Validiteit in wetenschappelijk onderzoek


Publicatie datum:

In dit artikel wordt uitgelegd wat validiteit is en welke soorten er bestaan

Gesponsorde koppelingen

Het is erg belangrijk om wetenschappelijk onderzoek zowel betrouwbaar als valide uit te voeren. Terwijl men meestal wel weet wat betrouwbaarheid inhoudt (herhaald onderzoek moet dezelfde resultaten opleveren), is dit bij validiteit minder het geval. Hieronder zal duidelijk worden wat validiteit is en welke vormen er bestaan.

Valide wil zeggen: geldig, we hebben het hier over de vraag of men ‘meet wat men wil meten?’. Als een onderzoek valide is, is het vaak ook betrouwbaar(der). We kennen externe validiteit, dat is: de mate waarin men op grond van het onderzoek, uitspraken kan doen over ‘de echte wereld’. De vraag is hier dus of men kan generaliseren. We kennen onderscheid naar populatievaliditeit (is de steekproef een afspiegeling van de doelpopulatie) en ecologische validiteit (zijn de uitkomsten van bijvoorbeeld een experiment te generaliseren naar de ‘echte wereld’). Bijvoorbeeld: komt de in het experiment nagebootste situatie overeen met de situatie die men wil onderzoeken in ‘de echte wereld’? Denk aan het onderzoek met de NK-cellen: komt de operationalisatie van ‘milde stress’ overeen met ‘milde stress’ zoals die in ‘de echte wereld’ optreedt? Bij het bepalen van validiteit moet men ook rekening houden met tijd en plaats: is de steekproef zoals die 10 jaar gelden getrokken is, nog steeds representatief voor de samenstelling van de populatie zoals die nu is? De samenstelling van de bevolking kan bijvoorbeeld drastisch gewijzigd zijn. 

Bij experimentele manipulaties kan er ook een verschijnsel optreden dat we aanduiden met de term ‘testeffect’. Doordat mensen weten dat ze meten aan een test/experiment, gaan zij zich anders gedragen. We noemen dit ook wel het Hawthorne-effect. Een ander punt van aandacht (reeds genoemd) is dat mensen sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven. Niet iedereen wil altijd eerlijk en open zijn, vooral niet als het over dingen gaat die iets negatiefs over henzelf zegt (de vuile was buiten hangen). Bij het meten van variabelen vraagt men zich af of de meting valide is. Predictieve validiteit wil zeggen: kan men met de uitkomsten valide voorspellingen doen? Constructvaliditeit (of ook wel: begripsvaliditeit) draait om de vraag of de gemeten variabelen/begrippen/ verschijnselen de begrippen zoals in de theorie staan, dekken. Convergente validiteit: als twee tests die hetzelfde meten, ook dezelfde antwoorden opleveren. Soortgenootvaliditeit: als twee instrumenten die hetzelfde willen meten, maar bij een andere doelpopulatie, dezelfde uitkomsten geven. Inhoudsvaliditeit: hierbij komt de inhoud van een begrip overeen met wat men er onder verstaat.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 53
Leden aangebracht: 3

Meer uit de categorie onderwijs

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Het taalniveau verhogen met de drie taalgroeimiddelen

Een verhaal vertellen aan kinderen

Hoe maak je het vertellen van een verhaal aan kinderen tot een onvergetelijke ervaring

Ontwikkeling van de stoommachine

De ontwikkeling van de stoommachine

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Jullie luisteren en ik vertel!

Frontaal lesgeven wordt ook wel de voordrachtvorm genoemd. De docent verteld en de leerlingen luisteren. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door de leerlingen, maar waarom kan een docent er dan toch voor kiezen om op deze manier les te geven?

Talenknobbel? Of... Toch gewoon hard studeren!

talen leren met taalgevoel, aanleg, talent en meertalig opvoeden

Examens zijn makkelijk!

Is de tijd daar gekomen dat er eindelijk examens gedaan moeten worden? Laat je dan goed inlichten hoe je het beste en snelste kan leren, want examens zijn makkelijk!

Ontwikkelingsgericht onderwijs met de 4 b's

betrokkenheid, betekenisvol, bedoelingen en bemiddelen in het onderwijs

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Spreekbeurt Adolf Hitler, werkstuk Adolf Hitler

Alles over de geboorte en de ontwikkeling van Adolf Hitler, de man die de tweede wereldoorlog begon.

Kindertekeningen

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Profielkeuze na havo 3: Natuur en Techniek

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Waarom is voorlezen zo belangrijk voor uw kind?

Geef uw kind een voorsprong. Ontdek zelf de voordelen van lezen.

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

Autisme op de middelbare school

Tips voor medeleerlingen, docenten en mentoren

Het maken van een profielwerkstuk

Een uitgebreide handleiding voor het schrijven van je profielwerkstuk.

De mediaan en de modus

In dit artikel worden de wiskundige mediaan en modus uitgelegd

Scholieren in Nederland minder gemotiveerd

Nederlandse scholieren hebben minder motivatie voor school dan leerlingen in het buitenland.

Tips voor docenten

Het wordt steeds moeilijker om goed en zelfverzekerd voor de klas te staan. In dit artikel worden tips gegeven en inzichten geprobeerd over te brengen.

Het aangeboren taalvermogen

Het taalvermogen blijkt aangeboren te zijn. Het is een instinct en een mentaal orgaan.

Hoogbegaafdheid - kenmerken

In dit artikel overlopen we de specifieke kenmerken van hoogbegaafdheid. Is alles te vatten in een IQ?

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

Het geven van een theaterles voor de onderbouw (basisschool)

Idee over hoe een theaterles in elkaar zit