Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen


Publicatie datum:

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Gesponsorde koppelingen

Helaas lukt het niet altijd  om experimenten zonder fouten uit te kunnen voeren. Deze fouten gaan ten koste van de kwaliteit van de resultaten van de experimenten. Hieronder zullen de verschillende soorten meetfouten worden besproken waarmee men te maken kan krijgen bij experimenten in sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Bij een experiment is het eerste criterium dat van interne validiteit. Dat is de mate waarin storing en ruis van externe factoren, tenietgedaan/voorkomen worden. dus: dat men in het experiment meet wat men wil weten en niet toevallig, door storende factoren, iets dat men niet wil meten. Elke verstoring van een juiste meting van oorzaak en gevolg, gaat ten koste van de interne validiteit. Elf veel voorkomende meetfouten m.b.t. interne validiteit zijn: concurrentie tussen experimentele en controlegroep, gelijkheid tussen experimentele en controlegroep door een ingreep, leden van de twee groepen praten met elkaar wat tot ‘bestemming’ van de controlegroep leidt, er is uitval, er is sprake van selectiemechanismen, mensen met een uitgesproken mening ‘springen eruit’ en vertekenen zo het beeld, ongelijkheid in het soort meetinstrumenten dat men gebruikt, het testeffect, er is sprake van een verandering in de groepen door groei, er gebeurt in de tussentijd iets waardoor de groepen op kenmerken veranderen. 

Drie bekende meetfouten m.b.t. externe validiteit (kan men het generaliseren of niet) zijn: de voormeting is een storende factor in het experiment (men reageert al op het vooronderzoek, reactiviteit), er is sprake van interactie tussen selectie en de experimentele status en er kan sprake zijn een reactieve experimentele locatie (wáár of door wie het experiment gedaan wordt, heeft invloed op de uitkomsten).

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Verbeter je les, gebruik de gespreksvorm

Wil je ook weten hoe jij je les leuk kan houden, door de lesstof op een afwisselende manier op de leerlingen over te brengen?

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

De Koninklijke Marechausse

De Koninlijke Marechausse is de politie van het leger. Maar ook veel burgers zijn al in aanraking geweest met de marechaussee....

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving

In dit artikel worden leertheoretische modellen als verklaring voor verslaving uitgelegd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Use Cases

Hulp bij het maken van Use cases.

De Nederlandse taal in het basisonderwijs

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

69 jaar na het overlijden van Anne Frank komt opeens de doos met knikkers van Anne Frank boven water, is de doos met knikkers van Anne Frank echt?

Hoe Hitler aan de macht kwam

Hoe Hitler aan de macht kwam en de jodenvervolging.

Help uw kind beter te lezen: Letters flitsen

Geef uw kind een goede leesstart. Naast school kunnen ouders veel betekenen voor snel leren lezen!

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.