Het maken van een (profiel)werkstuk


Publicatie datum:

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Gesponsorde koppelingen

Voor het eerst een profielwerkstuk maken en geen flauw benul hoe het moet en ook geen leraren die er veel aandacht aan besteden? In dit artikel meerdere tips over wat er wel/niet in moet en over de opbouw. 

Een standaard rijtje over de opbouw:

- Voorkant
- Voorwoord
(-eventueel samenvatting)
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Onderzoeksmethode
- Hoofdstuk 1
- Hoofdstuk 2
- Hoofdstuk 3
- Interview(s)
(eventueel samenvatting)
- Conclusie
- Literatuurlijst
- Reflectie
- Bijlagen

 Zoals altijd begin je met een voorkant. Let erop dat deze niet te vol bekleed en te druk is. Het is beter als deze netjes en overzichtelijk is.

In het voorwoord vertel je wie je bent, waarom je dit hebt gemaakt en voor wie. Daarnaast is het een goede gelegenheid om de personen te bedanken die je hebben geholpen. Na het plaatsen van datum en plaats komt je naam te staan.

Het is mogelijk om de samenvatting na het voorwoord te plaatsen. Hier wordt al gebruik van gemaakt op hogescholen. Let erop dat een samenvatting losstaand van het werkstuk te lezen moet zijn, dus alles staat erin dat belangrijk is en geen nieuwe dingen plaatsen. Max. 1 a4 is genoeg voor de samenvatting. Plaats je de samenvatting hier, dan hoort ook de conclusie erbij.

De inhoudsopgave spreekt voor zich. Let ook hier weer op de overzichtelijkheid van de hoofdstukken en werk met korte, krachtige (sub)titels en paragrafen.

In de inleiding vertel je wat je gaat bespreken in het werkstuk en ook de centrale vraag wordt hier gesteld. Op die vraag geef je in de conclusie antwoord.

Wat betreft de onderzoeksmethode ligt het eraan wat jouw school daarover wil horen. Over het algemeen presenteer je hier je plan van aanpak, hoe, wat en wanneer ga je iets doen.

In de hoofdstukken presenteer je de door jou gevonden informatie over het onderwerp. Zorg ervoor dat de volgorde logisch is en er overzichtelijk wordt gewerkt met titels/tussenkopjes en paragrafen.

Interviews zijn een optie die extra punten kunnen opleveren bij je leraar als dit niet verplicht is. Zorg dat je tijdens een interview representatief uit de dag komt en goed bent voorbereid en de vragen aansluiten op het onderwerp.

In de conclusie geef je antwoord op je centrale vraag die door heel het rapport als hoofdlijn werd gebruikt. Geef door middel van citaten uit eerdere hoofdstukken aan waarom je deze conclusie vind.

In de literatuurlijst plaats je al je gebruikte bronnen, van plaatjes en tekst. Let erop: Google is geen bron, maar een zoekmachine. Bij elke Word zit ergens een knop om de bronnen alfabetisch te ordenen, staat zeer netjes en professioneel.

In je reflectie schrijf je hoe je het vond om een profielwerkstuk te maken in je eentje of samen. Wat ging er goed/fout en wat doe ik eraan om het volgende keer te verbeteren. Leraren vinden belangrijk dat je inziet hoe je zelf hebt gewerkt. Dit is dus ook zeker een belangrijk onderdeel.

Als laatste je bijlagen uit alle hoofdstukken. Zorg dat deze genummerd zijn en dat de verwijzingen kloppen.

Nog enkele tips over het algemeen:

-          Houd alles geordend en netjes
-          Controleer meerdere keren op spelling
-          Doe geen aannames, maar baseer op feiten
-          Paginanummers onder aan de blz. rechts
-          Kijk of de nummers en inhoud kloppen
-          Check bijlagennummers en verwijzingen
-          Probeer zo min mogelijk met we/ik na het voorwoord te spreken
-          Maak gebruik van witregels
-          Let op of je inhoud betrekking heeft op je vak (bijv. economie)
-          Gebruik 1 lettertype door heel het document 

Hiermee moet het zeker lukken om een goed profielwerkstuk in elkaar te draaien. Succes!


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

Het CITO-LOVS

Wat is het CITO-LOVS en wat kan het U vertellen over Uw kind op de basisschool?

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Ben ik geschikt voor het voortgezet onderwijs?

Een goede docent maakt het verschil. Maar wat is nu eigenlijk een goede docent?

Asperger in de klas

De stoornis van Asperger is een aan soortgelijke autisme contactstoornis, welke oppervlakkig gezien niet direct opvalt.

succesvolle voorbereiding van een toets: 6 tips om faalangst te voorkomen

Beter je examens voorbereiden, uitgelegd, 6 tips voor de perfecte voorbereiding!

Studeren in deeltijd

Studeren in deeltijd kan op veel manieren

10 tips voor omgang met Pubers

Pubers kunnen zich impulsief gedragen en lijken weinig respect te hebben voor gezag, maar tegelijkertijd zijn pubers kwetsbaar en onzeker over de toekomst en over zichzelf. Hoe ga jij als leerkracht om met deze puber?

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep