Klinkers en medeklinkers


Publicatie datum:

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Gesponsorde koppelingen

Heb jij problemen met klinkers en medeklinkers. geen nood want ik leg het je uit.

Om bepaalde spellingsregels goed te kunnen snappen, moet je het verschil weten tussen een klinker en een medeklinker.

Klinkers zijn: a,e,i,o,u

Alle andere letters uit het alfabet zijn medeklinkers. dit zijn klanken die een hindernis tegenkomen als ze worden uitgesproken zoals bijvoorbeeld de letter p. Je lippen moeten dan openploffen om de 'p' echt te kunnen uitspreken. dat plofgeluid hoor je dan ook. vandaar de naam medeklinker.

Bij klinkers hoor je juist geen Hindernis. spreek bijvoorbeeld de letter a maar uit. je hoort geen hindernis en daarom is het een klinker.

De letter y is een uitzondering. dit kan een klinker maar ook een medeklinker zijn. bij het woord typen is het een klinker maar bij yogert is het een medeklinker.

Gesloten en open lettergrepen

Nu je weet wat een klinker en een medeklinker is kan je ook het verschil zien tussen open en gesloten lettergrepen.

Woorden zijn in lettergrepen te verdelen. bijvoorbeeld: wer-ken, lo-pen, wan-de-len, enz.

lettergrepen zijn combinaties van letters die je in een keer uitspreekt.

lettergrepen zijn gesloten als ze eindigen op een medeklinker: maar, ren-nen, fiets-en, enz.

 lettergrepen zijn open als ze eindigen op een klinker: re-gen sla-pen, enz

Voorbeeld

Bin-nen-band <-- gesloten lettergreep want n en d zijn medeklinkers
acht-er-licht   <-- gesloten lettergreep want t,r en t zijn medeklinkers

Sla-pen <-- open lettergreep want a is een klinker
Fi-na-le <-- Open lettergreep want i,a en e zijn klinkers

Het kan ook voorkomen dat 1 woord een open en een gesloten lettergreep heeft. Bijvoorbeeld:

gi-taar <-- de i is een klinker maar de r is een medeklinker
Be-roep <-- de e is een klinker maar de p is een medeklinker

Je ziet dus dat een combinatie van een open en gesloten lettergreep ook kan.

 

Nu weet je wat klinkers en medeklinkers zijn en weet je wat open en gesloten lettergrepen zijn.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga uitgelegd

De kleutergroep

Hoe gaat het eraan toe in een kleutergroep?

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

De stoa / Het Stoïcisme

Het stoïcisme is een filosofische stroming van rond 300 v.Chr. die behoort tot de Hellenistische filosofieën. Het bekendste deel hiervan is de levensfilosofie van de jonge Stoa: Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.

Hoe maak ik een werkstuk

Een werkstuk maken, hoe pak je dat aan?

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

Hunebedden

Informatie over hunebedden op 4 vwo niveau.

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken