Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Gesponsorde koppelingen

Een veelgebruikte onderzoekmethode in sociaal wetenschappelijk onderzoek is het experiment. Hiermee kunnen namelijk uitspraken worden gedaan die over oorzaak - gevolg relaties gaan. Hieronder zal duidelijk worden hoe het uitvoeren van een experiment gaat en welke ontwerpen ervan bestaan.

We spreken van een zuiver experiment als er in elk geval één controlegroep betrokken is en als men de betrokken proefpersonen op toevalsbasis toewijst. We kennen vier basisontwerpen voor een zuiver experiment:

1. Alleen een nameting en met een controlegroep; het ontbreken van de voormeting is voordelig omdat de proefpersonen dan nog geen idee kunnen krijgen van wat de manipulatie is. Nadeel is dat de onderzoeker nog geen idee heeft van de waarden van de groep (bijvoorbeeld: attitude t.o.v. migranten) en men dus met zeer hoge (plafondeffect) of zeer lage (vloereffect) scores te maken krijgt.

2. Een voormeting en een nameting en een controlegroep; hier dus ook een controlegroep, dit wordt ook wel het ‘klassieke experimenteel ontwerp’ genoemd omdat het zoveel gebruikt wordt. Door voor te meten kan men meer informatie verkrijgen, wat de statistische power ten goede komt. Toch gebruikt men in de sociale wetenschap vaker het vorige ontwerp (no.1.) omdat mensen nu eenmaal minder naïef zijn dan andere onderzoekseenheden (e.g. dieren).

3. Het Solomon four-groupdesign; hierbij zien we twee controlegroepen en twee experimentele groepen. Hiermee kan men het (testeffect) van voormeting en het effect van de gemanipuleerde variabele tegelijk meten.

4. Meerdere experimentele groepen en één controlegroep; hierbij kan men de intensiteit van de variabele per experimentele groep variëren. Men ook de controlegroep weglaten.

Bij een ‘quasi-experiment’ wordt geen randomisatie toegepast. We zien dit bijvoorbeeld bij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Men kan men drie basisontwerpen onderscheiden, namelijk:

1. Een voor- en nameting, mét controlegroep maar geen randomisatie.

2. Een enkelvoudige tijdreeks; men gaat bijvoorbeeld het aantal verkeersovertredingen over een periode van een jaar onderzoeken en daarna maatregelen invoeren. Dan kan men daarna weer gaan meten, om te kijken hoeveel het scheelt.

3. Een meervoudige tijdreeks, geen randomisatie; bovenstaand, maar dan bijvoorbeeld op twee wegen. 

We kennen ook nog het pre-experiment. Hierbij vindt geen randomisatie plaats en ook geen vergelijking tussen twee groepen. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van bestaande groepen


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

De mol

Het leven van de mol

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Als je ADHD hebt

In het onderwijs krijg je met veel verschillende kinderen te maken. Maar hoe ga je dan om met kinderen die een stoornis als ADHD, PDD-NOS, ADD, NLD, autisme hebben

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

Hoe maak ik een spreekbeurt

Handige informatie over het schrijven van een spreekbeurt

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.