Hoe schrijf je een practicum verslag?


Publicatie datum:

Richtlijnen voor een practicum verslag

Gesponsorde koppelingen

Veel wetenschappelijke studies bevatten practica die de studenten helpen om de leerstof beter te kunnen begrijpen. Denk daarbij aan studies zoals farmacie, scheikunde en biomedische wetenschappen. Na afloop van een practicum dient een verslag te worden gemaakt met daarin de resultaten.

Een verslag dient zo veel mogelijk te voldoen aan de normen die voor een wetenschappelijke publicatie gelden. De stijl dient daarmee in overeenstemming te zijn. Een verslag moet geschreven worden voor een doelgroep die tenminste het niveau heeft dat bij een student in de desbetreffende fase van de opleiding behoord. Vermijd daarom opmerkingen die voor de lezers voor de hand liggend zijn. Verder moet het verslag begrijpelijk zijn voor lezers die niet met het experiment bekend zijn.

Waar je verder nog op moet letten:

 • Gebruik de juiste tijden, voor een beschrijving van de handelingen en waarnemingen is dat de verleden tijd; alles wat nu nog zo is dat de tegenwoordige tijd.
 • Vermijd het gebruik van de eerste persoon. Publicaties worden over het algemeen in de derde persoon geschreven.
 • Beschrijf methoden in de vorm van de uitvoering in grammaticaal volledige zinnen. Het vermelden van een voorschrift in de gebiedende wijs is onjuist.
 • Gebruik de correcte eenheden en afkortingen en geef de numerieke waarden in significante cijfers. Gebruik geen chemische formules in de tekst, maar duid de stoffen aan met de correcte formele chemische naam of met de triviale naam.

Een goed verslag dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • Titel
 • Auteurs
 • Inleiding
 • Methode (eventueel chemicaliën en apparatuur)
 • Resultaten
 • Discussie en conclusie
 • Literatuurlijst

Het kan natuurlijk zo zijn dat niet alle verslagen deze criteria volgen, maar het moet wel in een soort gelijke vorm geschreven worden.

Titel

De titel moet representatief zijn, het moet aangeven waar het experiment over gaat in een aantal woorden.

Auteurs

Hierbij dienen de voorletters, tussenvoegsel en achternamen vermeld te worden.

Inleiding

In de inleiding wordt het doel van het experiment en de fundamentele aspecten van de probleemstelling beknopt beschreven. In dit onderdeel wordt ook verwezen naar relevante literatuur.

Methode, chemicaliën en apparatuur

Bij de methode wordt beschreven op welke wijze de standaarden en de monsters bereid Zijn, dit dient in de vorm van uitvoering geschreven te zijn en niet als voorschrift. Vermeld bij de relevante apparatuur het merk, het type en de naam van de fabrikant. Ook de instellingen van de apparatuur horen hier vermeld te worden. Bij chemicaliën geef je aan welke stoffen je hebt gebruikt in welke concentraties.

Resultaten

Geef de resultaten zoveel mogelijk in tabelvorm en/of grafieken weer. Bij gebruik van grafieken worden grote tabellen in een bijlage opgenomen. Geef een beknopte toelichting bij de waarnemingen. In een wetenschappelijke publicatie worden over het algemeen geen rekenvoorbeelden of tussenresultaten vermeld. Bij een verslag hangt dat ervan af of dat vereist is door je docent zodat de berekening achteraf gecontroleerd kunnen worden door je docent. Let wel op dat je altijd eenheden achter je resultaten moet zetten.

Discussie en conclusie

Herhaal zonodig de belangrijkste resultaten. Verklaar in de discussie de resultaten; in hoeverre komen de resultaten overeen met de verwachtingen en de theorie? Probeer ook onverwachte of negatieve resultaten te verklaren. In de conclusie geef je aan in hoeverre met de gevonden resultaten aan de doelstelling voldaan is. Ook hier kan je terugverwijzen naar de resultaten.

Literatuurlijst

Hier plaats je een lijst met geraadpleegde werken die je hebt gebruikt om dit verslag te schrijven en eventueel ook literatuur die je hebt gebruikt voor het practicum.

 

 

Bron: Fysische en analytische farmacie.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

succesvolle voorbereiding van een toets: 6 tips om faalangst te voorkomen

Beter je examens voorbereiden, uitgelegd, 6 tips voor de perfecte voorbereiding!

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Profielkeuze na havo 3: Cultuur en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Duitse naamvallen

De verschillende naamvallen in de duitse taal.

Dromenvanger maken met kinderen

Waar komt de dromenvanger vandaan en wat is de betekenis ervan? Hoe kun je er op een eenvoudige manier eentje maken met kinderen?

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.