Sociaal Pedagogische Hulpverlening


Publicatie datum:

Weet jij eigenlijk niet zo goed wat de studie SPH inhoud, maar lijkt het je toch een leuke studie? Lees dan gauw verder voor een samenvatting van de opleiding geschreven door een student.

Gesponsorde koppelingen

Van jongs af aan wist ik het al: ik wil later met mensen werken. Na de HAVO probeerde ik te beslissen welke opleiding het meest passend voor mij zou zijn. Ik had gehoord van SPH en wist dat deze opleiding mij de juiste basis zou bieden om ‘met mensen te werken’. Maar wat SPH precies inhield, kon ik maar lastig achterhalen. In september begin ik aan mijn vierde jaar SPH en hierom heb ik besloten wat te vertellen over mijn ervaring met de opleiding en wat je er zoal zult leren.

Opleidingsduur

De opleiding SPH duurt vier jaar. Het is op veel hoge scholen mogelijk de opleiding SPH in een versneld traject te volgen. Neem voor meer informatie hierover contact op met jouw instituut.

Opleidingsniveau

SPH is een HBO studie. Dit betekent dat je of een HAVO diploma moet hebben, of een MBO niveau 4 opleiding.

Groepswerk

De opleiding SPH leidt studenten op tot ‘groepsleider’. Maar wat is groepswerk nu eigenlijk? Groepswerk betekent dat je op een groep met mensen werkt, die door speciale omstandigheden niet zelfstandig of bij hun ouders kunnen wonen. Dit kan liggen aan bijvoorbeeld opvoedingsonmacht bij ouders, maar ook doordat een cliënt een lichamelijke of geestelijke beperking heeft waardoor de cliënt gespecialiseerde zorg nodig heeft. Er zijn groepen voor kinderen, volwassenen en ouderen en op gedwongen en vrijwillige basis. Een SPH’er zou bijvoorbeeld ook in een gevangenis of TBS-kliniek kunnen werken. Er zijn verschillende ‘soorten en maten’ groepen. Zo zijn er residentiele groepen. Dit betekent dat de cliënt echt op de groep ‘woont’; de groep is zijn of haar thuis en de SPH’er is een vervangend opvoeder. De cliënt heeft dan zijn eigen slaapkamer op de groep. Er zijn ook semi-residentiële groepen. Dit betekent dat de cliënt dagdelen op de groep is (denk aan een groep voor moeilijk lerende kinderen die na schooltijd begeleiding krijgen bij het maken van huiswerk), of bijvoorbeeld alleen in het weekend of in vakanties. Zoals je leest, is het groepswerk erg breed.

Als groepsleider ben jij een ondersteunende factor voor de cliënten. Hoever deze ondersteunende rol gaat, hangt af van de setting van de groep. Op een woon- en leefgroep ben jij als groepsleider een opvoeder voor de cliënten. Hier hoort van alles bij: koken met de cliënt, schoonmaken met de cliënt, zorgen dat de cliënt zich doucht en wast, kleding en andere nodige spullen aanschaffen met de cliënt, op de financiën van de cliënt letten, meepraten in gesprekken op de school van de cliënt, enzovoort. Je bent tevens aanspreekpunt voor het netwerk van de cliënt. Denk hierbij aan ouders, familieleden, huisartsen, enzovoort. Omdat het haast onmogelijk is voor een groepsleider om verantwoordelijk te zijn voor alle kinderen op de groep, krijgt elke cliënt een mentor of een persoonlijk begeleider. Dit betekent dat elke groepsleider verantwoordelijk is voor een bepaald aantal cliënten. Het is de cliënten ook duidelijk bij wie ze moeten zijn; zij hebben een vast aanspreekpunt.

Omdat de cliënten van woon- en leefgroepen 24 uur per dag op de groep zijn, moet je als SPH’er bereid zijn flexibele en wisselende diensten te werken. Zo zijn er vroege diensten, late diensten en zelfs nachtdiensten. Als dit niets voor jou is, is het voor jou wellicht beter om op een semi-residentiële groep te gaan werken. Denk hierbij aan onderwijsondersteuning, dagbesteding, enzovoort.

Doelgroep

In het tweede jaar van SPH kun je kiezen met welke doelgroep je het liefst wil werken. Er zijn drie opties:

- De minor Jeugd & Gezin (werken met jeugdigen, jongeren en hun sociaal netwerk)

- De minor Psychiatrie & Verslaving (werken met jeugdigen en/of volwassenen in de psychiatrie of verslavingszorg)

- De minor Gehandicaptenzorg (werken met jeugdigen en/of volwassenen in de gehandicaptenzorg)

In het vierde jaar worden er allerlei minoren aangeboden om je kennis te verbreden. Zo is er een mogelijkheid om naar het buitenland te gaan, je kunt leren om, om te gaan met mensen met een licht verstandelijke beperking, je kunt kiezen voor een lesaanbod in het gedwongen kader van de hulpverlening, enzovoort.

