Julius Caesar


Publicatie datum:

Informatie over het leven van Julius Caesar

Gesponsorde koppelingen

Een stuk over de levensloop van de erg bekende romein Julius Caesar.

Wie is Julius Caesar?

Caesar werd op 13 juli 100 v. Chr. Geboren in de Subura, een van de dichtstbevolkte wijken van Rome. Niet bepaald een wijk waar men als lid van een oude voorname patricische familie wenste geboren te worden, maar de Caesari waren door de eeuwen heen verarmd. Omdat de vader van Caesar druk doende was met zijn sporen te verdienen in de Romeinse politiek, stond zijn moeder Aurelia Cotta in voor de opvoeding van de jonge Caesar. Rond zijn tiende jaar ontving Caesar onderwijs van Marcus Antonius Gnipho , een bekende specialist in de Griekse en Latijnse taal, waarbij hij de werken van Homeros in het Grieks en in de oude Latijnse vertalingen van Lucius Livius Andronicus las. Hij leerde ook paardrijden, zwemmen en zwaardvechten, dingen die hem later zouden helpen.

De kleine Caesar leek aanleg te hebben voor de redenaarskunst en hij zal dan ook vaak het Forum Romanum bezocht hebben waar redenaars op de rostra hun redevoeringen afstaken. Nadat hij op 15 maart 85 v. Chr. uit handen van zijn vader de toga virilis (het teken van volwassenheid) had ontvangen, kon de carrière van de jonge Caesar beginnen. Maar nog voor Caesar de leeftijd van 16 had bereikt, overleed zijn vader onverwacht toen hij zich 's ochtends aankleedde. Hierdoor werd Caesar pater familias met het patria potestas (absolute gezag over alle leden van zijn familie), hoewel zijn moeder in de praktijk haar invloed liet gelden op Caesar. Caesar schreef intussen enkele tragedies, en ook een paar gedichten.

Waarom is Julius Caesar vermoord?

Julius caesar is vermoordt omdat hij het voorstel had gedaan om zelf koning te worden dat wouden de senaten tegen gaan, omdat de vorige koning hun niet zo goed bevallen was.

Hoe is Julius Caesar vermoord?

Op 15 maart van het jaar 44 v. Chr. wordt de vergadering van de senaat gehouden in de curia van het theater van Pompeius. De Curia Julia op het Forum was op dat moment buiten gebruik door een grote brand. Zodra Caesar binnenkomt, staan alle senatoren op als teken van respect. Een paar mannen gaan achter de stoel van Julius Caesar staan en de rest van de senatoren lopen naar hem toe. Een van de senatoren trekt met beide handen Caesars mantel van zijn rug. En Caesar schreeuwd dan: ‘’VANWAAR DIT GEWELD’’ daarna trekt een van de andere senatoren zijn dolk en die probeert hij in Caesars nek te steken. Maar Caesar draait zich net op tijd om de dolk te ontwijken en alleen een ondiepe snee eraan over te houden. Daarna steekt caesar met een griffel in de arm van de man die de dolk in Caesars nek wou steken.

Geen van de mannen die dit zien durven iets te doen. Ze durven niet weg te rennen en hulp te halen en ze durven er ook niks van te zeggen. Daarna wordt Caesar door een paar senatoren een paar keer in zijn lijf gestoken. En daardoor is hij waarschijnlijk doodgegaan.

Door wie is Julius Caesar vermoord?

Brutus steekt Caesar in zijn kruis. Als Caesar het gezicht van Brutus ziet, zijn vriend die hij altijd door en door had vertrouwd, roept hij Ook u, Brutus, mijn zoon?. Hierna trekt hij zijn mantel over zijn hoofd en stort op de grond. De senaten rapen hem op en duwen hem tegen het standbeeld van zijn oude vijand Pompeius. Ze proberen hem zo vaak mogelijk te raken en lopen hierbij ook zelf wonden op. Uiteindelijk loopt Caesar 23 dolksteken op zo is hij dood gegaan.

Wat gebeurde er na de dood van Julius Caesar?

Toen Julius Caesar dood was werd hij gevonden door zijn vriend Marcus Antonius. Marcus Antonius bracht het dode lichaam van Julius Caesar naar buiten en legde het op de baar en noemde de namen van de moordenaars.

Daarna las hij het testament van Julius Caesar voor. Het volk was verbaasd over wat er in het testament van Julius Caesar had gestaan. Er stond namelijk in dat iedereen 300 sestertiën, dat was een loon van 10 weken, kreeg en hij gaf al zijn tuinen aan de stad. Het volk was boos omdat Julius Caesar vermoord was. En maakte een grote brandstapel van alle materialen die ze op dat moment konden vinden. Ze hadden fakkels gehaald die ze hadden aangestoken met het vuur van de brandstapel waarop Julius Caesar verbrand werd. ze gingen de huizen van de moordenaars in brand steken. Zo kreeg Marcus Antonius de macht binnen Rome. Maar de moordenaars van caesar bezetten verscheidene provinciae, terwijl Marcus, Brutus en Cassius met een legertje in de buurt van Rome lagen. Er diende zich echter een onverwachte concurrent voor Antonius aan, Caesars neef en adoptiezoon Octavianus. Hij was nog geen 19 jaar. Brutus sloeg de hand aan zichzelf toen hij twee jaar later, in 42 v. Chr., door Marcus Antonius bij de stad Philippi in Griekenland verslagen was. Caesar liet bijna al zijn rijkdommen na aan zijn achterneef en aangenomen zoon Octavianus. Na nog een aantal jaren van burgeroorlogen wist Octavianus zijn meeste tegenstanders uit te schakelen en verleende de senaat hem in 27 v. Chr. De eretitel Augustus (de verhevene). Verder kende de senaat Augustus een aantal bevoegdheden toe waardoor hij als keizer kon regeren en de rust in het rijk herstellen. Zo werd de jonge Octavianus de alleenheerser die Caesar had willen zijn en kreeg het Romeinse volk alsnog een grot en machtige leider. Na Octavianus volgden nog vele andere keizers.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Kindertekeningen (deel 2)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Welke school kiezen we? Hoe begeleid ik mijn kind goed?

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Als Hollander studeren in België

Een kort artikel over de voornaamste verschillen tussen studeren in Nederland en studeren in België

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Het CITO-LOVS

Wat is het CITO-LOVS en wat kan het U vertellen over Uw kind op de basisschool?

Waterstofbruggen

Uitleg waterstofbruggen.

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen