Wat is Kwalitatief marktonderzoek?


Publicatie datum:

Kwalitatief marktonderzoek

Gesponsorde koppelingen

Kwalitatief marktonderzoek is een vorm van onderzoek doen, waarbij men gebruikt maakt van kleine steekproeven om zodoende te voorkomen dat er kwantitatieve generalisaties optreden. Bij kwalitatief marktonderzoek wordt niet nauwkeurig gemeten maar het gaat er om dat er inzicht wordt verschaft.

Omdat er bij kwalitatief marktonderzoek gebruik wordt gemaakt van kleine steekproeven is representativiteit niet mogelijk, maar dit wordt ook niet nagestreefd. Kwalitatief marktonderzoek moet inzichten verschaffen waardoor er antwoord gegeven kan worden op vragen over:

  • klanttevredenheid: Zijn mijn klanten tevreden? Waarover zijn zij tevreden en hoe kan ik de tevredenheid verhogen.
  • strategische marktbeschrijving: Welke doelgroepen zijn er te onderscheiden en hoe beschrijf ik deze?
  • productontwikkeling: Wat vinden mensen van mijn nieuwe product? Moet mijn product aangepast worden om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van mijn klanten?
  • communicatie-onderzoek: Hoe wordt mijn reclameboodschap geinterpreteerd?
  • Consumentengedrag: Waarom koopt een consument product A wel en product B niet?

Methoden van kwalitatief onderzoek

Er zijn verschillende methoden van kwalitatief onderzoek. Wat deze methoden met elkaar gemeen hebben is dat het gesprek open gevoerd wordt. De gesprekken kunnen individueel gevoerd worden of in groepen. Hieronder volgen verschillende methoden

  • De groepsdiscussie: Dit is een gesprek tussen verschillende personen uit een marktonderzoekdelgroep onder leiding van een discussieleider. Een aantal mensen wordt uitgenodigd zonder dat zij precies weten waarvoor zodat zij zich niet op het onderwerp kunnen voorbereiden en gaan met elkaar in gesprek. De problematiek wordt indirect benaderd om zo veel mogelijk reacties te krijgen. Een groepsdiscussie heeft als voordeel dat er meerdere personen in gesprek gaan. Op deze manier kan er meer informatie verkregen worden doordat mensen hun eigen mening willen verdedigen of omdat men kan reageren op wat iemand anders gezegd heeft en deze persoon zodoende kan aanvullen.
  • Het interview: Een interview is een gesprek tussen een interviewer en één respondent. De interviewer stelt de respondent vragen aan de hand van een schema met een aantal punten die hij wil bespreken.
  • Laddering: Dit is een ingewikkelde methode waarbij men probeert uit te zoeken welke betekenissen een consument toekent aan een product. Bij deze methode worden als eerst vragen gesteld over de kenmerken van het product. Welke kenmerken vindt de consument belangrijk? Als de belangrijke kenmerken zijn benoemd gaat het laddering-proces beginnen. Per kenmerk wordt er doorgevraagd door middel van waarom-vragen. Waarom vindt u dat kenmerk belangrijk? etc. etc. De waarom-vraag wordt net zo lang gesteld tot dat de respondent geen antwoord meer kan geven. Zodra er geen antwoord meer gegeven kan worden, wordt er overgestapt naar het volgende kenmerk. De waarom-vraag kan uiteindelijk bepaalde eindwaarden opleveren. Eindwaarden zijn waarden die iemand in het leven belangrijk vindt (genot en veiligheid). Het is ook mogelijk dat er geen eindwaarden geformuleerd kunnen worden bij sommige kenmerken.
  • De delphi-methode: Dit is een methode waarbij een interviewer gesprekken voert met meerdere respondenten, maar dan wel afzonderlijk van elkaar en verdeeld over verschillende ronden. In iedere ronde vindt er een gesprek plaats met elke respondent. De interviewer kan hierbij de respondent confronteren met de uitspraken van de vorige respondent die geinterviewd werd. Door deze confrontatie kunnen repsondenten hun mening bijstellen en reageren op de mening van anderen zonder dat iemand de discussie overheerst zoals bij een groepsdiscussie wel mogelijk is.
  • Observaties: Bij kwalitatief onderzoek vinde vaak observaties plaats. Bij bovenstaande methoden kan het zijn dat er een tweede onderzoeker meekijkt en de respondenten observeert. Observatie kan echter ook een methode zijn die zelfstandig wordt toegepast. Er kan veel geleerd worden over het gedrag van consumenten door dit systematisch te observeren. 

 


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Hoe overleef ik de brugklas als moeder van een brugklasser

Het is voor de brugklasser moeilijk, die eerste weken van de brugklas maar laten we vooral de moeder niet vergeten

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Free Energy een droom, illusie of een vergeten werkelijkheid?

Hoe maak ik een boekverslag

Hier een stappenplan voor het schrijven van een boekverslag

Evolutie van marketing

De evolutie van marketing vanaf de jaren 1860 tot heden.

Interesses van kinderen

Wat is nou de belevingswereld van kinderen en hoe kun je dat terug laten komen in je les?

Tolerantie in de Gouden Eeuw

Tolerantie in de Gouden Eeuw, kunst en wetenschap

De Koninklijke Marine

In dit artikel kom je te weten wat de taak van de marine is en welke eenheden bij de marine horen.

Bezuinig op de bezuinigingen!

Lage rendement van de Havo

De humanistische benadering

In dit artikel worden de kernideeën en theorieën van de humanistische benadering in de psychologie gegeven

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

De werkwoorden in de Nederlandse taal

Uitleg van de werkwoorden in de Nederlandse taal

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Het ontwerp en de uitvoer van experimenten in sociale wetenschappen

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten experimenten men kent en hoe deze worden uitgevoerd

Beginner voor de klas (2)....de kennismaking.

In het tweede artikel van deze serie praat ik over de onzekerheden en twijfels die je aan het begin van het schooljaar kan ervaren. Natuurlijk krijg je ook weer tips hoe je de eerste kennismaking met de klas goed voor kan bereiden.

Meidenvenijn, de Queen Bee en haar Wannabees

Hoe meidenvenijn in zijn werk gaat en tips over wat je er aan kunt doen

Ondersteuning van uw kind in het onderwijs.

Hoe helpt u uw kind in het onderwijs?

Hyperfocus, hyper wat?

Wat is Hyperfocus?

Stress voor het eindexamen

Hoe je om moet gaan met stress tijdens het eindexamen.

Hoekse en Kabeljauwse twisten

De Hoekse en Kabeljauwse twisten rond 1350-1400

Criteria voor goede communicatie

Bij het aanleren van communicatieve vaardigheden speelt op de achtergrond altijd de vraag: wat is nu eigenlijk goede communicatie?

Thermiet

Thermiet is een mengsel van een metaalpoeder en een fijn verdeeld metaal oxide. Voorwaarde voor de reactie is dat het metaalpoeder minder edel is dan de metaaloxide

Leerkracht: Omgaan met lastige ouders

Hoe ga je om met ouders die lastig gedrag vertonen?

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.