Validiteit in wetenschappelijk onderzoek


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Gesponsorde koppelingen

Het is erg belangrijk om wetenschappelijk onderzoek zowel betrouwbaar als valide uit te voeren. Terwijl men meestal wel weet wat betrouwbaarheid inhoudt (herhaald onderzoek moet dezelfde resultaten opleveren), is dit bij validiteit minder het geval. Hieronder zal duidelijk worden wat validiteit is en welke vormen er bestaan.

Valide wil zeggen: geldig, we hebben het hier over de vraag of men ‘meet wat men wil meten?’. Als een onderzoek valide is, is het vaak ook betrouwbaar(der). We kennen externe validiteit, dat is: de mate waarin men op grond van het onderzoek, uitspraken kan doen over ‘de echte wereld’. De vraag is hier dus of men kan generaliseren. We kennen onderscheid naar populatievaliditeit (is de steekproef een afspiegeling van de doelpopulatie) en ecologische validiteit (zijn de uitkomsten van bijvoorbeeld een experiment te generaliseren naar de ‘echte wereld’). Bijvoorbeeld: komt de in het experiment nagebootste situatie overeen met de situatie die men wil onderzoeken in ‘de echte wereld’? Denk aan het onderzoek met de NK-cellen: komt de operationalisatie van ‘milde stress’ overeen met ‘milde stress’ zoals die in ‘de echte wereld’ optreedt? Bij het bepalen van validiteit moet men ook rekening houden met tijd en plaats: is de steekproef zoals die 10 jaar gelden getrokken is, nog steeds representatief voor de samenstelling van de populatie zoals die nu is? De samenstelling van de bevolking kan bijvoorbeeld drastisch gewijzigd zijn. 

Bij experimentele manipulaties kan er ook een verschijnsel optreden dat we aanduiden met de term ‘testeffect’. Doordat mensen weten dat ze meten aan een test/experiment, gaan zij zich anders gedragen. We noemen dit ook wel het Hawthorne-effect. Een ander punt van aandacht (reeds genoemd) is dat mensen sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven. Niet iedereen wil altijd eerlijk en open zijn, vooral niet als het over dingen gaat die iets negatiefs over henzelf zegt (de vuile was buiten hangen). Bij het meten van variabelen vraagt men zich af of de meting valide is. Predictieve validiteit wil zeggen: kan men met de uitkomsten valide voorspellingen doen? Constructvaliditeit (of ook wel: begripsvaliditeit) draait om de vraag of de gemeten variabelen/begrippen/ verschijnselen de begrippen zoals in de theorie staan, dekken. Convergente validiteit: als twee tests die hetzelfde meten, ook dezelfde antwoorden opleveren. Soortgenootvaliditeit: als twee instrumenten die hetzelfde willen meten, maar bij een andere doelpopulatie, dezelfde uitkomsten geven. Inhoudsvaliditeit: hierbij komt de inhoud van een begrip overeen met wat men er onder verstaat.

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

De Creatie van het mondige kind (Ido Weijers)

Een heldere samenvatting van de ontwikkeling van de pedagogiek.

De criminologische theorie van moffit

In dit artikel wordt de theorie van Moffit besproken, met oog op criminaliteit

Gezakt! En nu?

Wat te doen als je gezakt bent gezakt

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Atoombouw

Uitleg over atoombouw en begrippen daaromheen

Samenvatting Hoofdstuk 3 uit Neuropsychologie, over de gevolgen van hersenbeschadiging B. van Cranenburgh

Samenvatting Hoofdstuk 3. Analyse van het probleem.

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

dyslexie, geen paniek!

dyslexie en wat we er kunnen aan doen,

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

De oorlog in Vietnam

Een korte beschrijving van de Vietnam oorlog

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: brede ontwikkeling

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Basisontwikkeling: specifieke kennis en vaardigheden

Met een -d of met een -t ?

De juiste schrijfwijze van een werkwoord

Kinderen op typles?

Alle kinderen zouden een typcursus moeten volgen.

Geschiedenis Tijd van jagers en boeren

Samenvatting van geschiedenis over de tijd van de jagers en boeren.

Hoe je het beste kunt leren voor een tentamen of examen!

Dit artikel geeft een aantal tips over hoe je je het beste kunt voorbereiden op een tentamen of examen.

Debat en socratisch gesprek

In dit artikel wordt uitgelegd wat een debat en een socratisch gesprek inhoudt. Ook worden de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

Dissociatiegraad en pH

Dissociatiegraad en pH

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Help, een werkstuk!

Hoe maak je op een zo effectief moeglijke wijze een werkstuk.

Hoe Hitler aan de macht kwam

Hoe Hitler aan de macht kwam en de jodenvervolging.

Hoe belangrijk is ICT op de basisschool?