Het aangeboren taalvermogen


Publicatie datum:

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Gesponsorde koppelingen

Zoals Charles Darwin ooit zei: "language ability is an instinctive tendency to acquire an art" In die zin is het taalvermogen niet veel anders dan het instinct dat vogels hebben om te leren zingen of om eieren te leggen. Taal is niet cultureel bepaald, maar moet worden gezien als een aangeboren complex systeem dat zich bij kinderen min of meer van zelf ontwikkeld. Taal is dus een mentaal orgaan, een instinct.

Het mentale lexicon (woordenschat) bestaat uit zo'n 60.000 woordenbij volwassen taalgebruikers. Dit is de passieve woordenschat, de actieve vormt een deel hiervan. Een woord is datgene dat de betekenis geeft die ligt opgeslagen in het mentale lexicon. Rond hun eerste verjaardag beginnen kinderen dan hun eerste woordjes te produceren. Een kind gaat bij het verwerven van taal uit van universele principes. De holophrastische hypothese stelt dat eenwoordzinnen eigenlijk verkapte zinnen zijn. Als een kind ‘water' roept, kan dit verschillende betekenissen hebben. ‘Ik wil water' en ‘ik zie water' zijn enkele voorbeelden. Vanaf 18 maanden gaan kinderen woorden naast elkaar zetten en ontstaat de tweewoordzinnen. Deze zin drukt ook een relatie uit. De zinnen moeten nog wel met de context worden begrepen: "mama bal" kan betekenen: "mamma geef me de bal"," mama pak de bal"of bijvoorbeeld "kijk mama daar is de bal". Vanaf 2,5 jaar komt het kind in de differentiatiefase "(all hell breaks loose-stage") Dit is een zeer snelle uitbreiding van de woordenschat. Kinderen gaan van enkele honderden naar enkele duizenden woorden. Ook worden de zinnen langer en grammaticaler. Kinderen beginnen taal creatief te gebruiken, een haan wordt bijvoorbeeld een papakip. Vanaf het tiende jaar is de zogenaamde kritische periode voor het leren van taal voorbij en wordt het leren veel moeilijker.

Dit is consistent met het idee dat een kind zijn of haar taal verwerft door toepassing van universele principes. Principes zijn universeel, het zijn kenmerken die in elke taal voorkomen. Parameters zijn taalspecifieke regels die per taal ingesteld worden. Een voorbeeld is zinsvolgorde. Het is dus genetisch bepaald dat een taal geleerd kan worden.

Is taal datgene wat ons van dieren onderscheidt? De universele grammaticatheorie kan op zich overgenomen worden door dieren. Deze kunnen hetzelfde communicatiesysteem hebben. Het grote verschil is echter recursie. Mensen zijn in staat om oneindige zinnen te maken, zinnen die ze nooit eerder gehoord hebben. Dieren lijken hier niet over te beschikken.

Met dank aan het boek van Pinker - The Language Instinct.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?

Een goede docent maakt het verschil. Maar wat is nu eigenlijk een goede docent?

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Alles over taalniveaus

Informatie over taalniveaus

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

PDD-NOS in de klas

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis.

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven