Hoe schrijf je een goed artikel?


Publicatie datum:

Tips voor het schrijven van een goed artikel

Gesponsorde koppelingen

Hoe schrijf je een goed artikel?

 Het schrijven van een goed artikel gaat niet vanzelf. Blogs zijn dagelijks geschreven artikels van (gemiddeld) hoge kwaliteit, echter het is de kunst jouw artikel bijzonder te maken in vergelijking tot alle anderen. Onderstaand vindt u één manier om op eenvoudige wijze toch een goed artikel te schrijven.

Hoe schrijf je een goed artikel?

Het schrijven van een goed artikel gaat niet vanzelf. Blogs zijn dagelijks geschreven artikels van (gemiddeld) hoge kwaliteit, echter het is de kunst jouw artikel bijzonder te maken in vergelijking tot alle anderen. Onderstaand vindt u één manier om op eenvoudige wijze toch een goed artikel te schrijven.

Naam van artikel (titel)

Het begin van je artikel is de titel, dit is wat mogelijke lezers aantrekt het artikel te lezen. De titel dient aan te geven waar het artikel over gaat, hiernaast kan de titel nieuwsgierigheid opwekken. Maak een titel krachtig en kort, maar wel zo dat het de inhoud van het artikel weergeeft.

Neem de tijd

Neem de tijd om een goed artikel te schrijven. Ook wanneer je dagelijks artikels schrijft is het van belang vooraf goed over de inhoud na te denken. Een artikel met een matige inhoud jaagt bezoekers uiteindelijk weg.

Voor wie is het artikel bedoeld?

Welke doelgroep wil je met je artikel aanspreken? Dit kan per artikel verschillen, maar bedenk je bij ieder artikel goed voor wie het uiteindelijk bedoeld is. Hierbij kan het geen kwaad je te verdiepen in de voorkennis van je toekomstige lezers. Kennen ze al veel technische woorden, of zijn het beginnende lezers.

Indeling

Gebruik indelingshoofden (kopjes) om de belangrijke onderdelen naar voren te halen. Hiernaast kan aandacht besteden aan de layout natuurlijk nooit kwaad. Je kunt kopjes ook gebruiken om de indeling van je artikel te bepalen, waarna je deze verder uitwerkt.

Het schrijfwerk

Na voorgaande stappen ga je het 'echte' artikel invulling geven. Let op spelling, zinsbouw, taalgebruik, woordgebruik en zinslengte. Een handige tool hierbij kan een tekstverwerker zijn die het artikel op spelling controleert. Spelfouten worden doorgaans als hinderlijk ervaren. Gebruik korte zinnen. Hierdoor wordt het niet vermoeiend voor de lezer.

Afronding

Lees je geschreven artikel nog eens na. Staat er echt in wat je vooraf bedoelde? Klopt de titel nog? etc.

Beloning na schrijven goed artikel

Naar mijn mening is het helemaal niet ongebruikelijk om na het lezen van een goed artikel, de schrijver te belonen door te klikken op onderstaande links. Hierdoor wordt een goede schrijver beloond. Wanneer lezers jouw artikel als goed ervaren kun jij hier ook voor beloond worden.

W.T. Friesen

Student TU-Delft, 2009

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 8

Meer uit de categorie onderwijs

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Monogamie/polygamie

De neurobiologische basis van monogamie

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Eerst een boete nu geen stufi

Halbe Zijlstra (VVD) wil dat de studenten die een masterstudie volgen op de HBO of WO geen studiefinanciering meer krijgen. Zijn motie aan de Tweede Kamer is de basisbeurs vervangen door een sociaal leenstelsel.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?