Goedkope stroom door kernfusie


Publicatie datum:

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Gesponsorde koppelingen

We gaan met zijn allen steeds meer stroom verbruiken. Om alle mensen op aarde van stroom te blijven voorzien is er dus een nieuwe energiebron nodig. Is kernfusie de oplossing?

Kernfusie

De energiebehoefte op de aarde zal in de toekomst gestaag toe blijven nemen en de fossiele brandstoffen zijn op den lange duur eindig zijn. Voordat ze echt op zijn zal echter nog wel een paar eeuwen duren doordat als de prijzen van de fossiele brandstoffen hoger worden ook de moeilijker te winnen voorraden fossiele brandstoffen rendabel te delven zijn.

Vastgelegde kernfusie energie:

De energie die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen is in het verleden door planten en dieren vastgelegde zonne-energie. Deze energie komt in de zon vrij door kernfusie.  Ook windenergie en door de mens opgewekte stroom zonne-energie zijn in feite indirecte kernfusie energie. De enige energie die niet indirect voortkomt uit de kernfusie energie van de zon is kernenergie uit splijting van radioactieve stoffen. Kernenergie is echter op de hele lange duur ook een eindige energiebron.

Oneindige energiebron:

Kernfusie is dus momenteel de enige bekende oneindige energiebron. Als we dus onze energievoorziening voor de superlange termijn willen garanderen is het dus zaak om alles op alles te zetten om de techniek om kernfusie energie op te wekken te ontwikkelen. Klik hier voor een filmpje over dit onderwerp http://gemi.st/15196346

 Iter kernfusie organisatie

Ontwikkelingen kernfusie:

Omdat alle landen doordrongen zijn van het belang van de ontwikkeling van een kernfusiereactor zijn de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan, China, India, Zuid-Korea en Rusland een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam ITER. Bij de oprichting van de ITER stond het voor “International Thermonuclear Experimental Reactor” maar tegenwoordig wordt het gebruikt als het Latijse woord “iter”wat reis of tocht betekend. Het ITER project is het grootste wetenschappelijk experiment ter wereld. Het doel van het ITER-project is om een werkend prototype van een kernfusiereactor te bouwen. Het eerste target is het aantonen van de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron. Als men in staat is om de haalbaarheid aan te tonen zal een eventuele kernfusiereactor in het Franse Cadarache ITER gebouwd worden.

Kernfusie

Werking (bron Wikipedia)

Door een elektrische stroom te sturen door primaire windingen (afbeelding: nr 2, zie ook transformator) wordt een elektrisch veld in de toroïdale vacuümkamer geïnduceerd (5), waarin een mengsel van deuterium en tritium van lage druk is toegelaten. Het grootste deel van dat gasmengsel verandert in een plasma vanwege de secundaire stroom (tot 15 mega-ampère) die in dat plasma loopt. Rond de torus staat een ring van supergeleidende magneten (4) opgesteld. De geladen deeltjes in het plasma (deuterium- en tritium kernen en elektronen) draaien met grote snelheid rond de magnetische veldlijnen en zullen daarbij onderling botsen en fuseren. Daarbij komen onder andere hoog-energetische neutronen vrij. (Het magnetisch veld dient er tevens voor dat het plasma vrij blijft van de toruswand (de “mantel”)). Hierdoor komt er een enorme hoeveelheid energie.

Kernfusie

Stroom opwekken met kernfusie energie:

Momenteel wordt de energie die in een ouderwetse kernreactor vrijkomt door middel van een stoomturbine omgezet in stroom. Ik stel mij met kernfusie energie echter voor dat, omdat er dezelfde soort straling bij vrijkomt als zonnestraling, het in de hele verre toekomst mogelijk moet zijn om deze straling, net als met zonne-panelen, direct om te zetten in electriteit.


Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1037
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Gratis daten, succesvol daten, de beste datingsites

Een pagina met tips voor gegarandeerd succesvolle daten op de beste datingsites.

Hechte vriendschap

Tekst over hechte vriendschap en de bijhorende liefde

Verstrikt in je wortels

Een beschrijving over het mogelijke handelen van maatschappelijk werkers als zij worden geconfronteert met een pleegkind dat een loyaliteitsconflict doormaakt.

Waarom is alcoholvrij bier, zoals Bavaria 0.0 Original zo belangrijk?

Waarom vinden zowel Amstel, Bavaria als Warsteiner, Erdingen en vele andere bierbrouwers alcoholvrij bier zo belangrijk?

Elkaar een handje helpen!

Via Facebook elkaar helpen, wat een fijn idee

DNA-databank voor de hele Nederlandse bevolking

Vind je dat Nederland het DNA-materiaal van elke persoon zou moeten afnemen om zo een DNA-databank te creëren voor de hele bevolking? Welke voor- en nadelen hieraan verbonden zijn behandel ik in dit artikel.

Groepen, hoe werkt het theoretisch gezien

Groepsdynamica in de theorie

Soorten organisaties, bijvoorbeeld het Museum van het Universum?

Wat voor soorten organisaties zijn er? Wat is het interessantste van een organisatie als het Museum van het Universum?

Schoefiti

Mysterie en fenomeen.

Waarom worden de meeste verkrachtingen niet gerapporteerd bij de politie.

Op een foto zag ik vandaag dat maar 5% van alle verkrachtingen wordt gerapporteerd bij de politie.

Sinterklaasgedichten voorbeelden en schrijven

Een artikel over het schrijven van de leukste Sinterklaasgedichten met voorbeelden. In dit artikel leer je hoe je op een eenvoudige manier een pakkend Sinterklaasgedicht kunt schrijven.

Waarom roken mensen?

Redenen waarom mensen roken

Werkloosheid

Hierin beschrijf ik wat voor manieren van werkloosheid er zijn.

Geothermische energie

Geschiedenis van geothermische enrgie

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

Groepsprocessen.

De fases die een groep doorloopt wanneer men voor het eerst bij elkaar is.

Hoogbegaafdheid: Kind wel of niet testen?

Wat zijn de voor- en nadelen van testen

Betrokkenheid op afstand

Hechting is de term voor een relatief duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer personen met wie het kind regelmatig interactie heeft.

Gedoogbeleid softdrugs moet weg!

Een artikel over het softdrugsbeleid in Nederland

Drama Apeldoorn op koningendag

Drama Apeldoorn op koningendag

Sperma van fokpaarden is het witte goud , wordt mensensperma ook miljoenen waard?

Wordt binnenkort na paarden- en koeienzaad nu ook mensenzaad goud waard?

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Generatiekloof?

Is er sprake van generatiekloof?

Nederlandse jongeren kunnen niet spellen

Het taalniveau van jongeren in Nederland daalt. Hoe komt dit? Hoe kunnen we er iets aan doen?

Kleding en taal binnen de subcultuur hiphop

Dit is het 3e artikel in een reeks over de subcultuur hiphop. In dit artikel schrijf ik iets over de kleding en taal binnen deze subcultuur.