Goedkope stroom door kernfusie


Publicatie datum:

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Gesponsorde koppelingen

We gaan met zijn allen steeds meer stroom verbruiken. Om alle mensen op aarde van stroom te blijven voorzien is er dus een nieuwe energiebron nodig. Is kernfusie de oplossing?

Gesponsorde koppelingen

Kernfusie

De energiebehoefte op de aarde zal in de toekomst gestaag toe blijven nemen en de fossiele brandstoffen zijn op den lange duur eindig zijn. Voordat ze echt op zijn zal echter nog wel een paar eeuwen duren doordat als de prijzen van de fossiele brandstoffen hoger worden ook de moeilijker te winnen voorraden fossiele brandstoffen rendabel te delven zijn.

Vastgelegde kernfusie energie:

De energie die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen is in het verleden door planten en dieren vastgelegde zonne-energie. Deze energie komt in de zon vrij door kernfusie.  Ook windenergie en door de mens opgewekte stroom zonne-energie zijn in feite indirecte kernfusie energie. De enige energie die niet indirect voortkomt uit de kernfusie energie van de zon is kernenergie uit splijting van radioactieve stoffen. Kernenergie is echter op de hele lange duur ook een eindige energiebron.

Oneindige energiebron:

Kernfusie is dus momenteel de enige bekende oneindige energiebron. Als we dus onze energievoorziening voor de superlange termijn willen garanderen is het dus zaak om alles op alles te zetten om de techniek om kernfusie energie op te wekken te ontwikkelen. Klik hier voor een filmpje over dit onderwerp http://gemi.st/15196346

 Iter kernfusie organisatie

Ontwikkelingen kernfusie:

Omdat alle landen doordrongen zijn van het belang van de ontwikkeling van een kernfusiereactor zijn de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan, China, India, Zuid-Korea en Rusland een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam ITER. Bij de oprichting van de ITER stond het voor “International Thermonuclear Experimental Reactor” maar tegenwoordig wordt het gebruikt als het Latijse woord “iter”wat reis of tocht betekend. Het ITER project is het grootste wetenschappelijk experiment ter wereld. Het doel van het ITER-project is om een werkend prototype van een kernfusiereactor te bouwen. Het eerste target is het aantonen van de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron. Als men in staat is om de haalbaarheid aan te tonen zal een eventuele kernfusiereactor in het Franse Cadarache ITER gebouwd worden.

Kernfusie

Werking (bron Wikipedia)

Door een elektrische stroom te sturen door primaire windingen (afbeelding: nr 2, zie ook transformator) wordt een elektrisch veld in de toroïdale vacuümkamer geïnduceerd (5), waarin een mengsel van deuterium en tritium van lage druk is toegelaten. Het grootste deel van dat gasmengsel verandert in een plasma vanwege de secundaire stroom (tot 15 mega-ampère) die in dat plasma loopt. Rond de torus staat een ring van supergeleidende magneten (4) opgesteld. De geladen deeltjes in het plasma (deuterium- en tritium kernen en elektronen) draaien met grote snelheid rond de magnetische veldlijnen en zullen daarbij onderling botsen en fuseren. Daarbij komen onder andere hoog-energetische neutronen vrij. (Het magnetisch veld dient er tevens voor dat het plasma vrij blijft van de toruswand (de “mantel”)). Hierdoor komt er een enorme hoeveelheid energie.

Kernfusie

Stroom opwekken met kernfusie energie:

Momenteel wordt de energie die in een ouderwetse kernreactor vrijkomt door middel van een stoomturbine omgezet in stroom. Ik stel mij met kernfusie energie echter voor dat, omdat er dezelfde soort straling bij vrijkomt als zonnestraling, het in de hele verre toekomst mogelijk moet zijn om deze straling, net als met zonne-panelen, direct om te zetten in electriteit.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waarom komt er steeds meer ziekte, ellende en rampspoed voor in mijn directe omgeving?

Hoe is het te verklaren dat er iedere dag meer ziekte, ellende en rampspoed voorkomt in mijn directe omgeving?

Hoe versier je een mooie vrouw?

Je ziet een mooie vrouw en je wilt haar versieren, hoe pak je dat aan?

Ontwikkelingen binnen de jeugdzorg

Beschrijving van ontwikkelingen in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening van de afgelopen 500 jaar.

Waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfdoding wordt doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren, waarom plegen steeds meer jongeren zelfmoord?

Zelfmoordvideo op facebook door cyberpesten

Hoe komt het dat er op Facebook een video circuleert van een meisje dat zelfmoord pleegt voor haar webcam?