Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes


Publicatie datum:

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Gesponsorde koppelingen

Interacties tussen verzorgers en kinderen suggereren dat biologische factoren niet alle geslachtsverschillen verklaren. Kinderen leren geslachtsgeschikt gedrag niet alleen door het imiteren van gedrag van anderen. Ze maken hun eigen keuzes en demonstreren hun eigen ideeën over wat het betekent om een jongen of meisje te zijn. Spelen is een belangrijk deel voor het leren van geslachten. Ook is het gedrag van verzorgers van invloed. Hoe wordt het gedrag van kinderen precies beïnvloed door spel en gedrag van verzorgers?

Spel

Spelenderwijs ontdekken kinderen geslachtsrollen en leren die begrijpen. Zodra een kind weet of het een jongen of een meisje is gaat het geslachtstyperende activiteiten en objecten prefereren en er verschijnen vriendjes van hetzelfde geslacht. Kinderen zijn gemotiveerd om te leren en te oefenen om geslachtsgeschikt gedrag te bereiken.

Onderzoek

Het onderzoek dat onlangs is gedaan, stelt interacties aan de orde tussen verzorgers en kinderen, kinderen en hun leeftijdsgenoten, en kinderen en hun verzorgingsomgeving. Na het opzetten van het onderzoek kon het observeren in een kinderdagverblijf beginnen. Gedurende een periode van 5 weken werden er in de winter van 2001 observaties gedaan in een privé kinderdagverblijf in het westen van Pennsylvania.

Methodes

Aan het onderzoek in de kinderopvang in Pennsylvania deden 32 kinderen en 6 verzorgers mee, nadat er toestemming werd verkregen van de ouders van de kinderen. De kinderen werden onderverdeeld in 5 groepen: Baby's, jonge peuters, oudere peuters, jonge kleuters en oudere kleuters. Interacties tussen kinderen en de verzorgers, kinderen en hun leeftijdsgenoten, en kinderen en het materiaal en speelgoed in de omgeving werden beoordeeld. De beoordeling was als volgt: geslachtsneutraal gedrag, stereotiep geslachtsgedrag of barrière- brekend gedrag. Geslachtsneutraal gedrag omvatte interacties die niet gerelateerd waren aan geslachtskwesties. Gedrag werd als stereotiep bestempeld als het geassocieerd kon worden met een bepaald geslacht. Barrière-brekend gedrag hield het verbreken van stereotiep geslachtsgedrag in.

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar als eerste naar voren dat jongens meer aandacht ontvingen dan meisjes, zelfs als ze in de minderheid waren. De jongens kregen aandacht door continue overal actief te zijn. Meisjes zijn over het algemeen minder actief aanwezig dan jongens, waardoor ze minder opvallen. Jongens werden vaak niet gewaarschuwd bij actief gedrag, terwijl meisjes verteld werd dat ze voorzichtig moeten zijn. Als tweede kwam naar voren dat jongens meer macht en controle uitoefenden als er evenveel jongens en meisjes aanwezig waren. Hoewel er sprake is van macht in geslacht, is er ook sprake van macht in aantal. Als er meer meisjes dan jongens waren, hadden de meisjes de controle. Als derde kwam naar voren dat meisjes beloond werden voor hun kleding, haarstijl en sociale hulpgedrag, terwijl jongens meer complimenten ontvingen over hun grootte en fysieke vaardigheden. Als vierde bleek er ook een onderscheid te zijn in het taalgebruik van de verzorgers tegen jongens en meisjes. Bij meisjes was meer sprake van koosnaampjes, terwijl jongens meer neutraal benoemd werden. Ook gebruikten de verzorgers geslachtsvertekende termen om naar alle kinderen te verwijzen, zoals ‘jongens'. Deze term werd zelfs gebruikt als de hele groep uit meisjes bestond. De vijfde ontdekking was dat geslachtsscheiding in de selectie van speelgoed, activiteiten en speelmaatjes optreedt bij een leeftijd van drie. Kinderen beginnen rollen van volwassen te ontdekken en imiteren deze in rollenspelen. Spel speelt een belangrijke rol in de sociale aanleg van geslacht. Verder was het beschikbare speelgoed voor kinderen vaak gestereotypeerd. Er werden drie barrière-brekende resultaten gevonden. Verzorgers beloonden meisjes bijvoorbeeld voor atletische interesses en als zij de wens hadden later een mannelijk beroep te beoefenen. Ook moedigden de verzorgers jongens aan die deelnamen aan traditionele vrouwenactiviteiten. Verder versterkten de verzorgers billijke klasbehandelingstrategieën die ontwikkeling van geschikte sociale vaardigheden aanmoedigden en ze vulden deze aan.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat interacties invloed hebben op de ontwikkeling van de geslachtsrol. Dat zie je vooral op kinderdagverblijven. De kinderen die vaak op kinderdagverblijven zitten, leren vaak meer over wat het inhoudt om een jongen of een meisje te zijn. Ze leren vaak meer over geslachtsrollen en de onuitgesproken regels. Het is de taak van de verzorgers om de kinderen een geslachtszuiver gedrag bij te brengen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 10
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?

Een goede docent maakt het verschil. Maar wat is nu eigenlijk een goede docent?

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

hoe werkt molrekenen, Mol en mmol

Leer op een makkelijke manier molrekenen, de basis van scheikunde!

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

Studeren met de nieuwe wetgeving

studeren en de wetgeving en besluiten van de overheid

Het CITO-LOVS

Wat is het CITO-LOVS en wat kan het U vertellen over Uw kind op de basisschool?

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Redoxreactie

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Lassenprocessen

Verschillende soorten lassen en lasprocessen

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

De goedkoopste keuken ontwerp je zelf met deze gratis 3D ontwerpsoftware

Op internet vind je allerlei kleurplaten op onderwerp gesorteerd. O.a. Disney, Pokemon, Cars, Dora, K3, Dieren, Bumba, Nijntje en nog veel meer!

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Theateroefeningen. 1: Frituurpannetje

Theateroefeningen voor basisonderwijs of thuis.

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

Hoe maak ik een spreekbeurt

Handige informatie over het schrijven van een spreekbeurt

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!