Interesses van kinderen


Publicatie datum:

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Gesponsorde koppelingen

Wanneer men kinderen wilt motiveren om iets te gaan leren, is het van belang om rekening te houden met hun interesses. Van invloed op de interesses van een kind zijn het sociaal-culturele milieu, hun leefwereld en de manier waarop zij de wereld beleven (hun belevingswereld). Zo beleeft een kleuter de wereld heel anders als een kind van 12 jaar.

Alle kinderen zijn unieke personen, die elk anders denken en anders doen ook al wonen ze in hetzelfde sociale milieu en hebben ze dezelfde ontwikkelingsleeftijd. Elk kind beleeft de wereld op zijn eigen manier en reageert verschillend op verschillende invloeden.

Aspecten van de belevingswereld van vierjarigen

Voor dat de kinderen naar school gaan wordt de belevingswereld sterk bepaalt door de omgeving thuis: de woonkamer, de keuken maar ook de omgeving van het huis biedt mogelijkheden om ontdekkingen op te doen. Sommige kinderen zijn al naar de kinderopvang geweest maar anderen ook niet. Enkele eigenaardigheden van kleuters zijn:
* het spel (vrij bewegen maar ook meedoen met een spel en spelregels begrijpen)
* de aanstekelijke wereld  (kinderen zijn heel gevoelig voor prikkels van buitenaf: een schepje kan zo een auto worden) en het animisme
* aanschouwelijkheid
* direct resultaat (kinderen willen direct aan de slag/direct actie)
* egocentrisme (kleuters kunnen zich niet in de gedachtewereld van een ander plaatsen, alles gaat vanuit zijn of haar eigen standpunt)

Aspecten van de belevingswereld van kinderen van 5 tot 8 jaar

In deze periode krijgen de kinderen een wat zakelijker wereldbeeld: de vorige denkwijze verdwijnt niet, maar er komt een denkwijze bij. De ervaringswereld van het kind bereidt zich uit en krijgt meer orde en structuur. Kinderen komen op veel meer plaatsen: de leefwereld bereidt zich dus ook uit. Kinderen komen in de stad, op het strand, op school en de wereld. De wereld wordt steeds iets overzichtelijker voor het kind. De fantasie en de werkelijkheid wordt steeds meer van elkaar gescheiden: eerder liepen feiten, gevoelens, fantasie en meningen nog gemakkelijk door elkaar. Binnen deze nieuwe fase probeert het kind grip te krijgen op de concrete werkelijkheid. Kinderen onderscheiden objectief en subjectief door bijvoorbeeld: "ik ben niet echt boos, ik doe alsof ik boos ben" te zeggen. In deze periode vindt de overgang plaats van een naïef beleven naar een meer concreet en realistische beleving. Er worden zeer veel vragen gesteld. Er moet op die vragen wel antwoord gegeven worden in de belevingswereld van het kind. Zo wil een kind op de vraag waarom blaadjes naar beneden vallen niet horen dat blaadjes te weinig voedsel kunnen opnemen door de kou maar meer iets in de richting dat blaadjes het gewoon leuk vinden om naar beneden te dwarrelen. Zodra kinderen ouder worden (7-8 jaar) raken ze steeds meer geïnteresseerd in de oorzaken van iets. Dit kun je heel goed zien in de veranderingen van tekeningen:
- eerst tekende kinderen nauwelijks gedetailleerd, later tekenen ze steeds gedetailleerder. 
- eerst tekende de kinderen met emotionele kleuren, later gebruiken ze begripsmatig kleurgebruik.
- eerst was iets wat belangrijk was heel groot, later komen er meer reële verhoudingen.
- eerst tekent een kind gevoelsmatig, later tekent een kind wat hij/zij weet
Kinderen gaan steeds meer spelen met constructiemateriaal en leren spelenderwijs: zwaartekracht, drijven, evenwicht en regelmaat. Kinderen imiteren bij het bouwen de echte wereld.

Aspecten van kinderen van 8 tot 12 jaar
Is dat echt gebeurd meester?

In deze periode komt realiteit centraal te staan. De kinderen zijn nu niet meer tevreden met oppervlakkige antwoorden, nee ze willen alles nu precies weten. De wereld heeft namelijk een heleboel dingen die ze uit kunnen pluizen. Dit is ook de tijd van verzamelingen. Sommige kinderen willen alles weten van paarden, anderen van honden, voetbal, stenen etc. Zo zijn kinderen ook steeds meer geïnteresseerd in dingen buiten hun gezichtsveld: hoe leven mensen in andere landen? en welke diersoorten zijn er buiten Nederland? Ook het inzicht in sociale relaties neemt toe, er worden steeds meer groepsspellen gespeeld. Hierbij neemt het rechtvaardigheidsgevoel geleidelijk ook toe: zo is er grote verontwaardiging wanneer spelregels verbroken worden. De interesses van de kinderen kunnen in deze leeftijdsgroep sterk uit een lopen. Zo hebben sommige een heel brede belangstelling en verdiepen anderen zich helemaal in een onderwerp. Concreetheid is in deze leeftijdsgroep belangrijk, maar wel in andere mate dan in de voorafgaande fase. De concreetheid wordt nu verbonden met achterliggende wetmatigheden. Kinderen zijn tot in zekere mate in staat tot abstract te redeneren. Ze kunnen dus sommen maken zonder concreet materiaal. Kinderen leren de consequenties van hun gedrag beter doorzien  en ze laten zich in de omgang met anderen steeds meer leiden door afspraken, regels en verwachtingen. Zo hechten kinderen ook veel betekenis aan vriendschap, autoriteit en gehoorzaamheid. Aan het eind van deze fase zijn kinderen in staat een eigen mening te vormen met argumenten,


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

De Koninklijke Marechausse

De Koninlijke Marechausse is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al in aanraking geweest met de marechaussee....

Hoe schrijf je een goed artikel?

Tips voor het schrijven van een goed artikel

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Hoe komen wij aan onze achternaam?

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Langstudeerboete

Een betoog over de langstudeerboete in het onderwijs, wat de hbo en wo studenten moet overhalen, hun studie op tijd af te ronden.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!