Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's


Publicatie datum:

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Gesponsorde koppelingen

Dit artikel gaat over de sleutelwoorden binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs :

betrokkenheid
betekenisvol
bedoelingen
bemiddelen

In het kort: de 4 B's

Het ontwikkelingsgericht onderwijs:

Dit geeft theorieën en idealen aan en is als werkmodel zelf nog volop in ontwikkeling. Er zijn bij dit soort onderwijs al wel belangrijke uitgangspunten herkenbaar die ik in het kort zal samenvatten:

  • Veel respect voor een kind zodat de leerkracht het kind een volwaardige rol binnen de activiteiten kan geven en die op school doelbewust worden ingezet.
  •  Aan die activiteiten kunnen meer voorwaarden gebonden zijn dan we zijn gewend
  •  Deze activiteiten moeten zinvol zijn, ze moeten betekenis hebben voor het kind en niet gericht zijn op "dat is goed voor later".
  • De activiteiten zijn herkenbaar als culturele activiteiten die alle mensen doen in het dagelijks leven.
  • Het kind moet graag aan schoolse activiteiten deelnemen anders vindt er nauwelijks ontwikkeling plaats
  • De leerkracht heeft een bemiddelde rol binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs.

Over betrokkenheid: elke leerkracht heeft een eigen manier om kinderen te motiveren. Zo bestaat er de intrinsieke en extrinsieke motivatie, de intrinsieke motivatie komt vanuit het kind zelf en de extrinsieke motivatie komt vanuit de leerkracht. De leerkracht heeft ook de taak om de betrokkenheid van het kind te vergroten.  Maar betrokkenheid vergroten is meer dan boeiend en fascinerend lesgeven en vertellen. Betrokkenheid vergroot je ook door het aandeel van het kind binnen de activiteit te vergroten. De betrokkenheid wordt ook vergroot wanneer je de activiteit samen met de leerlingen kiest. Verder is het thema belangrijk, onderwerpen die uit de belevingswereld van het kind komen, scoren hoger. Tijdens de activiteit is actief bezig zijn een voorwaarde voor betrokkenheid. Ook het krijgen van verantwoordelijkheid in het leerproces geeft meer betrokkenheid. Betrokkenheid in het onderwijs kun je ook uitdagend maken, in het uitdagende onderwijs: zo gaat u als leerkracht opzoek naar de juiste onderwerpen, u bespreekt met de kinderen wat ze willen leren en wat belangrijk voor ze is om te gaan leren, u biedt meerdere activiteiten aan waaruit gekozen kan worden, er zijn veel doe-activiteiten bij, u bespreekt met de kinderen wat ze zelf kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben, de opdrachten zijn meer open, er wordt veel door de kinderen samengewerkt, u geeft instructie in kleine groepjes, kinderen reflecteren op hun eigen werk, mooi werk van de kinderen wordt beloond.

Over betekenis toekennen en betekenis ontlenen:  de mate waarop een kind zich kan concentreren op een activiteit is van invloed op de betrokkenheid. Gaan we verder kijken naar de betekenissen van kinderen, in een activiteit, dan zien we meer. Bepaalde activiteiten kunnen voor kinderen zo belangrijk zijn dat ze er betekenis aan ontlenen. Zo voelen kinderen zich competent, groot, gelijkwaardig, waardevol tijdens de activiteit. Alles wat betekenis geeft aan een kind zorgt voor een bepaalde gevoelswaarde, die leerkrachten proberen te ontdekken om het onderwijs rijker en beter te maken en te zorgen voor een goed leerproces. Als de activiteiten betekenisvol voor de leerlingen zijn wordt het resultaat opgeborgen in het lange termijn geheugen. Betekenisvol onderwijs heeft niet alleen een gevoelswaarde maar geeft ook betere resultaten dan niet betekenisvol onderwijs en is dus effectiever. De betekenis van het onderwijs zou je kunnen verdelen in individuele betekenis, groepsbetekenis en maatschappelijke betekenis. Voor een leerkracht betekent betekenisvol onderwijs dat u uw eigen ideeën vaker achterwege moet houden en kinderen meer kans moet geven om initiatieven  te ontplooien, dat u problemen niet altijd zelf moet oplossen, maar kinderen aan het denken kunt zetten, dat u elk nieuw onderwerp moet voorzien van interessante impressies, dat u eigen kennis van kinderen uit het lange termijn geheugen moet zien te halen en dat het onderwerp dan weer nog rijker wordt opgeborgen. U moet dus eigenlijk voor elke les die u geeft het volgende kunnen afvragen:  welke activiteiten hebben echt betekenis voor kinderen? wat kunnen kinderen zelf aan ideeën inbrengen, wat weten ze al van het thema, hoe kan ik ze die kennis laten inzetten? hoe kan ik een probleem inbrengen dat we samen kunnen oplossen?

Over bedoelingen van het onderwijs: je kunt de betekenis bij de bedoelingen goed combineren of andersom de bedoelingen bij de betekenis kan ook. Voor een leerkracht is het van belang bewust te zijn van de brede bedoelingen die een school heeft en in hoeverre die idealen stroken met de idealen van elke leerkracht, individueel. Voor een leerkracht is het belangrijk te beseffen dat een methode niet volledig is en dat de leerkracht deze moet aanvullen.

Over de bemiddelende rol van de leerkracht: de 3 voorafgaande B's komen naar voren in de rol van de leerkracht: als bemiddeling tussen al deze componenten. Bemiddelden tussen wat moet en wat mag, tussen de vraag van het kind en het aanbod van het onderwijs, tussen wat de maatschappij van een school verwacht en wat het kind voor behoeftes heeft. Je zou de leraar een bemiddelaar kunnen noemen. De bemiddelende rol van de leraar is altijd op gericht om kinderen te betrekken bij culturele activiteiten als schrijven, lezen, tellen, meten en omgaan met instrumenten. Het kan ook voorkomen dat u moet bemiddelen tussen groepsactiviteiten en initiatieven van kinderen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter

Profielkeuze na havo 3: Cultuur en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Het Proces van Neurenberg

De gebeurtenissen tijdens Het Proces van Neurenberg beschreven.

Redoxreactie

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

Werking van zeep

Uitleg werking van zeep

Zelfhypnose en het nut er van

Het bewust in soort trace, hypnotische staat komen

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

De goedkoopste keuken ontwerp je zelf met deze gratis 3D ontwerpsoftware

Op internet vind je allerlei kleurplaten op onderwerp gesorteerd. O.a. Disney, Pokemon, Cars, Dora, K3, Dieren, Bumba, Nijntje en nog veel meer!

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.