Taalronde


Publicatie datum:

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Gesponsorde koppelingen

Kinderen leren taal omdat ze taal nodig hebben. Taal op de basisschool kan veel meer uitgaan van de ervaringen en de behoefte aan communicate van kinderen. Dat maakt het taalonderwijs niet alleen leuker, maar ook effectiever. Om dit te verwezenlijken is er een nieuwe werkvorm ontwikkeld. Dit noemen we een taalronde. 

Wat is een taalronde?

Kort gezegd is een taalronde een samenhang van vertellen, luisteren, lezen en schrijven.

Bij een taalronde zitten de leerkracht en de kinderen voornamelijk in de kring, maar een taalronde is niet hetzelfde als een kringgesprek. Het is een doordachte opbouw van taalwerkvormen, waarbij in een kort tijdsbestek alle taaldomeinen aan bod komen, terwijl de inhoud van het taalgebruik voorop blijft staan.

Waar bestaat de voorbereiding uit?

Bij het voorbereiden van een taalronde kies je allereerst een onderwerp waar je met de kinderen over wilt praten. Je bedenkt een beginvraag en een aantal vragen die je tussendoor kunt stellen. Of: je kiest bewust géén onderwerp, maar besluit dat je het onderwerp laat voortkomen uit de inbreng van de kinderen en van jezelf, in de loop van het proces in de kring.

Vervolgens zorg je dat je alle materialen bij de hand hebt. Denk aan voorwerpen die bij je onderwerp passen, een prentenboek, een verhaal o.i.d. Verder is het handig om ook teken- en schrijfpapier klaar te hebben liggen.

Een taalronde bestaat uit zeven stappen. Hieronder zie je de stappen uitgebreid beschreven: 

Stap 1 – Maken van een kring

Allereerst maak je – met de leerlingen – een kring. Geeft dit teveel drukte, dan kun je er natuurlijk ook voor kiezen om zelf al een kring te maken tijdens de voorbereiding voor schooltijd of in de pauze. Is er echt niet genoeg tijd om een kring te maken, laat de kinderen dan maar gewoon zitten hoe ze zitten. Het is dan namelijk zonde van de tijd om die in het maken van een kring te steken. Maar als het ook maar enigszins mogelijk is, doe het dan. Het voordeel van een kring is dat de leerlingen jou, als leerkracht, en hun medeleerlingen goed kunnen zien. Wat een veelvoorkomend geval is, is dat vriendjes naast elkaar gaan zitten. Om dit te voorkomen kun je bij wijze van een spelletje zeggen: ‘Alle kinderen met zwarte schoenen eerst, dan met blauwe, dan met grijze enzovoort.’ Of laat de kinderen op lengte zitten, geboortedatum et cetera.

Om er even in te komen doe je vervolgens een ‘kort rondje’. Je kunt hierbij denken aan vragen als: ‘Wat heb jij vanochtend op je boterham gegeten?’ of ‘Welk opvallend voorwerp zag jij vanochtend?’ Verzin maar iets orgineels! Let wel, het moet een kort rondje zijn, dus kies geen vraag waar een lang antwoord op kan of moet gegeven worden.

Stap 2 – Introduceren van het onderwerp

Je kunt er voor kiezen – zie voorbereiding – om uit de inbreng van de kinderen of de leerkracht een onderwerp te kiezen. Dit doe je bijvoorbeeld aan de hand van het voorafgaande korte rondje. Maar natuurlijk kan het ook zijn dat je van tevoren zelf een onderwerp hebt bedacht. Het is dan leuk om een voorwerp mee te nemen wat hiermee te maken heeft om het onderwerp zo in te leiden. Of je kiest voor een verhaal of gedicht wat erbij past. Hier kun je dan later verder op bouwen.

Stap 3 – Vertelronde

Allereerst vertel je een eigen ervaring wat te maken heeft met het gekozen onderwerp. Vervolgens geef je een aantal kinderen een beurt. Zo komen de kinderen er een beetje in. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om iedereen een beurt te geven. Maar vaak duurt dit echt te lang. Daarom is het het meest handig om een paar kinderen te kiezen.

Stap 4 – Lijstjes tekenen en/of schrijven

Als het goed is, heb je een onderwerp gekozen die veel kinderen aanspreekt. Door de inleiding zijn er waarschijnlijk herinneringen boven gekomen. Je geeft de kinderen de opdracht om bij dit onderwerp drie ervaringen te tekenen of op te schrijven. Bij de tekening geef je nadrukkelijk aan dat het niet om de ‘mooiheid’ gaat van de tekening, maar om de functionaliteit. Dat ze voor zichzelf duidelijk krijgen wat ze er over willen vertellen. Het moet een schets zijn. Voor de tekst geldt hetzelfde. Je laat de kinderen in steekwoorden/korte zinnen op schrijven wat ze willen vertellen. Bij kleuters kun je deze stap overslaan.

Stap 5 – Tweetalgesprekken

Je geeft aan dat de kinderen bij de tekening/de tekst waar ze iets over willen vertellen een kruisje moeten zetten. Over deze tekening/dit stukje moeten ze vertellen tegen hun medeleerling. Het is de bedoeling dat er één iemand vertelt, en dat de ander luistert. Dat wil zeggen; echt luisteren. Niet in de rede vallen of iets dergelijks. Na een tijdje worden de rollen omgedraaid. Met kleuters kun je ook deze stap overslaan.

Stap 6 – Tekst schrijven

Bij groep 3 t/m 8: De kinderen schrijven iets op van wat ze verteld hebben in het tweetalgesprek. Ze maken hier een goedlopend verhaal van.

Bij kleuters en beginnende groep 3 leerlingen: De kinderen tekenen iets van wat ze verteld hebben, jij als leerkracht schrijft er iets bij. Dat noem je een taaltekening.

Stap 7 – Voorlezen

Tenslotte lezen enkele kinderen of jij als leerkracht zelf een aantal teksten of (taal)tekeningen voor. Je kunt ervoor kiezen om de andere kinderen de mogelijkheid te geven tot vragen stellen.

Het is na afloop leuk om deze teksten op te hangen op een prikbord of klassikaal in een map te bewaren. Wat ook een mogelijkheid is, is voor ieder kind apart een map met daarin alle teksten. Erg leuk om later terug te lezen!

Structuur

Er is een vaste basisstructuur in een taalronde. De volgende elementen komen in elke taalronde voor, ook al kan hun volgorde wisselen en kunnen er onverwachte werkvormen aan toegevoegd worden:

- Keuze van een onderwerp, vooraf of in de loop van de taalronde

- Toespitsen van het onderwerp

- Mogelijkheid voor elk kind om kort iets te zeggen

- Mogelijkheid voor enkele kinderen om uitgebreid te vertellen over een eigen ervaring

- Mogelijkheid voor kinderen om vragen te stellen naar aanleiding van verhalen

- Interactie tusssen kinderen en leerkracht gericht op verrijking van het vertellen

- Lijstjes maken om ervaringen te inventariseren

- Tweetalgesprekken om veilig en in korte tijd je verhaal kwijt te kunnen

- Een tekst schrijven of tekening maken naar aanleiding van wat je in de kring hebt verteld of bedacht

- Teksten in de kring voorlezen en tekeningen laten zien

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Geschiedenis, dat moet levendig!

Gelukkig gaat het in geschiedenislessen niet alleen meer over jaartallen. Geschiedenisles moet actief en levendig zijn. Dat is niet alleen leuker, maar je onthoudt het ook veel beter.

Wiskunde functies en grafieken (HAVO)

Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van alle wiskunde examenstof op HAVO niveau wat betreft functies en grafieken

Marketingplan

Schrijven van een marketingplan

Der Besuch der alten Dame

Samenvatting van Duerrenmatts

Wisselbank en de Amsterdamse/Antwerpse haven

Kom alles te weten over de wisselbak en de havenstad van Amsterdam

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit

Liberal Arts & Sciences

Wat in nou precies de opleiding Liberal Arts & Sciences.

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Gezondheid

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Het 7S'en model

Uitleg over het 7S'en model

Het effect van tekstwaardering op imago.

In het onderwijs en bedrijfsleven wordt veel tijd en geld besteed aan foutloos schrijven. Dit omdat wordt verwacht dat taalfouten een negatieve invloed hebben op het oordeel van de tekst en misschien zelfs op het imago van de schrijver.

De encyclopedie.

Wat is een encyclopedie en wat vinden we er in terug?

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Verbeter je les, gebruik de opdrachtvorm!

Wil jij je les afwisselend houden? Wissel de verschillende werkvormen dan af. In dit artikel geef ik hier meer tips over.

meer efficiente PCR methode (polymerase-kettingreactie)

Een meer efficiente manier van het gebruiken van een PCR

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

Hun hebben

Moet 'hun hebben' voortaan goedgerekend worden? En waardoor ontstaat deze fout eigenlijk?

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Hoe creëer je wat rust in het leven van een brugklasser?

Vaak is het moeilijk voor een brugklasser om overzicht te bewaren in het begin van zijn tijd op de middelbare schooltijd.

Engels in het basisonderwijs in Friesland

Hoe gaat men op de basisschool in Friesland om met Engels?

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?