Morele Ontwikkeling - Kohlberg


Publicatie datum:

Morele Ontwikkeling - Kohlberg

Gesponsorde koppelingen

Leerkrachten moeten de morele ontwikkeling (wat goed of slecht is) van kinderen kunnen bevorderen. Zij moeten de ontwikkelingsfasen van de kinderen bepalen, morele kwesties die bij de ontwikkelingsfase aansluiten aan de orde stellen, kinderen na laten denken op een niveau wat één stap hoger ligt dan het eigen niveau (zone van de naaste ontwikkeling) en kinderen helpen bij het verwerken van opkomende tegenstrijdigheden in het eigen denken.

Kohlberg (een Amerikaanse psycholoog) ontwierp een fasentheorie. De morele ontwikkeling verloopt volgens Kohlberg in een volgorde, waarbij sprake is van een aangeboren gevoel van rechtvaardigheid. Wat goed of slecht is, wordt sterk bepaald door de cultuur waarin het kind opgroeit.

De fasentheorie kent een nulniveau en drie hogere niveaus van morele ontwikkeling:

0. Premoraliteit niveau
Het kind kan nog geen onderscheid maken tussen goed en slecht.

I Preconventioneel niveau
Iets is goed wanneer een autoriteit (bijv. vader of moeder) dat zegt. Alles waar straf op staat is slecht. Gedrag van de autoriteit wordt geïmiteerd. Een kind dat bijvoorbeeld iets per ongeluk breekt en gestraft wordt is slecht, terwijl een kind dat dat ook overkomt, maar niet gestraft wordt, niet slecht is. In dit stadium spelen gehoorzaamheid en naïef egoïsme (er zelf voordeel van hebben) een rol. Weegschaalmodel: ‘ik doe iets voor een ander, omdat die ander (dan) iets voor mij doet.'

II Conventioneel niveau
Het kind begint te beseffen dat wat de ander doet goed is. Er is sprake van ‘slaafs' volgen.‘Ik kijk eerst naar anderen voordat ik zelf een besluit neem'. Alles wat de groep doet, is goed. Goed is wat in de groep normaal is. Doen wordt bepaald door de meerderheid.

III Postconventioneel niveau
De eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van waarden krijgt een plaats. Dat gebeurt los van wat de autoriteiten ervan vinden. Goed is wat in goed overleg is overeen gekomen. Wat men normaal vindt, hoef ik nog niet normaal te vinden. Iets is goed omdat het niet tegen de eigen principes ingaat. Wat slecht is kan openlijk afgekeurd worden. Zelfs al is niemand het met mij eens.

Kinderen doorlopen deze stadia in verschillend tempo, waarbij sommigen het hoogste niveau nooit bereiken. Daar is een zekere cognitieve ontwikkeling voor nodig.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 14
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Het trema. Of is het een umlaut...

Ja, wat is het eigenlijk? Een trema of een umlaut? Wat zijn de verschillen, wat de overeenkomsten? Hoe en wanneer worden en werden ze gebruikt? En kunnen we überhaupt wel zonder dit leesteken?

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

De oorlog in Vietnam

Een korte beschrijving van de Vietnam oorlog

Verbeter je les, gebruik de gespreksvorm

Wil je ook weten hoe jij je les leuk kan houden, door de lesstof op een afwisselende manier op de leerlingen over te brengen?

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

English tenses (Engelse werkwoordstijden)

Uitleg van de vervoeging en toepassing van de Engelse werkwoordstijden.

Teambuilding voor kinderen

Kinderen presteren op alle vlakken beter door duidelijkheid en discipline.

Beginner voor de klas (3)...lesvoorbereiding.

Dit is het derde artikel in de reeks om je te helpen wanneer je nieuw bent in het lesgeven.

De aanval op Pearl Harbor

De meeste mensen weten nog wel dat Japan tijdens de tweede wereldoorlog Amerika op Pearl Harbor heeft aangevallen. Maar weinig mensen weten ook waarom ze dit hebben gedaan.

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Romeinse Cijfers

wat zijn romeinse cijfers

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

De encyclopedie.

Wat is een encyclopedie en wat vinden we er in terug?

Als Hollander studeren in België

Een kort artikel over de voornaamste verschillen tussen studeren in Nederland en studeren in België

Flagellanten en Jodenvervolging tijdens de pestepidemie van 1349-1350 in de Nederlanden

Rond 1349 zien we opeens pest, jodenvervolging en flagellanten

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.