Het maken van een (profiel)werkstuk


Publicatie datum:

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Gesponsorde koppelingen

Voor het eerst een profielwerkstuk maken en geen flauw benul hoe het moet en ook geen leraren die er veel aandacht aan besteden? In dit artikel meerdere tips over wat er wel/niet in moet en over de opbouw. 

Gesponsorde koppelingen

Een standaard rijtje over de opbouw:

- Voorkant
- Voorwoord
(-eventueel samenvatting)
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Onderzoeksmethode
- Hoofdstuk 1
- Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3
- Interview(s)
(eventueel samenvatting)
- Conclusie
- Literatuurlijst
- Reflectie
- Bijlagen

 Zoals altijd begin je met een voorkant. Let erop dat deze niet te vol bekleed en te druk is. Het is beter als deze netjes en overzichtelijk is.

In het voorwoord vertel je wie je bent, waarom je dit hebt gemaakt en voor wie. Daarnaast is het een goede gelegenheid om de personen te bedanken die je hebben geholpen. Na het plaatsen van datum en plaats komt je naam te staan.

Het is mogelijk om de samenvatting na het voorwoord te plaatsen. Hier wordt al gebruik van gemaakt op hogescholen. Let erop dat een samenvatting losstaand van het werkstuk te lezen moet zijn, dus alles staat erin dat belangrijk is en geen nieuwe dingen plaatsen. Max. 1 a4 is genoeg voor de samenvatting. Plaats je de samenvatting hier, dan hoort ook de conclusie erbij.

De inhoudsopgave spreekt voor zich. Let ook hier weer op de overzichtelijkheid van de hoofdstukken en werk met korte, krachtige (sub)titels en paragrafen.

In de inleiding vertel je wat je gaat bespreken in het werkstuk en ook de centrale vraag wordt hier gesteld. Op die vraag geef je in de conclusie antwoord.

Wat betreft de onderzoeksmethode ligt het eraan wat jouw school daarover wil horen. Over het algemeen presenteer je hier je plan van aanpak, hoe, wat en wanneer ga je iets doen.

In de hoofdstukken presenteer je de door jou gevonden informatie over het onderwerp. Zorg ervoor dat de volgorde logisch is en er overzichtelijk wordt gewerkt met titels/tussenkopjes en paragrafen.

Interviews zijn een optie die extra punten kunnen opleveren bij je leraar als dit niet verplicht is. Zorg dat je tijdens een interview representatief uit de dag komt en goed bent voorbereid en de vragen aansluiten op het onderwerp.

In de conclusie geef je antwoord op je centrale vraag die door heel het rapport als hoofdlijn werd gebruikt. Geef door middel van citaten uit eerdere hoofdstukken aan waarom je deze conclusie vind.

In de literatuurlijst plaats je al je gebruikte bronnen, van plaatjes en tekst. Let erop: Google is geen bron, maar een zoekmachine. Bij elke Word zit ergens een knop om de bronnen alfabetisch te ordenen, staat zeer netjes en professioneel.

In je reflectie schrijf je hoe je het vond om een profielwerkstuk te maken in je eentje of samen. Wat ging er goed/fout en wat doe ik eraan om het volgende keer te verbeteren. Leraren vinden belangrijk dat je inziet hoe je zelf hebt gewerkt. Dit is dus ook zeker een belangrijk onderdeel.

Als laatste je bijlagen uit alle hoofdstukken. Zorg dat deze genummerd zijn en dat de verwijzingen kloppen.

Nog enkele tips over het algemeen:

-          Houd alles geordend en netjes
-          Controleer meerdere keren op spelling
-          Doe geen aannames, maar baseer op feiten
-          Paginanummers onder aan de blz. rechts
-          Kijk of de nummers en inhoud kloppen
-          Check bijlagennummers en verwijzingen
-          Probeer zo min mogelijk met we/ik na het voorwoord te spreken
-          Maak gebruik van witregels
-          Let op of je inhoud betrekking heeft op je vak (bijv. economie)
-          Gebruik 1 lettertype door heel het document 

Hiermee moet het zeker lukken om een goed profielwerkstuk in elkaar te draaien. Succes!


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??