Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving


Publicatie datum:

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Gesponsorde koppelingen

Verslaving is een groot maatschappelijk probleem. Er zijn vele ideeën over het ontstaan en ontwikkelen ervan. Hieronder gaan we in op verschillende leertheoretische modellen die verslaving proberen te verklaren.

Instrumenteel conditioneren: het leren van een associatie tussen een specifieke, doelgerichte handeling en de consequentie van deze handeling. Is de uitkomt positief (positieve bekrachtiging) dan zal deze handeling sterker worden. Is de uitkomt effectloos of negatief, nemen sterkte en frequentie af.

Wet van effect: relatie gedrag en gevolg. Volgens deze wet zou verslaving helemaal geen probleem moeten zijn. Positieve effecten wegen op gegeven moment niet meer op tegen negatieve gevolgen en zou middengebruik dus moeten afnemen wat niet gebeurd. Middelengebruik verbetert je stemming en daardoor stimuleert het negatief affect (neerslachtige stemming) het middelen gebruik du verder (negatieve bekrachtiging).

Pavlviaans geconditioneerde craving: het leren van een associatie tussen twee stimuli. Je leert stimuli herkennen die een goede voorspeller zijn van een biologisch relevantie prikkel.

Drugsgebruik als automatisme: cues activeren een geïnternaliseerd drugs-actieschema (een representatie van alle noodzakelijke handelingen om te gebruiken). Eenmaal geactiveerd worden deze handeling automatisch en gedachteloos uitgevoerd. Craving treedt daarna pas op als het actieschema niet kan worden uitgevoerd (het is dus niet de motor, maar een bijeffect van de verslaving). Vragen: waar komt zo’n automatisch drugsschema vandaan & waarom is het afhankelijk van de blootstelling aan cues.

Automatisch gewoontevormingsmodel : bij gebruik leert men dat gebruik leidt tot effect. Dit gebeurd in specifieke omgeving en bij veelvuldig gebruik zal de omgeving geassocieerd worden met gebruik en dit gedrag ontlokken ongeacht consequenties van dit gedrag. Context + gebruik = effect, Dit samen + herhaaldelijk gebruik = context waarin wordt gebruikt leidt tot gebruik.

Sensatiemodel van verslaving: drugsgerelateerde stimuli verwerven bij regelmatig drugsgebruik een soort ‘incentive salience’ (begerenswaardige prikkels + sterkte aandachtsbias voor stimuli) . Craving die deze stimuli ontlokken uiten zich in het dwangmatig zoeken naar en gebruiken van drugs. Verslavingsgedrag is geen reeks stereotype handelingen, maar eerder flexibel, doelgericht en dwangmatig gedrag.

Pavloviaans-instrumentele overdrach: door pavloviaanse conditionering zullen drugsstimuli incentieve salience verkrijgen en als zodanig sterke craving kunnen ontlokken. Deze craving motiveert instrumenteel gebruik. Zelfs wanneer negatieve gevolgen de pan uit rijzen, dan nog zullen cues het drugsgebruik extra motiveren. Drugsgebruik is inmiddel een automatische stimulus-responsgewoonte geworden. Verslaving wordt dus door twee modellen in stand gehouden (pavloviaans en instrumenteel).

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Als Hollander studeren in België

Een kort artikel over de voornaamste verschillen tussen studeren in Nederland en studeren in België

Kindertekeningen (deel 2)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Help uw kind beter te lezen: Letters flitsen

Geef uw kind een goede leesstart. Naast school kunnen ouders veel betekenen voor snel leren lezen!

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Kleuterleidster weer in opleiding?

Zijn afgestudeerde pabo-studenten bevoegd om kleuters op de juiste manier te leiden? Of moeten we weer terugtreden naar de Klossers?

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

Plagiaatcontrole voor studenten nu ook in Nederland beschikbaar

Het controleren op plagiaat is geen sinecure. Je moet als student wel verstand hebben van wat nu precies plagiaat is en hoe je dit kunt voorkomen.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Roosevelt Academy in Middelburg

Roosevelt Academy, een Liberal Arts & Sciences college in Middelburg

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

De mol

Het leven van de mol

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.