Pieter Harmen Witkamp


Publicatie datum:

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Gesponsorde koppelingen

Pieter Harmen Witkamp (30 oktober 1816 - 1898) was een cartograaf en bouwkundige

Pieter Harmen Witkamp werd geboren in Amsterdam op de dertigste oktober 1816, dus vlak na de beruchte Franse tijd. Zijn ouders hadden met zoveel duizende anderen ondervonden, dat het geen gouden tijd was geweest: het kostte moeite hun 5 kinderen groot te brengen. Pieter was een studiehoofd, want van jongsaan was lezen, en dan bij voorkeur in bomen zittend, zijn hoofdliefhebberij. Maar de opleiding tot studie ging de financiële krachten te boven en de jongen moest dus een fantsoenlijk ambacht leren, waarbij ook nog wel enige kennis te pas kwam. Hij werd aldus voorbestemd tot goudsmid. De baas van Witkamp deed al spoedig de ervaring op, dat zijn leerling geen greintje aanleg had, want nauwelijks had hij de rug gekeerd, of de jongen had met een stuk krijt op de werkbank een landkaart of plattegrond getekend; zelfs op alles wat hij in handen kreeg en waarop die dingen volstrekt niet te pas kwamen. Herhaalde berispingen, standjes zelfs, hielpen niet en de goudsmidbaan moest worden opgegeven. Witkamp werd nu kwekeling op een openbare school en legde enige tijd later zijn examens met zo goed gevolg af, dat hij werd aangesteld als hoofdonderwijzer aan de school der Hersteld Lutherse Gemeente. Die betrekking gaf hij echter niet lang daarna op om zich geheel aan de letterkunde te wijden.

 

De "Almanak voor het schone en goede" was het eerste tijdschrift waarin hij publiceerde. Enige tijd daarna kwam hij in aanraking met de uitgever J.H. Laarman, voor wie hij schreef in "de Aardbol", "de Honingbij", "de Agenda" enz. Toen het plan voor de aanleg van de Oosterspoor werd opgevat, nam Witkamp deel in het vaststellen der projecten en werkte daaraan lang en veel. Maar behalve dat bleef hij steeds voortgaan met zijn andere werkzaamheden en was doorgaans de vraagbaak van verschillende maatschappijen en corporaties. De daaraan verbonden werkzaamheden waren legio.

 

De 13de februari 1853 was voor hem mogelijk de onvergetelijkste dag van zijn leven. Want als volbloed Amsterdammer was de glorie van zijn geboortestad ook zijn glorie en het was op die dag dat hij met Dr. Sarphati het eerst de hand sloeg aan de verjongingskuur van het oude Amstrdam. De hoofdstad van Nederland mocht niet achterblijven bij die van andere staten. Ook hier moest getoond worden dat de nieuwe tijd nieuwe eisen had. Sarphati nam het initiatief; door vele achtenswaardige stadgenoten werd hij gesteund en de medewerking van een man als Witkamp werd op hoge prijs gesteld. En zo behoorde hij van die dag af tot het getal mannen, aan wie de verfraaiing, voornamelijk aan de Amstelkant, te danken was, en niet in het minste het Paleis voor de Volksvlijt, dat een waardig sieraad van Amsterdam werd genoemd. De verdiensten van Witkamp werden erkend door Z.M. de Koning, blijkens de begiftiging met de Luxemburgse Orde van de Eikenkroon.

 Het oeuvre van Witkamp bevat onder meer de volgende publicaties:

1838. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië. J.H. Laarman en H. Frijlink.

1839. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Eerste deel. Portugal, Spanje en Frankrijk. Voorafgegaan door eene algemeene beschouwing van den aardbol en van Europa. J.H. Laarman.

1841. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Vierde deel: Luxemburg, België, Groot-Britanje en Ierland. J.H. Laarman. Amsterdam.

1845. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel: beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Eerste stuk: Europisch-Turkije, Griekenland, de Ionische-republiek, Galicië, de Hongaarsche-landen, Krakau en Oost-en-West-Pruisen-en-Posen. J.H. Laarman. Amsterdam.

1850. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zevende deel: beschrijving van Azië. J.H. Laarman. Amsterdam.

1852. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Achtste deel: beschrijving van Afrika. Met platen en kaarten. J.H. Laarman. Amsterdam

1854. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Negende deel: beschrijving van Amerika, Australië en van het Zuid-Poolland. Met platen en kaarten. J.H. Laarman. Amsterdam.

1862-1869. Amsterdam in schetsen. Twee delen. Met illustraties van W. Hekking jr. Amsterdam.

1872. De dierentuin van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Gebroeders Van Es. Amsterdam.

1879. Prins Hendrik der Nederlanden. Een Levenschets. Scheltema & Holkema. Amsterdam.

1881. Vereeniging en scheiding. Geschiedenis van Noord-Nederland en België van 1813-1880. (samen met P.H. Craandijk). Van Schenk Brill. Doesburg. 1890. Map Provincie Groningen. Wegwijzer voor wielrijders door de Provincie Groningen. J. Voltelen. Arnhem. 1895. P.H. Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland.

 Bron: 1900. Eigen Haard.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

De Urbar (grondboek) van het klooster Wietmarschen

het grondboek van het klooster Wietmarschen bevat veel interessante informatie over gewone mensen uit de 15e en 16e eeuw

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Kleuterleidster weer in opleiding?

Zijn afgestudeerde pabo-studenten bevoegd om kleuters op de juiste manier te leiden? Of moeten we weer terugtreden naar de Klossers?

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Vind alle examens met alle antwoorden op www.examenblad.nl

Op www.examenblad.nl vindt je alle examens en antwoorden, van de laatste 10 jaar, van het vwo, de havo, het vmbo tl, het vmbo gl, het vmbo kb en het vmbo bb.

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Inleiding Staatsrecht Deel 1

Introductie van het Nederlandse Staatsrecht

Pieter Harmen Witkamp

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Leren

Wat is dé beste manier om te leren? In dit artikel probeer ik daar een antwoord op te geven

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

SAT by Dictionary

SAT by Dictionairy

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.