Redoxreactie


Publicatie datum:

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Gesponsorde koppelingen

Redoxreactie is een reactie waarbij elektronen overdracht plaatsvindt. Voorbeeld is een verbrandingsreactie. Een Redoxreactie vindt plaats tussen een oxidator en een reductor. Hier komt de naam redox vandaan.

Oxidator: dat is een stof die elektronen opneemt
Reductor: dat is een stof die elektronen afstaat.

 Een Redoxreactie kunnen we splitsen in 2 half reacties. Hierin kunnen we zien dat de ene stof elektronen opneemt (oxidator) en de andere stof elektronen afstaat (reductor).

 We schrijven de Redoxreactie in 4 stappen op.

 Stap 1: de half reactie van de reductor.

 Stap 2: de half reactie van de oxidator.

 Stap 3: maak het aantal elektronen kloppend.

 Stap 4: tel alle half reactie bij elkaar op.

Voorbeeld halve Redoxreactie:

 (Al) + (Cl2)--> (Al 3+) + (2 Cl-)

 Aluminium is de reductor en chloor is de oxidator

 

Een half reactie bestaat niet maar is een hulpmiddel.

Het oxidatie getal geeft de denkbeeldige lading aan van een atoom. Het oxidatie getal komt in waarde overheen met de covalentie en elektrovalentie.

 Dit wil zeggen dat het aantal elektronen dat toegevoegd of afgestaan moet worden het oxidatiegetal is.

voorbeeld

We nemen Ca2+

 Om van Ca2+ ion een atoom te maken moet je 2 elektronen toevoegen om het atoom Ca te krijgen. Dus het oxidatiegetal van calcium is 2+.

 We nemen O2-

 Om van O2- ion een atoom te maken moet je 2 elektronen afstaan om het atoom O te krijgen. Dus het oxidatiegetal van Zuurstof is 2-.

Hoe kunnen we het verloop van Redoxreactie voorspellen?

Stap 1: Bepaal de deeltjes in de oplossing. Let hierbij op de juiste notatie. K is bijvoorbeeld een reductor en K+ een oxidator.

 Stap2: Bepaal van elk deeltje of het een oxidator of reductor is.

 Stap 3: Bepaal de sterkste oxidator en de sterkste reductor. De sterkste oxidator is de oxidator met de hoogste standaardelektrodepotentiaal (de standaardelektrodepotentiaal is een maat voor de oxidatorsterkte. De sterkste oxidator heeft de hoogste standaardelektrodepotentiaal. Ze komen aan dit getal door de gemeten concentratie van de opgeloste deeltjes van 1 mol/l bij 25 C. Wat in de tabel staat komt niet overeen met wat het in werkelijkheid is, maar dit is meer een soort richtlijn.). De sterkste reductor is de reductor met de laagste potentiaal. Kijk waar de oxidator en de reductor in de tabel staat. Treedt een reactie op. Als de oxidator onder de reductor staat gebeurt er niets.

 Stap 4: Schrijf de half reacties op, maak het aantal elektronen kloppend en tel de reacties bij elkaar op.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 9
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Pagadder of sinjoor.

Een inwoner van Antwerpen noemen we een sinjoor. Maar zijn alle inwoners van Antwerpen wel echte sinjoren?

Droge voeten in de polder, maar hoe?

Het water vanuit de polder oppompen naar het boezemsysteem zal uiteindelijk zorgen voor droge voeten binnen de polder. Een fenomeen waar meer dan 50% van Nederland niet bij stil staat!

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Weegt het te weinig?!

Op een pak koffie staat 500 gram, wegen wijst uit dat het maar 486 gram weegt! Wat nu?

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Monogamie/polygamie

De neurobiologische basis van monogamie

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Studeren met de nieuwe wetgeving

studeren en de wetgeving en besluiten van de overheid

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Het effect van kinderopvang op de ontwikkeling van geslachtsrol en geslachtsstereotypes

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Collectivisme versus individualisme

De verschillen tussen collectivistische en individualistische culturen worden besproken. De nadruk wordt in dit artikel gelegd op de verschillen in ideeën over onderwijs.

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Kindertekeningen (deel 4)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind.

Theateroefeningen. 1: Frituurpannetje

Theateroefeningen voor basisonderwijs of thuis.