Het maken van een (profiel)werkstuk


Publicatie datum:

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Gesponsorde koppelingen

Voor het eerst een profielwerkstuk maken en geen flauw benul hoe het moet en ook geen leraren die er veel aandacht aan besteden? In dit artikel meerdere tips over wat er wel/niet in moet en over de opbouw. 

Een standaard rijtje over de opbouw:

- Voorkant
- Voorwoord
(-eventueel samenvatting)
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Onderzoeksmethode
- Hoofdstuk 1
- Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3
- Interview(s)
(eventueel samenvatting)
- Conclusie
- Literatuurlijst
- Reflectie
- Bijlagen

 Zoals altijd begin je met een voorkant. Let erop dat deze niet te vol bekleed en te druk is. Het is beter als deze netjes en overzichtelijk is.

In het voorwoord vertel je wie je bent, waarom je dit hebt gemaakt en voor wie. Daarnaast is het een goede gelegenheid om de personen te bedanken die je hebben geholpen. Na het plaatsen van datum en plaats komt je naam te staan.

Het is mogelijk om de samenvatting na het voorwoord te plaatsen. Hier wordt al gebruik van gemaakt op hogescholen. Let erop dat een samenvatting losstaand van het werkstuk te lezen moet zijn, dus alles staat erin dat belangrijk is en geen nieuwe dingen plaatsen. Max. 1 a4 is genoeg voor de samenvatting. Plaats je de samenvatting hier, dan hoort ook de conclusie erbij.

De inhoudsopgave spreekt voor zich. Let ook hier weer op de overzichtelijkheid van de hoofdstukken en werk met korte, krachtige (sub)titels en paragrafen.

In de inleiding vertel je wat je gaat bespreken in het werkstuk en ook de centrale vraag wordt hier gesteld. Op die vraag geef je in de conclusie antwoord.

Wat betreft de onderzoeksmethode ligt het eraan wat jouw school daarover wil horen. Over het algemeen presenteer je hier je plan van aanpak, hoe, wat en wanneer ga je iets doen.

In de hoofdstukken presenteer je de door jou gevonden informatie over het onderwerp. Zorg ervoor dat de volgorde logisch is en er overzichtelijk wordt gewerkt met titels/tussenkopjes en paragrafen.

Interviews zijn een optie die extra punten kunnen opleveren bij je leraar als dit niet verplicht is. Zorg dat je tijdens een interview representatief uit de dag komt en goed bent voorbereid en de vragen aansluiten op het onderwerp.

In de conclusie geef je antwoord op je centrale vraag die door heel het rapport als hoofdlijn werd gebruikt. Geef door middel van citaten uit eerdere hoofdstukken aan waarom je deze conclusie vind.

In de literatuurlijst plaats je al je gebruikte bronnen, van plaatjes en tekst. Let erop: Google is geen bron, maar een zoekmachine. Bij elke Word zit ergens een knop om de bronnen alfabetisch te ordenen, staat zeer netjes en professioneel.

In je reflectie schrijf je hoe je het vond om een profielwerkstuk te maken in je eentje of samen. Wat ging er goed/fout en wat doe ik eraan om het volgende keer te verbeteren. Leraren vinden belangrijk dat je inziet hoe je zelf hebt gewerkt. Dit is dus ook zeker een belangrijk onderdeel.

Als laatste je bijlagen uit alle hoofdstukken. Zorg dat deze genummerd zijn en dat de verwijzingen kloppen.

Nog enkele tips over het algemeen:

-          Houd alles geordend en netjes
-          Controleer meerdere keren op spelling
-          Doe geen aannames, maar baseer op feiten
-          Paginanummers onder aan de blz. rechts
-          Kijk of de nummers en inhoud kloppen
-          Check bijlagennummers en verwijzingen
-          Probeer zo min mogelijk met we/ik na het voorwoord te spreken
-          Maak gebruik van witregels
-          Let op of je inhoud betrekking heeft op je vak (bijv. economie)
-          Gebruik 1 lettertype door heel het document 

Hiermee moet het zeker lukken om een goed profielwerkstuk in elkaar te draaien. Succes!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Oorlogsmisdaden van de Vietcong in Hue

In Hue richtte de Vietcong in 1968 een schandelijk bloedbad aa

De opkomst van de sociolecten

Straattaal, kantoortaak, en andere

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Samenvatting Hoofdstuk 3 uit Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging B. van Cranenburgh

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem.

Kindertekeningen (deel 3)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Flagellanten en Jodenvervolging tijdens de pestepidemie van 1349-1350 in de Nederlanden

Rond 1349 zien we opeens pest, jodenvervolging en flagellanten

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

10 tips voor omgang met Pubers

Pubers kunnen zich impulsief gedragen en lijken weinig respect te hebben voor gezag, maar tegelijkertijd zijn pubers kwetsbaar en onzeker over de toekomst en over zichzelf. Hoe ga jij als leerkracht om met deze puber?

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Theateroefeningen. 1: Frituurpannetje

Theateroefeningen voor basisonderwijs of thuis.

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg