Werking van zeep


Publicatie datum:

Uitleg werking van zeep

Gesponsorde koppelingen

Zeepmoleculen bestaan uit 2 gedeelten. Het ene deel is oplosbaar in water. Dat is de hydrofiele (waterminnende) kop. Het andere gedeelte is niet in water oplosbaar. Dat is het hydrofobe (watervrezende) staartje. Schematisch ziet dat er zo uit:
----------------------------------------------------------O
Bekende zepen zijn:
- Natriumstearaat
- Kaliumstearaat
Dit zijn zouten die in water oplossen.

Werking

Als natriumstearaat in water komt, krijg je losse natrium en stearaationen. De geladen kop van het stearaation wordt door watermoleculen gehydrateerd. De koolwaterstofstaart wil het water niet in. Daarom zullen de stearaationen vooral aan het oppervlakte zitten. De koolwaterstofstaarten steken dan boven het wateroppervlak uit. Als het wateroppervlak vol is rangschikken de koolwaterstofstaarten zich anders. De staarten keren zich naar elkaar toe en maken als het ware een hydrofoob gebied. Aan de buitenkant van die kluwen staarten zitten veel COO- koppen. Omdat die koppen door water gehydrateerd worden, kan zo’n kluwen in het water opgelost blijven. Zo een kluwen het een micel.

De stearaationen vormen dan de wasactieve deeltjes, de zeep. De structuurformule van stearaat is: C17H35COO-.
De koolwaterstofketen is hydrofoob. Dit gedeelte wil niet in het water oplossen, de kop wil dit wel, want die is hydrofiel.

Vuildeeltjes bestaan meestal uit stoffen waarvan de moleculen geen waterstofbruggen kunnen vormen. Vuil lost dus niet op in water. Als je zeep gebruikt, kan zo’n vuildeeltje in een micel “oplossen”. Als je zeepwater goed schudt, kunnen de micellen zich vullen met lucht. Die bellen stijgen dan op, maar door de ionkoppen blijft een heel dun laagje water intact. Je hebt een zeepbel.


Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 16
Leden aangebracht: 1

Meer uit de categorie onderwijs

De rollen van spel en geslacht in ontwikkeling bij kinderen

Dit artikel heeft geen beschrijving.

Hoe schrijf je een goed artikel?

Tips voor het schrijven van een goed artikel

Heeft Voorschoolse Educatie voor Peuters zin?

Onderzoek toont aan dat VVE geen effect heeft. Hoe nu verder??

Operationaliseren bij vragenlijst

In dit artikel wordt uitgelegd wat het operationaliseren van vragenlijsten inhoudt

SBO, iets voor u?

Wat het SBO u zoal te bieden heeft.

Toerental boormachine berekenen

We doen deze proef om erachter te komen of opgegeven toerental van de boormachine inderdaad 2600 toeren per minuut is.

Studeren in deeltijd

Studeren in deeltijd kan op veel manieren

De geschiedenis van de opleiding Bouwkunde door Rob Mankor

Dit is een artikel over de geschiedenis van de opleiding bouwkunde door Rob Mankor.

Essay geschiedenis

was de franse revolutie een unieke omwenteling aan het eind van de 18de eeuw.

De Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van onze Nederlandse Krijgsmacht. In dit artikel alle feiten over de Koninklijke Landmacht.

Flagellanten en Jodenvervolging tijdens de pestepidemie van 1349-1350 in de Nederlanden

Rond 1349 zien we opeens pest, jodenvervolging en flagellanten

8-S Model

De opbouw van het 8-S model, ook wel 7-S model genoemd.

Beginner voor de klas(4)….het lesplan.

In dit artikel geef ik een voorbeeld van een overzichtelijk lesplan die je heel goed kan gebruiken wanneer je les geeft.

Taalontwikkeling van kinderen en het belang van een rijk taalaanbod

Hoe verloopt de taalontwikkeling van kinderen en waarom is voorlezen zo belangrijk?

Voorbeeld van een impressionistische tekst

Deze tekst kan gebruikt worden als hulpmiddel voor het schrijven van een impressionistische tekst

Een goed persbericht schrijven

Communicatief schrijven is het besef dat je weet voor wie je schrijft, dus wie je doelgroep is! Hoe schrijf je een goed persbericht?

Speciaal Basis Onderwijs BSO

Wat is een BSO en voor wie is het geschikt

Het gemiddelde

In dit artikel wordt het rekenkundige gemiddelde uitgelegd

Basisbehoeften van kinderen

Kinderen hebben behoefte aan ontdekken, onderzoeken, experimenteren en spelen.

Kindertekeningen (deel 2)

Ontwikkeling van de beeldende vermogens van het kind

Hoe herken je de verschillende intelligenties in je klas?

Meervoudige Intelligentie. Dit concept gaat er vanuit dat er meerdere intelligenties bestaan. Elk mens bezit acht intelligenties, maar deze intelligenties zijn niet alle acht even goed zichtbaar.

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga

Het Godsbewijs van Alvin Plantinga uitgelegd

Ben je hoogbegaafd als je iets goed kunt?

Wat moet je kunnen om als hoogbegaafd te worden betiteld?

Studiewijzer

Je leert het beste met een Studiewijzer.

succesvolle voorbereiding van een toets: 6 tips om faalangst te voorkomen

Beter je examens voorbereiden, uitgelegd, 6 tips voor de perfecte voorbereiding!