Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's


Publicatie datum:

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Gesponsorde koppelingen

Dit artikel gaat over de sleutelwoorden binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs :

betrokkenheid
betekenisvol
bedoelingen
bemiddelen

In het kort: de 4 B's

Het ontwikkelingsgericht onderwijs:

Dit geeft theorieën en idealen aan en is als werkmodel zelf nog volop in ontwikkeling. Er zijn bij dit soort onderwijs al wel belangrijke uitgangspunten herkenbaar die ik in het kort zal samenvatten:

  • Veel respect voor een kind zodat de leerkracht het kind een volwaardige rol binnen de activiteiten kan geven en die op school doelbewust worden ingezet.
  •  Aan die activiteiten kunnen meer voorwaarden gebonden zijn dan we zijn gewend
  •  Deze activiteiten moeten zinvol zijn, ze moeten betekenis hebben voor het kind en niet gericht zijn op "dat is goed voor later".
  • De activiteiten zijn herkenbaar als culturele activiteiten die alle mensen doen in het dagelijks leven.
  • Het kind moet graag aan schoolse activiteiten deelnemen anders vindt er nauwelijks ontwikkeling plaats
  • De leerkracht heeft een bemiddelde rol binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs.

Over betrokkenheid: elke leerkracht heeft een eigen manier om kinderen te motiveren. Zo bestaat er de intrinsieke en extrinsieke motivatie, de intrinsieke motivatie komt vanuit het kind zelf en de extrinsieke motivatie komt vanuit de leerkracht. De leerkracht heeft ook de taak om de betrokkenheid van het kind te vergroten.  Maar betrokkenheid vergroten is meer dan boeiend en fascinerend lesgeven en vertellen. Betrokkenheid vergroot je ook door het aandeel van het kind binnen de activiteit te vergroten. De betrokkenheid wordt ook vergroot wanneer je de activiteit samen met de leerlingen kiest. Verder is het thema belangrijk, onderwerpen die uit de belevingswereld van het kind komen, scoren hoger. Tijdens de activiteit is actief bezig zijn een voorwaarde voor betrokkenheid. Ook het krijgen van verantwoordelijkheid in het leerproces geeft meer betrokkenheid. Betrokkenheid in het onderwijs kun je ook uitdagend maken, in het uitdagende onderwijs: zo gaat u als leerkracht opzoek naar de juiste onderwerpen, u bespreekt met de kinderen wat ze willen leren en wat belangrijk voor ze is om te gaan leren, u biedt meerdere activiteiten aan waaruit gekozen kan worden, er zijn veel doe-activiteiten bij, u bespreekt met de kinderen wat ze zelf kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben, de opdrachten zijn meer open, er wordt veel door de kinderen samengewerkt, u geeft instructie in kleine groepjes, kinderen reflecteren op hun eigen werk, mooi werk van de kinderen wordt beloond.

Over betekenis toekennen en betekenis ontlenen:  de mate waarop een kind zich kan concentreren op een activiteit is van invloed op de betrokkenheid. Gaan we verder kijken naar de betekenissen van kinderen, in een activiteit, dan zien we meer. Bepaalde activiteiten kunnen voor kinderen zo belangrijk zijn dat ze er betekenis aan ontlenen. Zo voelen kinderen zich competent, groot, gelijkwaardig, waardevol tijdens de activiteit. Alles wat betekenis geeft aan een kind zorgt voor een bepaalde gevoelswaarde, die leerkrachten proberen te ontdekken om het onderwijs rijker en beter te maken en te zorgen voor een goed leerproces. Als de activiteiten betekenisvol voor de leerlingen zijn wordt het resultaat opgeborgen in het lange termijn geheugen. Betekenisvol onderwijs heeft niet alleen een gevoelswaarde maar geeft ook betere resultaten dan niet betekenisvol onderwijs en is dus effectiever. De betekenis van het onderwijs zou je kunnen verdelen in individuele betekenis, groepsbetekenis en maatschappelijke betekenis. Voor een leerkracht betekent betekenisvol onderwijs dat u uw eigen ideeën vaker achterwege moet houden en kinderen meer kans moet geven om initiatieven  te ontplooien, dat u problemen niet altijd zelf moet oplossen, maar kinderen aan het denken kunt zetten, dat u elk nieuw onderwerp moet voorzien van interessante impressies, dat u eigen kennis van kinderen uit het lange termijn geheugen moet zien te halen en dat het onderwerp dan weer nog rijker wordt opgeborgen. U moet dus eigenlijk voor elke les die u geeft het volgende kunnen afvragen:  welke activiteiten hebben echt betekenis voor kinderen? wat kunnen kinderen zelf aan ideeën inbrengen, wat weten ze al van het thema, hoe kan ik ze die kennis laten inzetten? hoe kan ik een probleem inbrengen dat we samen kunnen oplossen?

Over bedoelingen van het onderwijs: je kunt de betekenis bij de bedoelingen goed combineren of andersom de bedoelingen bij de betekenis kan ook. Voor een leerkracht is het van belang bewust te zijn van de brede bedoelingen die een school heeft en in hoeverre die idealen stroken met de idealen van elke leerkracht, individueel. Voor een leerkracht is het belangrijk te beseffen dat een methode niet volledig is en dat de leerkracht deze moet aanvullen.

Over de bemiddelende rol van de leerkracht: de 3 voorafgaande B's komen naar voren in de rol van de leerkracht: als bemiddeling tussen al deze componenten. Bemiddelden tussen wat moet en wat mag, tussen de vraag van het kind en het aanbod van het onderwijs, tussen wat de maatschappij van een school verwacht en wat het kind voor behoeftes heeft. Je zou de leraar een bemiddelaar kunnen noemen. De bemiddelende rol van de leraar is altijd op gericht om kinderen te betrekken bij culturele activiteiten als schrijven, lezen, tellen, meten en omgaan met instrumenten. Het kan ook voorkomen dat u moet bemiddelen tussen groepsactiviteiten en initiatieven van kinderen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 3
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Het periodiek systeem der elementen

Het periodiek systeem der elementen zoals opgesteld door Mendelejev.

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Minder lesuitval, maar tegen welke prijs?

De zomervakantie wordt een week ingekort.

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Kleuterleidster weer in opleiding?

Zijn afgestudeerde pabo-studenten bevoegd om kleuters op de juiste manier te leiden? Of moeten we weer terugtreden naar de Klossers?

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling