Julius Caesar


Publicatie datum:

Informatie over het leven van Julius Caesar

Gesponsorde koppelingen

Een stuk over de levensloop van de erg bekende romein Julius Caesar.

Gesponsorde koppelingen

Wie is Julius Caesar?

Caesar werd op 13 juli 100 v. Chr. Geboren in de Subura, een van de dichtstbevolkte wijken van Rome. Niet bepaald een wijk waar men als lid van een oude voorname patricische familie wenste geboren te worden, maar de Caesari waren door de eeuwen heen verarmd. Omdat de vader van Caesar druk doende was met zijn sporen te verdienen in de Romeinse politiek, stond zijn moeder Aurelia Cotta in voor de opvoeding van de jonge Caesar. Rond zijn tiende jaar ontving Caesar onderwijs van Marcus Antonius Gnipho , een bekende specialist in de Griekse en Latijnse taal, waarbij hij de werken van Homeros in het Grieks en in de oude Latijnse vertalingen van Lucius Livius Andronicus las. Hij leerde ook paardrijden, zwemmen en zwaardvechten, dingen die hem later zouden helpen.

De kleine Caesar leek aanleg te hebben voor de redenaarskunst en hij zal dan ook vaak het Forum Romanum bezocht hebben waar redenaars op de rostra hun redevoeringen afstaken. Nadat hij op 15 maart 85 v. Chr. uit handen van zijn vader de toga virilis (het teken van volwassenheid) had ontvangen, kon de carrière van de jonge Caesar beginnen. Maar nog voor Caesar de leeftijd van 16 had bereikt, overleed zijn vader onverwacht toen hij zich 's ochtends aankleedde. Hierdoor werd Caesar pater familias met het patria potestas (absolute gezag over alle leden van zijn familie), hoewel zijn moeder in de praktijk haar invloed liet gelden op Caesar. Caesar schreef intussen enkele tragedies, en ook een paar gedichten.

Waarom is Julius Caesar vermoord?

Julius caesar is vermoordt omdat hij het voorstel had gedaan om zelf koning te worden dat wouden de senaten tegen gaan, omdat de vorige koning hun niet zo goed bevallen was.

Hoe is Julius Caesar vermoord?

Op 15 maart van het jaar 44 v. Chr. wordt de vergadering van de senaat gehouden in de curia van het theater van Pompeius. De Curia Julia op het Forum was op dat moment buiten gebruik door een grote brand. Zodra Caesar binnenkomt, staan alle senatoren op als teken van respect. Een paar mannen gaan achter de stoel van Julius Caesar staan en de rest van de senatoren lopen naar hem toe. Een van de senatoren trekt met beide handen Caesars mantel van zijn rug. En Caesar schreeuwd dan: ‘’VANWAAR DIT GEWELD’’ daarna trekt een van de andere senatoren zijn dolk en die probeert hij in Caesars nek te steken. Maar Caesar draait zich net op tijd om de dolk te ontwijken en alleen een ondiepe snee eraan over te houden. Daarna steekt caesar met een griffel in de arm van de man die de dolk in Caesars nek wou steken.

Geen van de mannen die dit zien durven iets te doen. Ze durven niet weg te rennen en hulp te halen en ze durven er ook niks van te zeggen. Daarna wordt Caesar door een paar senatoren een paar keer in zijn lijf gestoken. En daardoor is hij waarschijnlijk doodgegaan.

Door wie is Julius Caesar vermoord?

Brutus steekt Caesar in zijn kruis. Als Caesar het gezicht van Brutus ziet, zijn vriend die hij altijd door en door had vertrouwd, roept hij Ook u, Brutus, mijn zoon?. Hierna trekt hij zijn mantel over zijn hoofd en stort op de grond. De senaten rapen hem op en duwen hem tegen het standbeeld van zijn oude vijand Pompeius. Ze proberen hem zo vaak mogelijk te raken en lopen hierbij ook zelf wonden op. Uiteindelijk loopt Caesar 23 dolksteken op zo is hij dood gegaan.

Wat gebeurde er na de dood van Julius Caesar?

Toen Julius Caesar dood was werd hij gevonden door zijn vriend Marcus Antonius. Marcus Antonius bracht het dode lichaam van Julius Caesar naar buiten en legde het op de baar en noemde de namen van de moordenaars.

Daarna las hij het testament van Julius Caesar voor. Het volk was verbaasd over wat er in het testament van Julius Caesar had gestaan. Er stond namelijk in dat iedereen 300 sestertiën, dat was een loon van 10 weken, kreeg en hij gaf al zijn tuinen aan de stad. Het volk was boos omdat Julius Caesar vermoord was. En maakte een grote brandstapel van alle materialen die ze op dat moment konden vinden. Ze hadden fakkels gehaald die ze hadden aangestoken met het vuur van de brandstapel waarop Julius Caesar verbrand werd. ze gingen de huizen van de moordenaars in brand steken. Zo kreeg Marcus Antonius de macht binnen Rome. Maar de moordenaars van caesar bezetten verscheidene provinciae, terwijl Marcus, Brutus en Cassius met een legertje in de buurt van Rome lagen. Er diende zich echter een onverwachte concurrent voor Antonius aan, Caesars neef en adoptiezoon Octavianus. Hij was nog geen 19 jaar. Brutus sloeg de hand aan zichzelf toen hij twee jaar later, in 42 v. Chr., door Marcus Antonius bij de stad Philippi in Griekenland verslagen was. Caesar liet bijna al zijn rijkdommen na aan zijn achterneef en aangenomen zoon Octavianus. Na nog een aantal jaren van burgeroorlogen wist Octavianus zijn meeste tegenstanders uit te schakelen en verleende de senaat hem in 27 v. Chr. De eretitel Augustus (de verhevene). Verder kende de senaat Augustus een aantal bevoegdheden toe waardoor hij als keizer kon regeren en de rust in het rijk herstellen. Zo werd de jonge Octavianus de alleenheerser die Caesar had willen zijn en kreeg het Romeinse volk alsnog een grot en machtige leider. Na Octavianus volgden nog vele andere keizers.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 4
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

tips bij het leren voor een examen

waarom moeilijk leren als het ook makkelijk kan?

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn