Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen


Publicatie datum:

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Gesponsorde koppelingen

Helaas lukt het niet altijd  om experimenten zonder fouten uit te kunnen voeren. Deze fouten gaan ten koste van de kwaliteit van de resultaten van de experimenten. Hieronder zullen de verschillende soorten meetfouten worden besproken waarmee men te maken kan krijgen bij experimenten in sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Bij een experiment is het eerste criterium dat van interne validiteit. Dat is de mate waarin storing en ruis van externe factoren, tenietgedaan/voorkomen worden. dus: dat men in het experiment meet wat men wil weten en niet toevallig, door storende factoren, iets dat men niet wil meten. Elke verstoring van een juiste meting van oorzaak en gevolg, gaat ten koste van de interne validiteit. Elf veel voorkomende meetfouten m.b.t. interne validiteit zijn: concurrentie tussen experimentele en controlegroep, gelijkheid tussen experimentele en controlegroep door een ingreep, leden van de twee groepen praten met elkaar wat tot ‘bestemming’ van de controlegroep leidt, er is uitval, er is sprake van selectiemechanismen, mensen met een uitgesproken mening ‘springen eruit’ en vertekenen zo het beeld, ongelijkheid in het soort meetinstrumenten dat men gebruikt, het testeffect, er is sprake van een verandering in de groepen door groei, er gebeurt in de tussentijd iets waardoor de groepen op kenmerken veranderen. 

Drie bekende meetfouten m.b.t. externe validiteit (kan men het generaliseren of niet) zijn: de voormeting is een storende factor in het experiment (men reageert al op het vooronderzoek, reactiviteit), er is sprake van interactie tussen selectie en de experimentele status en er kan sprake zijn een reactieve experimentele locatie (wáár of door wie het experiment gedaan wordt, heeft invloed op de uitkomsten).

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

De mol

Het leven van de mol

bijzonder onderwijs

Welk schooltype kies je als jouw kind niet schoolrijp is of één of andere achterstand heeft

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

Een opleiding kiezen na de middelbare school

Van passie naar beroep

Autisme in de klas

Autisme is een stoornis waarbij er een beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden.

Taalkundige begrippen

Handige taalkundige begrippen uitgelegd

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Betoog: Er moeten meer dierenrechten en zwaardere straffen tegen dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren komen!

Betoog met argumenten voor het tegengaan van dierenmishandeling

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Hoe komen wij aan onze achternaam?

Vanaf 1811 moeten Nederlanders een achternaam voeren

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Validiteit in wetenschappelijk onderzoek

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Hoe schrijf je een goed artikel?

Tips voor het schrijven van een goed artikel

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

succesvolle voorbereiding van een toets: 6 tips om faalangst te voorkomen

Beter je examens voorbereiden, uitgelegd, 6 tips voor de perfecte voorbereiding!

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen