Operationaliseren bij vragenlijst


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Gesponsorde koppelingen

Bij operationaliseren draait het om het ‘meetbare maken van de vraagstelling’. Men moet dus een manier vinden om de vraagstelling (en de deelvragen van het onderzoek) om te zetten in uitspraken en begrippen die zo concreet zijn dat men ze door middel van waarneming kan meten. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt

Men kan onderdelen van de vraagstelling ook manipuleren (zoals bij het experiment). Het kan best lastig zijn om een (abstract) begrip of een samenstel van (abstracte) begrippen (een construct) om te zetten, te vertalen, in waarneembare begrippen. Hoe neem je ‘opleidingsniveau’ of ‘solidariteit’ waar? De wetenschappers die van mening zijn dat men operationaliseren heel strikt moet doen, zijn aanhangers van het operationalisme. In de wetenschappelijke praktijk maakt men echter wel onderscheid tussen ‘begrip zoals bedoeld’ en ‘begrip zoals bepaald’. Men bedoeld dus iets, maar spreekt, omwille van het onderzoek, af hoe het begrip bepaald (gedefinieerd) is. Bij experimenten gaat men variabelen manipuleren, zoals bij het onderzoek naar NK-cellen in het bloed bij milde stress. Het meten (dus niet: manipuleren) van variabelen gebeurt door onderzoeksmethoden: observatie, interviews, vragenlijsten, etc.

We zullen ons nu richten op vragenlijsten. Hierin moet men variabelen operationaliseren, zoals leeftijd in ‘aantal jaren’ uitgedrukt wordt. Bij het meten van andere variabelen, bijvoorbeeld intelligentie of psychologische problemen, gaat men meestal over tot het doen van een tests. Men spreekt bij dergelijke meetinstrumenten ook wel van schalen. De onderdelen waarop men kan scoren, worden ‘items’ genoemd. Als een bepaald begrip of kenmerk gemeten moet worden, kan men reeds bestaande meetinstrumenten hanteren, waarvan bekend is dat ze ‘meten wat we willen weten’. Voor andere zaken, waarvan nog niet helder is hoe ze gemeten moeten worden, is vooronderzoek nodig.

Bij het operationaliseren van de eenheden die men wil onderzoeken zal de vertaalslag van de doelgroep naar uiteindelijke meting plaats moeten vinden. Gewoonlijk zal men een steekproef trekken omdat men, bijvoorbeeld in een onderzoek naar beleving van etniciteit, niet iedereen kan ondervragen. Bij operationalisering van tijd en plaats zal nagedacht moeten worden over hoe men gaat vragen. Bij retrospectieve vragen gaat men ‘terug in de tijd’. We kennen ook longitudinaal onderzoek; langlopend onderzoek, waarbij over een langer tijdsvak periodiek gemeten wordt. Wat betreft de plaats van onderzoek: men kan vergelijkend onderzoek doen, bijvoorbeeld tussen geloofsbeleving van katholieken in West-Europese landen.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Orde houden in de klas - Hoe pak je dit aan?

Kinderen zijn altijd op zoek naar grenzen. Regels zijn daarom belangrijk voor een kind, omdat dit structuur biedt en een veilig gevoel geeft.

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Studeren met de nieuwe wetgeving

studeren en de wetgeving en besluiten van de overheid

Alles over taalniveaus

Informatie over taalniveaus

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Hoe schrijf je een goed artikel?

Tips voor het schrijven van een goed artikel

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!

Digitale schoolborden

In veel klaslokalen duiken digitale schoolborden op. Wat zijn dit nou eigenlijk? Hoe werkt het? Wat zijn de voordelen en de mogelijkheden?

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Alles over de wereldtaal Esperanto

Hoe is Esperanto ontstaan, wat is Esperanto en hoe staat het tegenwoordig met het Esperanto.

Rationalisme vs Empirisme in de filosofie

verschillende stromingen binnen de filosofie worden in dit artikel besproken.

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Een vakleerkracht gymnastiek, is dat nodig?

Wat zijn de voor- en nadelen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs?

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.