Pieter Harmen Witkamp


Publicatie datum:

Dit artikel behandelt Pieter Harmen Witkamp (Amsterdam, 30 oktober 1816 - 1896) was een Nederlands cartograaf en bouwkundige

Gesponsorde koppelingen

Pieter Harmen Witkamp (30 oktober 1816 - 1898) was een cartograaf en bouwkundige

Pieter Harmen Witkamp werd geboren in Amsterdam op de dertigste oktober 1816, dus vlak na de beruchte Franse tijd. Zijn ouders hadden met zoveel duizende anderen ondervonden, dat het geen gouden tijd was geweest: het kostte moeite hun 5 kinderen groot te brengen. Pieter was een studiehoofd, want van jongsaan was lezen, en dan bij voorkeur in bomen zittend, zijn hoofdliefhebberij. Maar de opleiding tot studie ging de financiële krachten te boven en de jongen moest dus een fantsoenlijk ambacht leren, waarbij ook nog wel enige kennis te pas kwam. Hij werd aldus voorbestemd tot goudsmid. De baas van Witkamp deed al spoedig de ervaring op, dat zijn leerling geen greintje aanleg had, want nauwelijks had hij de rug gekeerd, of de jongen had met een stuk krijt op de werkbank een landkaart of plattegrond getekend; zelfs op alles wat hij in handen kreeg en waarop die dingen volstrekt niet te pas kwamen. Herhaalde berispingen, standjes zelfs, hielpen niet en de goudsmidbaan moest worden opgegeven. Witkamp werd nu kwekeling op een openbare school en legde enige tijd later zijn examens met zo goed gevolg af, dat hij werd aangesteld als hoofdonderwijzer aan de school der Hersteld Lutherse Gemeente. Die betrekking gaf hij echter niet lang daarna op om zich geheel aan de letterkunde te wijden.

 

De "Almanak voor het schone en goede" was het eerste tijdschrift waarin hij publiceerde. Enige tijd daarna kwam hij in aanraking met de uitgever J.H. Laarman, voor wie hij schreef in "de Aardbol", "de Honingbij", "de Agenda" enz. Toen het plan voor de aanleg van de Oosterspoor werd opgevat, nam Witkamp deel in het vaststellen der projecten en werkte daaraan lang en veel. Maar behalve dat bleef hij steeds voortgaan met zijn andere werkzaamheden en was doorgaans de vraagbaak van verschillende maatschappijen en corporaties. De daaraan verbonden werkzaamheden waren legio.

 

De 13de februari 1853 was voor hem mogelijk de onvergetelijkste dag van zijn leven. Want als volbloed Amsterdammer was de glorie van zijn geboortestad ook zijn glorie en het was op die dag dat hij met Dr. Sarphati het eerst de hand sloeg aan de verjongingskuur van het oude Amstrdam. De hoofdstad van Nederland mocht niet achterblijven bij die van andere staten. Ook hier moest getoond worden dat de nieuwe tijd nieuwe eisen had. Sarphati nam het initiatief; door vele achtenswaardige stadgenoten werd hij gesteund en de medewerking van een man als Witkamp werd op hoge prijs gesteld. En zo behoorde hij van die dag af tot het getal mannen, aan wie de verfraaiing, voornamelijk aan de Amstelkant, te danken was, en niet in het minste het Paleis voor de Volksvlijt, dat een waardig sieraad van Amsterdam werd genoemd. De verdiensten van Witkamp werden erkend door Z.M. de Koning, blijkens de begiftiging met de Luxemburgse Orde van de Eikenkroon.

 Het oeuvre van Witkamp bevat onder meer de volgende publicaties:

1838. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Tweede deel. Zwitserland en Italië. J.H. Laarman en H. Frijlink.

1839. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Eerste deel. Portugal, Spanje en Frankrijk. Voorafgegaan door eene algemeene beschouwing van den aardbol en van Europa. J.H. Laarman.

1841. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Vierde deel: Luxemburg, België, Groot-Britanje en Ierland. J.H. Laarman. Amsterdam.

1845. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zesde deel: beschrijving van Oost- en Noord-Europa. Eerste stuk: Europisch-Turkije, Griekenland, de Ionische-republiek, Galicië, de Hongaarsche-landen, Krakau en Oost-en-West-Pruisen-en-Posen. J.H. Laarman. Amsterdam.

1850. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Zevende deel: beschrijving van Azië. J.H. Laarman. Amsterdam.

1852. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Achtste deel: beschrijving van Afrika. Met platen en kaarten. J.H. Laarman. Amsterdam

1854. De Aardbol. Magazijn van hedendaagsche land- en volkenkunde. Negende deel: beschrijving van Amerika, Australië en van het Zuid-Poolland. Met platen en kaarten. J.H. Laarman. Amsterdam.

1862-1869. Amsterdam in schetsen. Twee delen. Met illustraties van W. Hekking jr. Amsterdam.

1872. De dierentuin van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Gebroeders Van Es. Amsterdam.

1879. Prins Hendrik der Nederlanden. Een Levenschets. Scheltema & Holkema. Amsterdam.

1881. Vereeniging en scheiding. Geschiedenis van Noord-Nederland en België van 1813-1880. (samen met P.H. Craandijk). Van Schenk Brill. Doesburg. 1890. Map Provincie Groningen. Wegwijzer voor wielrijders door de Provincie Groningen. J. Voltelen. Arnhem. 1895. P.H. Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland.

 Bron: 1900. Eigen Haard.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 5
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Hoe schrijf je een practicum verslag?

Richtlijnen voor een practicum verslag

Universiteitsbibliotheek Binnenstad Utrecht

Een kort artikel over de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht.

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Tips voor presenteren in het onderwijs

Problemen met presenteren? Vind hier wat tips over hoe je een goede presentatie neerzet!

Studeren in deeltijd

Studeren in deeltijd kan op veel manieren

Ouders en huiswerk

Welke rol kunnen ouders spelen bij het huiswerk van hun kind?

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Het maken van een (profiel)werkstuk

De opbouw en tips bij het maken van een (profiel)werkstuk

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Basisontwikkeling: basiskenmerken

Basisontwikkeling: basiskenmerken

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Huiswerk

Een aantal tips om goed met huiswerk bezig te zijn

Educatieve rekenspelletjes, zelf maken!

Gemotiveerde kinderen leren beter en effectiever. Rekenspelletjes maken het rekenen leuk en zorgen voor de juiste motivatie!

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Gelderse Musical Opleidingen

Gelderse Musical Opleidingen, DE musicalschool van Gelderland