Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen


Publicatie datum:

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Gesponsorde koppelingen

Helaas lukt het niet altijd  om experimenten zonder fouten uit te kunnen voeren. Deze fouten gaan ten koste van de kwaliteit van de resultaten van de experimenten. Hieronder zullen de verschillende soorten meetfouten worden besproken waarmee men te maken kan krijgen bij experimenten in sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Bij een experiment is het eerste criterium dat van interne validiteit. Dat is de mate waarin storing en ruis van externe factoren, tenietgedaan/voorkomen worden. dus: dat men in het experiment meet wat men wil weten en niet toevallig, door storende factoren, iets dat men niet wil meten. Elke verstoring van een juiste meting van oorzaak en gevolg, gaat ten koste van de interne validiteit. Elf veel voorkomende meetfouten m.b.t. interne validiteit zijn: concurrentie tussen experimentele en controlegroep, gelijkheid tussen experimentele en controlegroep door een ingreep, leden van de twee groepen praten met elkaar wat tot ‘bestemming’ van de controlegroep leidt, er is uitval, er is sprake van selectiemechanismen, mensen met een uitgesproken mening ‘springen eruit’ en vertekenen zo het beeld, ongelijkheid in het soort meetinstrumenten dat men gebruikt, het testeffect, er is sprake van een verandering in de groepen door groei, er gebeurt in de tussentijd iets waardoor de groepen op kenmerken veranderen. 

Drie bekende meetfouten m.b.t. externe validiteit (kan men het generaliseren of niet) zijn: de voormeting is een storende factor in het experiment (men reageert al op het vooronderzoek, reactiviteit), er is sprake van interactie tussen selectie en de experimentele status en er kan sprake zijn een reactieve experimentele locatie (wáár of door wie het experiment gedaan wordt, heeft invloed op de uitkomsten).


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Fotografie opleidingen HBO

Een goede opleiding kiezen is niet makkelijk, ook niet voor fotografie, en zeker niet op HBO-niveau. Hier alle opleidingen duidelijk onder elkaar.

Roosevelt Academy in Middelburg

Roosevelt Academy, een Liberal Arts & Sciences college in Middelburg

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Dromenvanger maken met kinderen

Waar komt de dromenvanger vandaan en wat is de betekenis ervan? Hoe kun je er op een eenvoudige manier eentje maken met kinderen?

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Ontwikkeling van de stoommachine

De ontwikkeling van de stoommachine

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen

Bacheloropleiding Personeelwetenschappen op de Universiteit van Tilburg

De encyclopedie.

Wat is een encyclopedie en wat vinden we er in terug?

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??