Het maken van een profielwerkstuk


Publicatie datum:

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Gesponsorde koppelingen

Op vrijwel alle middelbare scholen moeten eindexamenkandidaten een profielwerkstuk maken. Dit werkstuk wordt gezien als de 'meesterproef' van de middelbare school. Bovendien telt het cijfer voor het profielwerkstuk ook mee voor het eindexamen. Niet geheel onbelangrijk dus, dat profielwerkstuk. Maar hoe pak je dat aan? In deze handleiding lees je stap voor stap hoe je een profielwerkstuk kunt maken.

Stap 1: Bepaal eerst of je het profielwerkstuk alleen of met een partner wilt maken. Als je dat gedaan hebt, kun je het onderwerp gaan bepalen. Het onderwerp moet te maken hebben met een vak wat je in je profiel hebt. Kies je bijvoorbeeld geschiedenis als vak, is 'De Watersnoodramp' een mogelijk onderwerp. Probeer altijd een onderwerp te kiezen waar je ook werkelijk in geïnteresseerd bent.

Stap 2: Nu je een onderwerp hebt, kan je de hoofdvraag en deelvragen gaan formuleren. Bij het voorbeeld van stap 1, kan een hoofdvraag bijvoorbeeld zijn: 'Had de Watersnoodramp voorkomen kunnen worden?'. De deelvragen zijn bedoeld om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. In deze situatie is een mogelijke deelvraag: 'Hoe ligt Nederland gesitueerd ten opzichte van de zee?'. Kies een gepast aantal deelvragen, mede gebaseerd op het aantal bladzijdes wat je per deelvraag nodig denkt te hebben en hoeveel bladzijdes je profielwerkstuk minimaal moet hebben.

Stap 3: Nu je de hoofdvraag en deelvragen hebt geformuleerd, kun je een plan van aanpak gaan maken. Hierin laat je stap voor stap zien hoe je het maken van je profielwerkstuk aan wilt gaan pakken. Denk hierbij aan: informatie opzoeken op internet of boeken, interviews afnemen, proeven doen, musea bezoeken etc. Vermeld bij alles hoeveel tijd je ervoor nodig denkt te hebben. Als je gekozen hebt om je profielwerkstuk met een partner te maken, moet ook de taakverdeling vermeld worden in het plan van aanpak.

Stap 4: Nadat je het plan van aanpak hebt opgesteld en informatie hebt verzameld, kan je beginnen met het beantwoorden van je deelvragen. Op basis van de antwoorden op de deelvragen trek je de conclusie en beantwoord je dus je hoofdvraag.

Stap 5: Het bijhouden van een logboek is een belangrijk onderdeel van je profielwerkstuk. Je logboek is het bewijs dat je de opgelegde studielasturen (80 uur) ook werkelijk benut hebt. Ook de gesprekken die je hebt met je vakdocent moeten worden vermeld in het logboek. Een logboek kan er als volgt uitzien:

Datum Verrichte werkzaamheden Tijd Eventuele opmerkingen
01-01-11 Het bepalen van het onderwerp en het opstellen van de hoofdvraag en deelvragen. 3,5 uur Gesprek gehad met vakdocent over een mogelijk onderwerp.

Stap 6: Je profielwerkstuk is in principe af. Het enige wat nu nog rest is de puntjes op de i zetten. Oftewel: een omslag, inhoudsopgave en inleiding maken. Op de omslag moet in ieder geval vermeld zijn: de titel van het profielwerkstuk, je naam, je school en klas, je profiel en vak, de naam van de begeleidende vakdocent en de datum. De inhoudsopgave laat zien wat er te lezen is in jouw profielwerkstuk. In de inleiding vermeld je hoe je tot de keuze van het onderwerp bent gekomen, introduceer je het onderwerp met de bedoeling de aandacht van de lezer te trekken en laat je de lezer kennismaken met je hoofdvraag.

Stap 7: Nu je profielwerkstuk af is, is het tijd om je voorlopige versie in te leveren bij je vakdocent. Deze zal het werkstuk doorlezen en eventueel vertellen wat er nog aan veranderd moet worden. Nadat de voorlopige versie is aangepast en is goedgekeurd, kan je de definitieve versie inleveren.

Uiteindelijke inhoud van het profielwerkstuk:
- Omslag
- Inhoudsopgave
- Inleiding
- Plan van aanpak
- Deelvragen
- Conclusie
- Logboek
- Eventuele bijlagen (interviews, onderzoeksuitslagen etc.)

Extra trips bij het maken van een profielwerkstuk:
- Houd de omslag netjes en overzichtelijk, maar ook niet te saai. Gebruik eventueel afbeeldingen die bij het onderwerp passen.
- Zorg dat alle pagina's genummerd zijn en dat dit klopt met de vermeldde paginanummers in de inhoudsopgave.
- Ga regelmatig op gesprek bij je vakdocent. Hij/zij kan je eventueel bijsture, feedback geven of helpen als je er zelf niet uitkomt.
- Maak gebruik van alinea's zodat je tekst er overzichtelijk en verzorgd uitziet.
- Lees je profielwerkstuk altijd nog een keer na en laat het eventueel door een ouder/verzorger doorlezen om het te controleren op spellingsfouten en/of grammaticale fouten.

Ik hoop dat deze handleiding je heeft kunnen helpen bij het maken van je profielwerkstuk, of je een idee heeft kunnen geven van wat een profielwerkstuk precies inhoudt. En voor iedereen die binnenkort een profielwerkstuk moet maken: veel succes en (misschien zelfs) plezier!


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

10 minuten gesprekken

Informatie voor nieuwe ouders met kinderen die naar de basisschool gaan: Wat kun je van een 10 minuten gesprek verwachten?

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

Asperger in de klas

De stoornis van Asperger is een aan soortgelijke autisme contactstoornis, welke oppervlakkig gezien niet direct opvalt.

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?