en wordt het leren veel moeilijker.

Dit is consistent met het idee dat een kind zijn of haar taal verwerft door toepassing van universele principes. Principes zijn universeel, het zijn kenmerken die in elke taal voorkomen. Parameters zijn taalspecifieke regels die per taal ingesteld worden. Een voorbeeld is zinsvolgorde. Het is dus genetisch bepaald dat een taal geleerd kan worden.

Is taal datgene wat ons van dieren onderscheidt? De universele grammaticatheorie kan op zich overgenomen worden door dieren. Deze kunnen hetzelfde communicatiesysteem hebben. Het grote verschil is echter recursie. Mensen zijn in staat om oneindige zinnen te maken, zinnen die ze nooit eerder gehoord hebben. Dieren lijken hier niet over te beschikken.

Met dank aan het boek van Pinker - The Language Instinct.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

Samenvatting Hoofdstuk 3 uit Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging B. van Cranenburgh

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem.

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Studeren met de nieuwe wetgeving

studeren en de wetgeving en besluiten van de overheid

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Hoe komen wij aan onze achternaam?

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

De Nederlandse taal in het basisonderwijs

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?