Wat is Kwalitatief marktonderzoek?


Publicatie datum:

Kwalitatief marktonderzoek

Gesponsorde koppelingen

Kwalitatief marktonderzoek is een vorm van onderzoek doen, waarbij men gebruikt maakt van kleine steekproeven om zodoende te voorkomen dat er kwantitatieve generalisaties optreden. Bij kwalitatief marktonderzoek wordt niet nauwkeurig gemeten maar het gaat er om dat er inzicht wordt verschaft.

Omdat er bij kwalitatief marktonderzoek gebruik wordt gemaakt van kleine steekproeven is representativiteit niet mogelijk, maar dit wordt ook niet nagestreefd. Kwalitatief marktonderzoek moet inzichten verschaffen waardoor er antwoord gegeven kan worden op vragen over:

  • klanttevredenheid: Zijn mijn klanten tevreden? Waarover zijn zij tevreden en hoe kan ik de tevredenheid verhogen.
  • strategische marktbeschrijving: Welke doelgroepen zijn er te onderscheiden en hoe beschrijf ik deze?
  • productontwikkeling: Wat vinden mensen van mijn nieuwe product? Moet mijn product aangepast worden om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van mijn klanten?
  • communicatie-onderzoek: Hoe wordt mijn reclameboodschap geinterpreteerd?
  • Consumentengedrag: Waarom koopt een consument product A wel en product B niet?

Methoden van kwalitatief onderzoek

Er zijn verschillende methoden van kwalitatief onderzoek. Wat deze methoden met elkaar gemeen hebben is dat het gesprek open gevoerd wordt. De gesprekken kunnen individueel gevoerd worden of in groepen. Hieronder volgen verschillende methoden

  • De groepsdiscussie: Dit is een gesprek tussen verschillende personen uit een marktonderzoekdelgroep onder leiding van een discussieleider. Een aantal mensen wordt uitgenodigd zonder dat zij precies weten waarvoor zodat zij zich niet op het onderwerp kunnen voorbereiden en gaan met elkaar in gesprek. De problematiek wordt indirect benaderd om zo veel mogelijk reacties te krijgen. Een groepsdiscussie heeft als voordeel dat er meerdere personen in gesprek gaan. Op deze manier kan er meer informatie verkregen worden doordat mensen hun eigen mening willen verdedigen of omdat men kan reageren op wat iemand anders gezegd heeft en deze persoon zodoende kan aanvullen.
  • Het interview: Een interview is een gesprek tussen een interviewer en één respondent. De interviewer stelt de respondent vragen aan de hand van een schema met een aantal punten die hij wil bespreken.
  • Laddering: Dit is een ingewikkelde methode waarbij men probeert uit te zoeken welke betekenissen een consument toekent aan een product. Bij deze methode worden als eerst vragen gesteld over de kenmerken van het product. Welke kenmerken vindt de consument belangrijk? Als de belangrijke kenmerken zijn benoemd gaat het laddering-proces beginnen. Per kenmerk wordt er doorgevraagd door middel van waarom-vragen. Waarom vindt u dat kenmerk belangrijk? etc. etc. De waarom-vraag wordt net zo lang gesteld tot dat de respondent geen antwoord meer kan geven. Zodra er geen antwoord meer gegeven kan worden, wordt er overgestapt naar het volgende kenmerk. De waarom-vraag kan uiteindelijk bepaalde eindwaarden opleveren. Eindwaarden zijn waarden die iemand in het leven belangrijk vindt (genot en veiligheid). Het is ook mogelijk dat er geen eindwaarden geformuleerd kunnen worden bij sommige kenmerken.
  • De delphi-methode: Dit is een methode waarbij een interviewer gesprekken voert met meerdere respondenten, maar dan wel afzonderlijk van elkaar en verdeeld over verschillende ronden. In iedere ronde vindt er een gesprek plaats met elke respondent. De interviewer kan hierbij de respondent confronteren met de uitspraken van de vorige respondent die geinterviewd werd. Door deze confrontatie kunnen repsondenten hun mening bijstellen en reageren op de mening van anderen zonder dat iemand de discussie overheerst zoals bij een groepsdiscussie wel mogelijk is.
  • Observaties: Bij kwalitatief onderzoek vinde vaak observaties plaats. Bij bovenstaande methoden kan het zijn dat er een tweede onderzoeker meekijkt en de respondenten observeert. Observatie kan echter ook een methode zijn die zelfstandig wordt toegepast. Er kan veel geleerd worden over het gedrag van consumenten door dit systematisch te observeren. 

