Operationaliseren bij vragenlijst


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Gesponsorde koppelingen

Bij operationaliseren draait het om het ‘meetbare maken van de vraagstelling’. Men moet dus een manier vinden om de vraagstelling (en de deelvragen van het onderzoek) om te zetten in uitspraken en begrippen die zo concreet zijn dat men ze door middel van waarneming kan meten. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt

Men kan onderdelen van de vraagstelling ook manipuleren (zoals bij het experiment). Het kan best lastig zijn om een (abstract) begrip of een samenstel van (abstracte) begrippen (een construct) om te zetten, te vertalen, in waarneembare begrippen. Hoe neem je ‘opleidingsniveau’ of ‘solidariteit’ waar? De wetenschappers die van mening zijn dat men operationaliseren heel strikt moet doen, zijn aanhangers van het operationalisme. In de wetenschappelijke praktijk maakt men echter wel onderscheid tussen ‘begrip zoals bedoeld’ en ‘begrip zoals bepaald’. Men bedoeld dus iets, maar spreekt, omwille van het onderzoek, af hoe het begrip bepaald (gedefinieerd) is. Bij experimenten gaat men variabelen manipuleren, zoals bij het onderzoek naar NK-cellen in het bloed bij milde stress. Het meten (dus niet: manipuleren) van variabelen gebeurt door onderzoeksmethoden: observatie, interviews, vragenlijsten, etc.

We zullen ons nu richten op vragenlijsten. Hierin moet men variabelen operationaliseren, zoals leeftijd in ‘aantal jaren’ uitgedrukt wordt. Bij het meten van andere variabelen, bijvoorbeeld intelligentie of psychologische problemen, gaat men meestal over tot het doen van een tests. Men spreekt bij dergelijke meetinstrumenten ook wel van schalen. De onderdelen waarop men kan scoren, worden ‘items’ genoemd. Als een bepaald begrip of kenmerk gemeten moet worden, kan men reeds bestaande meetinstrumenten hanteren, waarvan bekend is dat ze ‘meten wat we willen weten’. Voor andere zaken, waarvan nog niet helder is hoe ze gemeten moeten worden, is vooronderzoek nodig.

Bij het operationaliseren van de eenheden die men wil onderzoeken zal de vertaalslag van de doelgroep naar uiteindelijke meting plaats moeten vinden. Gewoonlijk zal men een steekproef trekken omdat men, bijvoorbeeld in een onderzoek naar beleving van etniciteit, niet iedereen kan ondervragen. Bij operationalisering van tijd en plaats zal nagedacht moeten worden over hoe men gaat vragen. Bij retrospectieve vragen gaat men ‘terug in de tijd’. We kennen ook longitudinaal onderzoek; langlopend onderzoek, waarbij over een langer tijdsvak periodiek gemeten wordt. Wat betreft de plaats van onderzoek: men kan vergelijkend onderzoek doen, bijvoorbeeld tussen geloofsbeleving van katholieken in West-Europese landen.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

10 tips om succesvol een schriftelijke studie/ cursus af te ronden

Een schriftelijke studie of cursus hangt af van je motivatie, planning en doorzettingsvermogen. 10 tips om je op weg te helpen.

De stoa / Het Stoïcisme

Het stoïcisme is een filosofische stroming van rond 300 v.Chr. die behoort tot de Hellenistische filosofieën. Het bekendste deel hiervan is de levensfilosofie van de jonge Stoa: Seneca, Epictetus en Marcus Aurelius.

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

De Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht is een professionele organisatie, maar welk materieel hebben ze ter bechikking? In dit artikel veel leuke informatie en mooie beelden!

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Hoe maak ik een werkstuk

Een werkstuk maken, hoe pak je dat aan?

De Nederlandse taal in het basisonderwijs

Wat zijn de definities van taal en hoe leren kinderen taal.

Wiskundige weetjes over Gulden Snede

Altijd al eens willen weten wat die Gulden Snede is? En waarom wiskundigen zo enthousiast zijn over deze verhouding? Kom daar zelf achter en ontdek zelf de mooie en magische verhoudingen in ons dagelijks leven.

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter