Tips voor docenten


Publicatie datum:

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Gesponsorde koppelingen

Deze tips en inzichten zijn gebaseerd op eigen ervaringen en op dingen die leerlingen gezegd hebben.

Kenmerken van een goede leraar in de onderbouw van het Havo/VWO en vmbo-tl

De kenmerken van een goede leraar zijn te omvatten in de competenties van de Gastheer, de Presentator, de Didacticus, de Pedagoog, de Afsluiter en de Coach. In principe komt dit erop neer dat de leraar interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent en organisatorisch competent is. Daarnaast moet een goede leraar competent zijn in het samenwerken met collega’s en de omgeving. En als laatste punt, en misschien wel een van de belangrijkste punten, hij moet competent zijn in reflectie en ontwikkeling. 


Wanneer je dit weergeeft als kenmerken, komt daar het volgende uit:

ü  Stemt af op leerlingen

ü  Heeft een correcte beroepshouding

ü  Is overtuigend

ü  Presenteert goed

ü  Goede mondelinge communicatie

ü  Gaat gedifferentieerd te werk

ü  Werkt geïntegreerd

ü  Is onderwijskundig wendbaar

ü  Bewaakt de voortgang

ü  Kan plannen en organiseren

ü  Is flexibel

ü  Kan en wil luisteren

ü  Heeft vakdeskundigheid

ü  Plant longitudinaal

ü  Handelt pedagogisch correct

ü  Is organisatiesensitief

ü  Heeft aanpassingsvermogen

ü  Is stressbestendig

ü  Is vasthoudend

ü  Is sensitief

ü  Kan reflecteren

ü  Kan het leerproces sturen

ü  Kan coachen

ü  Kan samenwerken

 

Ik denk niet dat iedere docent al deze kenmerken heeft, maar de goede docenten zouden op zijn minst 18 van de 24 kenmerken moeten hebben.

Mijn coach vindt vooral het interpersoonlijke en pedagogische competent zijn erg belangrijk. Hij zegt dat het minder erg is om didactisch een beetje te missen dan dat het is om interpersoonlijk of pedagogisch iets te missen.

Ik denk dat het ook erg belangrijk is dat een docent zich kan inleven in zijn groep. Daarmee bedoel ik dat hij de moeite neemt om zijn leerlingen te begrijpen en te helpen, zowel bij vakinhoudelijke dingen als daarbuiten.

Tips voor een beginnende docent

-        Blijf kalm

-        Doe moeite om de namen te leren

-        Toon interesse in de leerlingen

-        Motiveer ze om moeite te doen

-        Houd rekening met wat ze gewend zijn

-        Probeer niet constant serieus te blijven, een leuke opmerking kan geen kwaad

-        Heb aandacht voor iedereen

-        Zorg dat de leerlingen ‘erbij’ blijven

-        Controleer of ze alles begrijpen

-        Wees duidelijk in de dingen die je verwacht

-        Wees oplettend

-        Neem een actieve houding aan

-        Haal actualiteiten erbij


Foobie gebruiker NathasjaHartog

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 2
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Principe van Monty Hall

Is het mogelijk de kansen van een spelquiz in jouw voordeel te beslissen met heel simpele wiskundige methoden? Ja, dat is goed mogelijk! Lees hier hoe u de grootste kans maakt op het winnen van de hoofdprijs (Reis, BMW, Keuken, etc.)

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Het My Lai bloedbad

In 1968 vond in My Lai een schandelijk bloedbad plaats

De algemene basisbegrippen van erfelijkheidsleer

Deze lijst van algemene basisbegrippen en de uitleg ervan, kan je makkelijk gebruiken als ondersteunend studiemateriaal.

Jongeren in het verkeer

Uitleg over de consequenties van gevaarlijk rijden door jongeren.

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

De internationale organisaties doen te weinig tegen kinderarbeid

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs

een samenvatting van het boek 'vijf eeuwen opvoeden in nederland'.

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

Als Hollander studeren in België

Een kort artikel over de voornaamste verschillen tussen studeren in Nederland en studeren in België

De empirische cyclus bij wetenschappelijk onderzoek

Dit artikel geeft de stappen weer die men doorloopt wanneer men wetenschappelijk onderzoek doet. Deze stappen zijn weergegeven in een cyclische vorm

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

De oorlog in Vietnam

Een korte beschrijving van de Vietnam oorlog

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Een informatief artikel over de HBO opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening

Als je ADHD hebt

In het onderwijs krijg je met veel verschillende kinderen te maken. Maar hoe ga je dan om met kinderen die een stoornis als ADHD, PDD-NOS, ADD, NLD, autisme hebben

De zuurconstante pKa

De zuurconstante pKa

Meetfouten bij experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt duidelijk welke meetfouten er bestaan bij experimenten in de sociale wetenschappen

Lassenprocessen

Verschillende soorten lassen en lasprocessen

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen

Een passende studie kiezen

Wat te doen bij het kiezen van jouw studie

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen