Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft


Publicatie datum:

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Gesponsorde koppelingen

Het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft ligt nabij de Technische Universiteit van Delft. Aangezien watertechnische aspecten als polders, opvoerhoogte en gemalen dagelijkse kost is, wordt er regelmatig excursies georganiseerd om de theorie uit de boeken in de praktijk waar te nemen. Dit gemaal bestaat uit de Archimedische schroef welke voornamelijk in de 20e eeuw werd toegepast voor kleine opvoerhoogte. Hieronder een vragenverslag over het gemaal, deze antwoorden kunnen redelijk algemeen worden opgevat en zijn niet alleen gebonden aan het Balthasar van der Polweg gemaal.

Aan de Balthasar van de Polweg staat een poldergemaal.

a. Wie beheert dit gemaal?

Het Hoogheemraadschap Delfland.

 

b. Welke polder wordt door dit gemaal bestreken?

Zuidpolder van Delfgauw

 

c. Wat is de benedenstroomse en bovenstroomse kant? Leg uit.

De termen beneden- en bovenstrooms worden meestal gebruikt als richtingaanduiding bij polders (e.a. wateren). Een korte betekenis van beide woorden: Bovenstrooms houdt in de zijde vanwaar de stroom komt, dus tegen de richting van de stroom in; en benedenstrooms is precies vice versa, dus stroomafwaarts. Vertaald naar de situatie van de Zuidpolder en de Schie komt men tot de conclusie dat de Zuidpolder van Delfgauw de bovenstroomse kant is en de Schie de benedenstroomse kant. Een korte uitleg: het water wordt vanuit de polder naar de boezem gepompt, kortom er wordt een kunstmatige stroming gecreëerd vanuit de polder naar de Schie. En het water stroomt altijd van de bovenstroomse kant naar de benedenstroomse kant. Dus de Zuidpolder van Delfgauw is de bovenstroomse kant en de Schie de benedenstroomse kant.

 

d. Geef een schatting voor het te overbruggen hoogteverschil.

Hoogteverschil geschat op 2,50m.

 

e. Wat voor soort opvoerwerktuig gebruikt dit gemaal?

Schroef van Archimedes (zie plaatje)

Een stalen vijzel; een variant op de schroef van Archimedes (anders genaamd: Tonmolen of Worm). Deze schroef is een uitvinding van Archimedes waarmee vloeistoffen (water in dit geval) kunnen worden getransporteerd (zowel van laag naar hoog als horizontale verplaatsing). De schroef heeft een speciale vorm om het water niet terug te laten lopen. Kortom het water wordt dus in kleine hoeveelheden naar boven gebracht. Bij de poldergemalen wordt echter wel een aangepaste versie van de schroef gebruikt (doordat er een relatief grote opvoerhoogte gerealiseerd moet worden). Dit type opvoerwerktuig is ook gebruikt bij de kinderdijk (1e jaars excursie). De doorsnede van de vijzel aan de Balthasar van de Polweg is ongeveer Ø 1,50m en de vijzelbak ligt ongeveer onder een hoek van 25° (met de horizontaal).

 

f. Waarom kan dit soort opvoerwerktuig wel in een poldergemaal gebruikt worden, maar is het minder geschikt in een boezemgemaal wat naar zee afvoert?

Een nadelige eigenschap van de vijzel is dat het naar mate de opvoerhoogte stijgt, het rendement afneemt als gevolg van waterverliezen. Daarnaast zal het rendement teruglopen als de schroef te snel draait; dus dat er teveel water over de vijzelbak heeft gaat. Dit vertaald naar de situatie waar men mee te maken heeft, komt het er op neer dat een aantal verschillen zijn tussen het afwateren van een polder en een boezem. Allereerst heeft de polder (over het algemeen) een kleinere opvoerhoogte naar een boezem toe dan een boezem naar de zee. Ten tweede zal er vanuit de polder minder water moeten worden afgevoerd dan vanuit de boezem. Dit komt er op neer dat de boezem meer water moet verwerken en dus met een hogere snelheid zal moeten draaien (of meerdere vijzels plaatsen). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de efficiëntie van een vijzel met de functie als poldergemaal een hoger rendement behaald in vergelijking met een vijzel als functie van boezemgemaal (de laatste schakel in de keten: het water naar oppervlaktewater malen (dat in rechtstreekse verbinding staat met rivier of zee)). Kortom een vijzel is geschikter als poldergemaal dan als boezemgemaal als gekeken wordt naar efficiëntie.

N.B. Daarnaast is de vijzel een opvoerwerktuig dat zeer weinig onderhoud nodig heeft en dus erg voordelig is voor beheerders om deze werktuigen te plaatsen.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker WWagner

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 35
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

PDD-NOS in de klas

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder, Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een sociale informatieverwerkingsstoornis.

Eventmarketing

Bij het organiseren van een evenement speelt marketing een grote rol.

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Het CITO-LOVS

Wat is het CITO-LOVS en wat kan het U vertellen over Uw kind op de basisschool?

De Urbar (grondboek) van het klooster Wietmarschen

het grondboek van het klooster Wietmarschen bevat veel interessante informatie over gewone mensen uit de 15e en 16e eeuw

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Beginner voor de klas (1)......nieuw op school.

In dit artikel lees je hoe het kan zijn om als beginneling voor de klas te staan. Je leest wat er fout kan gaan en krijgt tips om te voorkomen dat het fout zal gaan!

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Theateroefeningen. 2: Basisimprovisatie

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

Studeren in Zweden

Studeren in Zweden als Nederlandse student heeft zo z’n voordelen, maar is soms ook erg ingewikkeld!

Wat kan ik verwachten op de middelbare school?

Lees hier wat je moet weten VOOR je naar de middelbare school gaat!

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga uitgelegd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Als je ADHD hebt

In het onderwijs krijg je met veel verschillende kinderen te maken. Maar hoe ga je dan om met kinderen die een stoornis als ADHD, PDD-NOS, ADD, NLD, autisme hebben

Asperger in de klas

De stoornis van Asperger is een aan soortgelijke autisme contactstoornis, welke oppervlakkig gezien niet direct opvalt.

Een oudergesprek voeren

Als leerkracht krijg je te maken met oudergesprekken. Hoe houd je een goed en prettig oudergesprek?

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

Profielkeuze 3 Havo

Altijd al een goeie vraag geweest op de 3 Havo, wat voor profiel moet ik kiezen?!

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.