Stages

De stages zijn op iedere hogeschool anders geregeld. Ikzelf doe mijn studie op Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Mijn stage was als volgt ingedeeld:

Jaar 1: een snuffelstage. Je loopt vier uur in de week stage. De plek moet te maken hebben met ‘hulpverlenen’. Het hoeft niet perse een groep te zijn.

Jaar 2: een verbredende stage. Je loopt acht uur in de week stage. De plek hoeft niet perse een groep te zijn, maar je moet kunnen aantonen dat je meer verantwoordelijkheid krijgt als beginnend hulpverlener dan tijdens je eerste stage.

Jaar 3: de jaarstage. Het derde jaar van de opleiding staat volledig in het teken van stagelopen. Je loopt vier dagen in de week stage. Het liefst op een groep, maar in de ambulante sector stagelopen is ook een optie. Ikzelf heb stagegelopen bij Bureau Jeugdzorg. Er wordt van je verwacht dat je, je keuze voor een stageplek kunt motiveren. Je hebt dit jaar geen tentamens. Er wordt wel van je verwacht dat je een portfolio schrijft en hierin verantwoord wat je zoal geleerd hebt op stage.

Wat leer je zoal op de opleiding SPH?

Als student leer je onder andere veel over:

- Menselijke psychologie;

- Psychiatrische stoornissen en verslavingen;

- Gespreksvoering en gesprekstechnieken;

- Verschillende hulpverleningsmethodieken;

- Hoe om te gaan met verschillende doelgroepen;

- Recht (strafrecht en civielrecht);

- Politiek;

- Ethiek.

Is SPH iets voor mij?

Wil je wel graag met mensen werken, maar liever niet op een groep? Lijkt het je leuker om bij verschillende mensen thuis te komen of om verschillende mensen te zien op een kantoor? Dan is de opleiding Algemeen Maatschappelijk Werk wellicht passender. De opleiding AMW leidt studenten op tot maatschappelijk werkers. Deze opleiding staat meer voor één op één contact en het werken met verschillende mensen en gezinnen per week. Als maatschappelijk werker heb je vaste werktijden en werkdiensten.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Beginner voor de klas (1)......nieuw op school.

In dit artikel lees je hoe het kan zijn om als beginneling voor de klas te staan. Je leest wat er fout kan gaan en krijgt tips om te voorkomen dat het fout zal gaan!

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Hoe kun je goed scoren bij de Citotoets Eindtoets Basisonderwijs?

Er wordt steeds meer waarde toegekend aan een hoge score bij de eindtoets van het Basisonderwijs. Hoe kun je goed scoren bij de Eindtoets Basisonderwijs?

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Trends en vernieuwingen op gebied van bewegingsonderwijs.

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

Redoxreactie

wat is een redoxreactie en waar wordt deze gebruikt

Realistisch rekenonderwijs

Artikel realistisch rekenonderwijs

Mens en machine

Mens machine ontwikkeling menszijn

Activerende Directe Instructiemodel - doeltreffende spellingslessen geven

Doeltreffende spellingslessen geven?

MBO-HBO Games maken

Hier leest u de kern van de vakopleidingen voor games in Nederland

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

De school als morele gemeenschap

De school inrichten als een morele gemeenschap door het creeeren van een vormingscontext naar menselijke maat.

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Klinkers en medeklinkers

Wanneer is het een klinker en wanneer is het een medeklinker

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Asperger in de klas

De stoornis van Asperger is een aan soortgelijke autisme contactstoornis, welke oppervlakkig gezien niet direct opvalt.

Tafeltjes Oefenen

Een stukje waarin we laten zien hoe je spelenderwijs de tafels kunt leren.

ASO, TSO, BSO

Belgische onderverdeling in het middelbaar onderwijs, een broedplek voor voordelen?

Hoe een onderzoeksinterview voorbereiden en houden?

Een onderzoeksinterview is een geschikte onderzoeksmethode als u op zoek bent naar genuanceerde, kwalitatieve informatie en verwacht dat respondenten moeite hebben met het invullen van een vragenlijst, bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen of omdat het een ingewikkeld thema betreft.

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?

Een stappenplan voor het voorbereiden van een spreekbeurt

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.