Goedkope stroom door kernfusie


Publicatie datum:

Is kernfusie de oneindige en goedkope energiebron van de toekomst.

Gesponsorde koppelingen

We gaan met zijn allen steeds meer stroom verbruiken. Om alle mensen op aarde van stroom te blijven voorzien is er dus een nieuwe energiebron nodig. Is kernfusie de oplossing?

Kernfusie

De energiebehoefte op de aarde zal in de toekomst gestaag toe blijven nemen en de fossiele brandstoffen zijn op den lange duur eindig zijn. Voordat ze echt op zijn zal echter nog wel een paar eeuwen duren doordat als de prijzen van de fossiele brandstoffen hoger worden ook de moeilijker te winnen voorraden fossiele brandstoffen rendabel te delven zijn.

Vastgelegde kernfusie energie:

De energie die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen is in het verleden door planten en dieren vastgelegde zonne-energie. Deze energie komt in de zon vrij door kernfusie.  Ook windenergie en door de mens opgewekte stroom zonne-energie zijn in feite indirecte kernfusie energie. De enige energie die niet indirect voortkomt uit de kernfusie energie van de zon is kernenergie uit splijting van radioactieve stoffen. Kernenergie is echter op de hele lange duur ook een eindige energiebron.

Oneindige energiebron:

Kernfusie is dus momenteel de enige bekende oneindige energiebron. Als we dus onze energievoorziening voor de superlange termijn willen garanderen is het dus zaak om alles op alles te zetten om de techniek om kernfusie energie op te wekken te ontwikkelen. Klik hier voor een filmpje over dit onderwerp http://gemi.st/15196346

 Iter kernfusie organisatie

Ontwikkelingen kernfusie:

Omdat alle landen doordrongen zijn van het belang van de ontwikkeling van een kernfusiereactor zijn de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan, China, India, Zuid-Korea en Rusland een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam ITER. Bij de oprichting van de ITER stond het voor “International Thermonuclear Experimental Reactor” maar tegenwoordig wordt het gebruikt als het Latijse woord “iter”wat reis of tocht betekend. Het ITER project is het grootste wetenschappelijk experiment ter wereld. Het doel van het ITER-project is om een werkend prototype van een kernfusiereactor te bouwen. Het eerste target is het aantonen van de wetenschappelijke en technische haalbaarheid van kernfusie als energiebron. Als men in staat is om de haalbaarheid aan te tonen zal een eventuele kernfusiereactor in het Franse Cadarache ITER gebouwd worden.

Kernfusie

Werking (bron Wikipedia)

Door een elektrische stroom te sturen door primaire windingen (afbeelding: nr 2, zie ook transformator) wordt een elektrisch veld in de toroïdale vacuümkamer geïnduceerd (5), waarin een mengsel van deuterium en tritium van lage druk is toegelaten. Het grootste deel van dat gasmengsel verandert in een plasma vanwege de secundaire stroom (tot 15 mega-ampère) die in dat plasma loopt. Rond de torus staat een ring van supergeleidende magneten (4) opgesteld. De geladen deeltjes in het plasma (deuterium- en tritium kernen en elektronen) draaien met grote snelheid rond de magnetische veldlijnen en zullen daarbij onderling botsen en fuseren. Daarbij komen onder andere hoog-energetische neutronen vrij. (Het magnetisch veld dient er tevens voor dat het plasma vrij blijft van de toruswand (de “mantel”)). Hierdoor komt er een enorme hoeveelheid energie.

Kernfusie

Stroom opwekken met kernfusie energie:

Momenteel wordt de energie die in een ouderwetse kernreactor vrijkomt door middel van een stoomturbine omgezet in stroom. Ik stel mij met kernfusie energie echter voor dat, omdat er dezelfde soort straling bij vrijkomt als zonnestraling, het in de hele verre toekomst mogelijk moet zijn om deze straling, net als met zonne-panelen, direct om te zetten in electriteit.

Gesponsorde koppelingen

Foobie gebruiker Dik Laan

Auteursinformatie


Geschreven artikelen: 1038
Leden aangebracht: 0

Meer uit de categorie samenleving

Waar komt de paashaas vandaan?

Met pasen zie je vooral de paashaas huppelen met eieren,maar waar komt de paashaas nou eigenlijk vandaan.

Waarom een Dag van Eenheid?

Internationale beweging Humanity's Team vraagt de VN een Dag van Eenheid uit te roepen

Depressie en verslaving: Vicieuze cyclus Deel II

Oplossingsrichtingen verslaving en depressie

De perfecte wereld

Wat zou onze maatschappij verbeteren?

Het onstaan en geschiedenis van Valentijnsdag

onstaan en geschiedenis van valentijnsdag

De consumptiemaatschappij als grootste angst

kan de huidige consumptiemaatschappij kwaad?

De Kijk op Geert Wilders in het Buitenland.

Dit artikel gaat er over of, en hoe Geert Wilders de Nederlandse betrekkingen met het buitenland beïnvloed

Waarom kost een vluchteling ons niets maar verdienen we er geld aan?

Heel veel mensen mopperen dat vluchtelingen ons alleen maar geldkosten maar dit is niet zo, ze kosten ons niets en we verdienen er zelfs geld aan.

Hoezo is de claimcultuur slecht? en oma tegen Ajax, normaal?

Over megaschadeclaims, hun punitieve bedoeling en het no cure no pay systeem.

Obsessieve relaties

Dit artikel gaat over obsessie binnen een relatie

Wintertijd en zomertijd

Het hoe en waarom van het verzetten van de klok.

Mag ik nog normaal mijn brood verdienen?

Flexwerk ofwel op hol geslagen arbeidsmarkt

Jongerenwerk deel I

de zichtbaarheid van het jongerenwerk, voldoende of voor verbetering vatbaar?

Meditatie en gezondheid

Meditatie in het algemeen

Prada, budget of er tussen in?

Tips bij geboorte van een kind de kosten te besparen

Gevolgen van illegale onder(ver)huur.

Gevolgen van illegale onder(ver)huur voor de huurder.

Wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

De zogenaamde “carbon footprint” wordt al gebruikt als rekenfactor voor de invloed van de productie op het milieu maar wat zijn de invloeden van de productie op het milieu op de kostprijs?

Toename verkoop van gouden sieraden in pandjeshuizen

Verkopen van je spullen

Wat zijn de voor en nadelen van ritueel slachten?

Weet u net als ik niets van ritueel slachten lees dan deze uitgebreide objectieve uitleg.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika.

A.S.P.C.A.Dierenbescherming in Amerika

Hoogbegaafdheid: Vermoedelijk Hoogbegaafd, wat nu?

Hoe bevestig je je vermoeden dat iemand hoogbegaafd is.

De geschiedenis van het joodse volk in vogelvlucht.

Het allereerste begin...lees alles over Abraham, Jakob, Jozef en Mozes

Marktplaats nl, Marktplaats auto.

Marktplaats.nl is de bekendste plek om nieuwe en tweedehands spullen te kopen en verkopen.

De beperkendheid van het huidige regeer akkoord.

In deze paper zal ik weerleggen waarom de regeer akkoorden die tegenwoordig worden geschreven de invloed van het parlement teveel beperken.

trouwen de meest perfecte dag

Heb je de stap gezet en wens je te trouwen? Heb je al aan alles gedacht?