Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Gesponsorde koppelingen

Een veelgebruikte onderzoekmethode in sociaal wetenschappelijk onderzoek is het experiment. Hiermee kunnen namelijk uitspraken worden gedaan die over oorzaak - gevolg relaties gaan. Hieronder zal duidelijk worden hoe het uitvoeren van een experiment gaat en welke ontwerpen ervan bestaan.

We spreken van een zuiver experiment als er in elk geval één controlegroep betrokken is en als men de betrokken proefpersonen op toevalsbasis toewijst. We kennen vier basisontwerpen voor een zuiver experiment:

1. Alleen een nameting en met een controlegroep; het ontbreken van de voormeting is voordelig omdat de proefpersonen dan nog geen idee kunnen krijgen van wat de manipulatie is. Nadeel is dat de onderzoeker nog geen idee heeft van de waarden van de groep (bijvoorbeeld: attitude t.o.v. migranten) en men dus met zeer hoge (plafondeffect) of zeer lage (vloereffect) scores te maken krijgt.

2. Een voormeting en een nameting en een controlegroep; hier dus ook een controlegroep, dit wordt ook wel het ‘klassieke experimenteel ontwerp’ genoemd omdat het zoveel gebruikt wordt. Door voor te meten kan men meer informatie verkrijgen, wat de statistische power ten goede komt. Toch gebruikt men in de sociale wetenschap vaker het vorige ontwerp (no.1.) omdat mensen nu eenmaal minder naïef zijn dan andere onderzoekseenheden (e.g. dieren).

3. Het Solomon four-groupdesign; hierbij zien we twee controlegroepen en twee experimentele groepen. Hiermee kan men het (testeffect) van voormeting en het effect van de gemanipuleerde variabele tegelijk meten.

4. Meerdere experimentele groepen en één controlegroep; hierbij kan men de intensiteit van de variabele per experimentele groep variëren. Men ook de controlegroep weglaten.

Bij een ‘quasi-experiment’ wordt geen randomisatie toegepast. We zien dit bijvoorbeeld bij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Men kan men drie basisontwerpen onderscheiden, namelijk:

1. Een voor- en nameting, mét controlegroep maar geen randomisatie.

2. Een enkelvoudige tijdreeks; men gaat bijvoorbeeld het aantal verkeersovertredingen over een periode van een jaar onderzoeken en daarna maatregelen invoeren. Dan kan men daarna weer gaan meten, om te kijken hoeveel het scheelt.

3. Een meervoudige tijdreeks, geen randomisatie; bovenstaand, maar dan bijvoorbeeld op twee wegen. 

We kennen ook nog het pre-experiment. Hierbij vindt geen randomisatie plaats en ook geen vergelijking tussen twee groepen. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van bestaande groepen

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Redoxreactie

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Basisontwikkeling: basiskenmerken

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Hoe komen wij aan onze achternaam?

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Hoe maak ik een werkstuk

Een werkstuk maken, hoe pak je dat aan?

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.