Het maken van een profielwerkstuk


Publicatie datum:

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Gesponsorde koppelingen

Op vrijwel alle middelbare scholen moeten eindexamenkandidaten een profielwerkstuk maken. Dit werkstuk wordt gezien als de 'meesterproef' van de middelbare school. Bovendien telt het cijfer voor het profielwerkstuk ook mee voor het eindexamen. Niet geheel onbelangrijk dus, dat profielwerkstuk. Maar hoe pak je dat aan? In deze handleiding lees je stap voor stap hoe je een profielwerkstuk kunt maken.

Stap 1: Bepaal eerst of je het profielwerkstuk alleen of met een partner wilt maken. Als je dat gedaan hebt, kun je het onderwerp gaan bepalen. Het onderwerp moet te maken hebben met een vak wat je in je profiel hebt. Kies je bijvoorbeeld geschiedenis als vak, is 'De Watersnoodramp' een mogelijk onderwerp. Probeer altijd een onderwerp te kiezen waar je ook werkelijk in geïnteresseerd bent.

Stap 2: Nu je een onderwerp hebt, kan je de hoofdvraag en deelvragen gaan formuleren. Bij het voorbeeld van stap 1, kan een hoofdvraag bijvoorbeeld zijn: 'Had de Watersnoodramp voorkomen kunnen worden?'. De deelvragen zijn bedoeld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. In deze situatie is een mogelijke deelvraag: 'Hoe ligt Nederland gesitueerd ten opzichte van de zee?'. Kies een gepast aantal deelvragen, mede gebaseerd op het aantal bladzijdes wat je per deelvraag nodig denkt te hebben en hoeveel bladzijdes je profielwerkstuk minimaal moet hebben.

Stap 3: Nu je de hoofdvraag en deelvragen hebt geformuleerd, kun je een plan van aanpak gaan maken. Hierin laat je stap voor stap zien hoe je het maken van je profielwerkstuk aan wilt gaan pakken. Denk hierbij aan: informatie opzoeken op internet of boeken, interviews afnemen, proeven doen, musea bezoeken etc. Vermeld bij alles hoeveel tijd je ervoor nodig denkt te hebben. Als je gekozen hebt om je profielwerkstuk met een partner te maken, moet ook de taakverdeling vermeld worden in het plan van aanpak.

Stap 4: Nadat je het plan van aanpak hebt opgesteld en informatie hebt verzameld, kan je beginnen met het beantwoorden van je deelvragen. Op basis van de antwoorden op de deelvragen trek je de conclusie en beantwoord je dus je hoofdvraag.

Stap 5: Het bijhouden van een logboek is een belangrijk onderdeel van je profielwerkstuk. Je logboek is het bewijs dat je de opgelegde studielasturen (80 uur) ook werkelijk benut hebt. Ook de gesprekken die je hebt met je vakdocent moeten worden vermeld in het logboek. Een logboek kan er als volgt uitzien:

Datum Verrichte werkzaamheden Tijd Eventuele opmerkingen
01-01-11 Het bepalen van het onderwerp en het opstellen van de hoofdvraag en deelvragen. 3,5 uur Gesprek gehad met vakdocent over een mogelijk onderwerp.

Stap 6: Je profielwerkstuk is in principe af. Het enige wat nu nog rest is de puntjes op de i zetten. Oftewel: een omslag, inhoudsopgave en inleiding maken. Op de omslag moet in ieder geval vermeld zijn: de titel van het profielwerkstuk, je naam, je school en klas, je profiel en vak, de naam van de begeleidende vakdocent en de datum. De inhoudsopgave laat zien wat er te lezen is in jouw profielwerkstuk. In de inleiding vermeld je hoe je tot de keuze van het onderwerp bent gekomen, introduceer je het onderwerp met de bedoeling de aandacht van de lezer te trekken en laat je de lezer kennismaken met je hoofdvraag.

Stap 7: Nu je profielwerkstuk af is, is het tijd om je voorlopige versie in te leveren bij je vakdocent. Deze zal het werkstuk doorlezen en eventueel vertellen wat er nog aan veranderd moet worden. Nadat de voorlopige versie is aangepast en is goedgekeurd, kan je de definitieve versie inleveren.

Uiteindelijke inhoud van het profielwerkstuk:
- Omslag
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Plan van aanpak
- Deelvragen
- Conclusie
- Logboek
- Eventuele bijlagen (interviews, onderzoeksuitslagen etc.)

Extra trips bij het maken van een profielwerkstuk:
- Houd de omslag netjes en overzichtelijk, maar ook niet te saai. Gebruik eventueel afbeeldingen die bij het onderwerp passen.
- Zorg dat alle pagina's genummerd zijn en dat dit klopt met de vermeldde paginanummers in de inhoudsopgave.
- Ga regelmatig op gesprek bij je vakdocent. Hij/zij kan je eventueel bijsture, feedback geven of helpen als je er zelf niet uitkomt.
- Maak gebruik van alinea's zodat je tekst er overzichtelijk en verzorgd uitziet.
- Lees je profielwerkstuk altijd nog een keer na en laat het eventueel door een ouder/verzorger doorlezen om het te controleren op spellingsfouten en/of grammaticale fouten.

Ik hoop dat deze handleiding je heeft kunnen helpen bij het maken van je profielwerkstuk, of je een idee heeft kunnen geven van wat een profielwerkstuk precies inhoudt. En voor iedereen die binnenkort een profielwerkstuk moet maken: veel succes en (misschien zelfs) plezier!

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Een goede samenvatting maken

Leer om een goede samenvatting te maken.

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

De Koninklijke Marechausse

De Koninlijke Marechausse is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al in aanraking geweest met de marechaussee....

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken

Studeren in deeltijd

Studeren in deeltijd kan op veel manieren

De Nederlandse Krijgsmacht

Er wordt de komende tijd 635 miljoen euro bezuinigd op het budget van Defensie. Maar hoe groot is Defensie en uit welke onderdelen bestaat het?

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Het trema. Of is het een umlaut...

Ja, wat is het eigenlijk? Een trema of een umlaut? Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten? Hoe en wanneer worden en werden ze gebruikt? En kunnen we überhaupt wel zonder dit leesteken?

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen