Het maken van een (profiel)werkstuk


Publicatie datum:

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Gesponsorde koppelingen

Voor het eerst een profielwerkstuk maken en geen flauw benul hoe het moet en ook geen leraren die er veel aandacht aan besteden? In dit artikel meerdere tips over wat er wel/niet in moet en over de opbouw. 

Een standaard rijtje over de opbouw:

- Voorkant
- Voorwoord
(-eventueel samenvatting)
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Onderzoeksmethode
- Hoofdstuk 1
- Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3
- Interview(s)
(eventueel samenvatting)
- Conclusie
- Literatuurlijst
- Reflectie
- Bijlagen

 Zoals altijd begin je met een voorkant. Let erop dat deze niet te vol bekleed en te druk is. Het is beter als deze netjes en overzichtelijk is.

In het voorwoord vertel je wie je bent, waarom je dit hebt gemaakt en voor wie. Daarnaast is het een goede gelegenheid om de personen te bedanken die je hebben geholpen. Na het plaatsen van datum en plaats komt je naam te staan.

Het is mogelijk om de samenvatting na het voorwoord te plaatsen. Hier wordt al gebruik van gemaakt op hogescholen. Let erop dat een samenvatting losstaand van het werkstuk te lezen moet zijn, dus alles staat erin dat belangrijk is en geen nieuwe dingen plaatsen. Max. 1 a4 is genoeg voor de samenvatting. Plaats je de samenvatting hier, dan hoort ook de conclusie erbij.

De inhoudsopgave spreekt voor zich. Let ook hier weer op de overzichtelijkheid van de hoofdstukken en werk met korte, krachtige (sub)titels en paragrafen.

In de inleiding vertel je wat je gaat bespreken in het werkstuk en ook de centrale vraag wordt hier gesteld. Op die vraag geef je in de conclusie antwoord.

Wat betreft de onderzoeksmethode ligt het eraan wat jouw school daarover wil horen. Over het algemeen presenteer je hier je plan van aanpak, hoe, wat en wanneer ga je iets doen.

In de hoofdstukken presenteer je de door jou gevonden informatie over het onderwerp. Zorg ervoor dat de volgorde logisch is en er overzichtelijk wordt gewerkt met titels/tussenkopjes en paragrafen.

Interviews zijn een optie die extra punten kunnen opleveren bij je leraar als dit niet verplicht is. Zorg dat je tijdens een interview representatief uit de dag komt en goed bent voorbereid en de vragen aansluiten op het onderwerp.

In de conclusie geef je antwoord op je centrale vraag die door heel het rapport als hoofdlijn werd gebruikt. Geef door middel van citaten uit eerdere hoofdstukken aan waarom je deze conclusie vind.

In de literatuurlijst plaats je al je gebruikte bronnen, van plaatjes en tekst. Let erop: Google is geen bron, maar een zoekmachine. Bij elke Word zit ergens een knop om de bronnen alfabetisch te ordenen, staat zeer netjes en professioneel.

In je reflectie schrijf je hoe je het vond om een profielwerkstuk te maken in je eentje of samen. Wat ging er goed/fout en wat doe ik eraan om het volgende keer te verbeteren. Leraren vinden belangrijk dat je inziet hoe je zelf hebt gewerkt. Dit is dus ook zeker een belangrijk onderdeel.

Als laatste je bijlagen uit alle hoofdstukken. Zorg dat deze genummerd zijn en dat de verwijzingen kloppen.

Nog enkele tips over het algemeen:

-          Houd alles geordend en netjes
-          Controleer meerdere keren op spelling
-          Doe geen aannames, maar baseer op feiten
-          Paginanummers onder aan de blz. rechts
-          Kijk of de nummers en inhoud kloppen
-          Check bijlagennummers en verwijzingen
-          Probeer zo min mogelijk met we/ik na het voorwoord te spreken
-          Maak gebruik van witregels
-          Let op of je inhoud betrekking heeft op je vak (bijv. economie)
-          Gebruik 1 lettertype door heel het document 

Hiermee moet het zeker lukken om een goed profielwerkstuk in elkaar te draaien. Succes!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Het trema. Of is het een umlaut...

Ja, wat is het eigenlijk? Een trema of een umlaut? Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten? Hoe en wanneer worden en werden ze gebruikt? En kunnen we überhaupt wel zonder dit leesteken?

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

Orde houden in de klas - Hoe pak je dit aan?

Kinderen zijn altijd op zoek naar grenzen. Regels zijn daarom belangrijk voor een kind, omdat dit structuur biedt en een veilig gevoel geeft.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Kleuterleidster weer in opleiding?

Zijn afgestudeerde pabo-studenten bevoegd om kleuters op de juiste manier te leiden? Of moeten we weer terugtreden naar de Klossers?

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Roosevelt Academy in Middelburg

Roosevelt Academy, een Liberal Arts & Sciences college in Middelburg

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.