 

Gesponsorde koppelingen

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie onderwijs

Cito toets-feiten en voorbereiding.

Uitleg over de achtergrond en feiten van de cito eindtoets en tips om kinderen hierop het beste voor te bereiden.

Hoe maak ik een werkstuk

Een werkstuk maken, hoe pak je dat aan?

Poldergemaal Balthasar van der Polweg - Delft

Een overzicht van informatie van het poldergemaal aan de Balthasar van der Polweg te Delft. Dit gemaal representateert een groot deel de Nederlandse gemalen.

Help uw kind met het leren tellen

Op school leren kinderen tellen, maar ook u kunt uw kind thuis helpen.

Taalronde

Een taalronde is een taalwerkvorm waarbij spreken, luisteren, lezen en schrijven aan bod komen

Agressie bij kinderen

Hoe ontstaat stress bij kinderen, op welke wijze uiten zij dit in agressie en wat kunt u doen om uw kind te helpen?

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

Voorlezen goed voor de ontwikkeling

voorlezen voor kinderen van alle leeftijden

Handelingsplan schrijven.

Hoe schrijf je een effectief handelingsplan?

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

Veranderen van ongewenst gedrag bij kinderen

Hoe verander je het gedrag van een groep kinderen?

10 tips voor omgang met Pubers

Pubers kunnen zich impulsief gedragen en lijken weinig respect te hebben voor gezag, maar tegelijkertijd zijn pubers kwetsbaar en onzeker over de toekomst en over zichzelf. Hoe ga jij als leerkracht om met deze puber?

Hoe creëer je wat rust in het leven van een brugklasser?

Vaak is het moeilijk voor een brugklasser om overzicht te bewaren in het begin van zijn tijd op de middelbare schooltijd.

THIMUN overleven

Artikel over wat THIMUN is en hoe het er aan toe gaat.

Spelling en Stijl

Wat is de juiste spellingsmanier? Hoe voorkom ik een stijlfout?

Hoe houd je een spreekbeurt?

Het houden van een spreekbeurt kan best spannend zijn. Hoe pak je een spreekbeurt aan?

Verbeter je les, gebruik de gespreksvorm

Wil je ook weten hoe jij je les leuk kan houden, door de lesstof op een afwisselende manier op de leerlingen over te brengen?

Hoe schrijf je een goed artikel?

Tips voor het schrijven van een goed artikel

Velcro is een merknaam en geen vertaling van klittenband in het engels.

Velcro is een engelse term voor klittenband. Dit is een merknaam en geen echte vertaling. Wat is de engelse vertaling voor klittenband?

Julius Caesar

Informatie over het leven van Julius Caesar

Hoe kan de taal verloedering worden teruggedraaid?

Steeds meer mensen gebruiken te pas en te onpas scheldwoorden als kut, fuck, shit, klote in hun dagelijkse taalgebruik, hoe kan deze taal verloedering worden teruggedraaid?

Spelling van werkwoorden tegenwoordige tijd

Uitleg over de spelling van de werkwoorden in de tegenwoordige tijd

Leerkracht: Omgaan met kinderen die faalangst hebben.

Hoe herken je en ga je om met kinderen die faalangst hebben.

Profielkeuze na havo 3: Economie en Maatschappij

Als je in klas 3 van het havo zit kom je voor een keuze te staan. De profielkeuze: Je moet uit 1 van de 4 profielen kiezen. Dit is weer een stapje verder ter voorbereiding op een mogelijke opleiding en later beroep.

Dualisme vs. Reductionisme in de filosofie

Uitleg van bepaalde filosofische stromingen